Dokument & lagar (220 träffar)

Proposition 1970:19

Kungl. Maj:ts proposition nr 19 år 1970 1 Nr 19 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m. m.given Stockholms slott den 23 januari 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1970-01-23

Proposition 1970:19 (pdf, 485 kB)

Proposition 1970:164 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 164 år 1970 1 Nr 164 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i statstjänstemannalagen 1965:274m. m.given Stockholms slott den 23 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden och lagrådets

1970-10-23

Proposition 1970:164 - höst (pdf, 1071 kB)

Proposition 1970:169 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 169 år 1970 1 Nr 169 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående försöksverksamhet med systematiserad decentraliserad universitetsutbildning given Stockholms slott den 30 oktober 1970. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utbildningsärenden

1970-10-30

Proposition 1970:169 - höst (pdf, 401 kB)

Proposition 1970:163 - höst

Kungl. Maj:is proposition nr 163 år 1970 1 Nr 163 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om fortsatt giltighet av 1 andra stycket lagen 1963:268 om igångsättningstillstånd för byggnadsarbete given Stockholms slott den 23 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag

1970-10-23

Proposition 1970:163 - höst (pdf, 512 kB)

Proposition 1970:162 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 162 år 1970 1 Nr 162 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående bistånds- och katastrof utbildning av värnpliktiga m. fl.given Stockholms slott den 16 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av protokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå

1970-10-16

Proposition 1970:162 - höst (pdf, 2230 kB)

Proposition 1970:161 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1970 1 Nr 161 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen 1962:270 om äganderättsutredning, lagfart och sammanläggning av fastigheter i vissa fall given Stockholms slott den 16 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda

1970-10-16

Proposition 1970:161 - höst (pdf, 1089 kB)

Proposition 1970:148 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1970 1 Nr 148 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i kyrkomötesförordningen 1949:174m.m.given Stockholms slott den 9 oktober 1970. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utbildningsärenden för

1970-09-09

Proposition 1970:148 - höst (pdf, 1896 kB)

Proposition 1970:147 - höst

Kungl. Maj. ts proposition nr 147 år 1970 1 Nr 147 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen 1949:164 med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål given Stockholms slott den 2 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1970-10-02

Proposition 1970:147 - höst (pdf, 360 kB)

Proposition 1970:146 - höst

Kungi. Maj:ts proposition nr 146 år 1970 1 Nr 146 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen 1907:36 s. 1 om nytt janderätt till fast egendom, m. m.given Stockholms slott den 4 september 1970. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1970-09-04

Proposition 1970:146 - höst (pdf, 809 kB)

Proposition 1970:160 - höst

Kungl. Maj:ts proposition hr 160 år1970 1 Nr 160 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen 1928:370m. m.given Stockholms slott den 16 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag,

1970-10-16

Proposition 1970:160 - höst (pdf, 5808 kB)

Proposition 1970:159 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1970 1 Nr 159 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående gymnasieskolan given Stockholms slott den 23 oktober 1970. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utbildningsärenden, föreslå riksdagen att dels antaga härvid fogade

1970-10-23

Proposition 1970:159 - höst (pdf, 4254 kB)

Proposition 1970:158 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1970 1 Nr 158 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i jordabalken, m. m.given Stockholms slott den 16 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets protokoll,

1970-10-16

Proposition 1970:158 - höst (pdf, 629 kB)

Proposition 1970:157 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 157 år 1970 1 Nr 157 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i naturvårdslagen 1964:822 m. m.given Stockholms slott den 16 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden och lagrådets

1970-10-16

Proposition 1970:157 - höst (pdf, 5827 kB)

Proposition 1970:156 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1970 1 Nr 156 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i förordningen 1968:419 om allmän arbetsgivaravgift, m. m.given Stockholms slott den 16 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1970-10-16

Proposition 1970:156 - höst (pdf, 1224 kB)

Proposition 1970:155 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 155 år 1970 1 Nr 155 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående överlåtelse av två fastigheter i Långsele kommun given Stockholms slott den 9 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över industriärenden för denna dag, föreslå

1970-10-09

Proposition 1970:155 - höst (pdf, 223 kB)

Proposition 1970:154 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 154 år 1970 1 Nr 154 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om lokaliseringssamråd, m.m.given Stockholms slott den 9 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över inrikesärenden för denna dag, dels föreslå

1970-10-09

Proposition 1970:154 - höst (pdf, 4022 kB)

Proposition 1970:153 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 153 år 1970 1 Nr 153 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade given Stockholms slott den 9 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1970-10-09

Proposition 1970:153 - höst (pdf, 1831 kB)

Proposition 1970:152 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 152 år 1970 1 Nr 152 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i arbetarskyddslagen 1given Stockholms slott den 9 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden och lagrådets protokoll,

1970-10-09

Proposition 1970:152 - höst (pdf, 498 kB)

Proposition 1970:151 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1970 1 Nr 151 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående begränsad förtidsinlösen au vissa av svenska statens obligationslån given Stockholms slott den 11 september 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1970-09-11

Proposition 1970:151 - höst (pdf, 806 kB)

Proposition 1970:150 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1970 1 Nr 150 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om arbetstid m. m. i husligt arbete given Stockholms slott den 9 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden och lagrådets protokoll,

1970-10-09

Proposition 1970:150 - höst (pdf, 3577 kB)