Dokument & lagar (106 träffar)

Riksdagens protokoll 1970:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 46 FÖRSTA KAM MAR E N 1970 1516 december Debatter m. m. Tisdagen den 15 december Sid. Svar på enkel fråga av herr Annerås fp ang. dispens för öppethållande inom detaljhandeln på söndagar 5 Svar på interpellationer: av herr Björk s ang. kontraceptivforskningen inom WHO och Karolinska institutet

1970-12-16

Riksdagens protokoll 1970:46 (pdf, 5422 kB)

Riksdagens protokoll 1970:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 45 FÖRSTA KAMMAREN 1970 1114 december Debatter m. m. Fredagen den 11 december Sid. Anslag till statens hantverks- och industrilånefond 3 Avveckling av Marvikenprojektet 5 Gymnasieskolan 50 Studievägarna i gymnasieskolan 62 Meddelande ang. enkel fråga av herr Annerås fp ang. dispens för

1970-12-14

Riksdagens protokoll 1970:45 (pdf, 4616 kB)

Riksdagens protokoll 1970:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 44 FÖRSTA KAMMAREN 1970 10 december Debatter m. in. Torsdagen den 10 december Sid. Svar på enkla frågor: av herr Olsson, Johan, ep ang. val av ledamöter till länssty relser, m. m.3 av herr Larfors s ang. viss fondbildning genom tingshusbyggnadsskyldige 4 av herr Pettersson, Karl, m ang.

1970-12-10

Riksdagens protokoll 1970:44 (pdf, 6204 kB)

Riksdagens protokoll 1970:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 43 FÖRSTA KAMMAREN 1970 9 december Debatter m. m. Onsdagen den 9 december Sid. Svar på enkla frågor: av herr Pettersson, Karl, m ang. krigsmaterielverkets beställningar av textilvaror från sysselsättningssynpunkt.3 av fröken Pehrsson ep ang. krigsmaterielverkets beställningar av textilvaror

1970-12-09

Riksdagens protokoll 1970:43 (pdf, 2960 kB)

Riksdagens protokoll 1970:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 42 FÖRSTA KAMMAREN 1970 78 december Debatter m. in. Måndagen den 7 december Sid. Svar på interpellationer: av herr Wikström fp om upphävande av monopolet för AB Allmänna förlaget och Utbildningsförlaget Liber AB vid framställning av statligt tryck 5 av herr Werner vpk ang. förutsättningarna

1970-12-08

Riksdagens protokoll 1970:42 (pdf, 5398 kB)

Riksdagens protokoll 1970:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 41 FÖRSTA KAMMAREN 1970 34 december Debatter m. m. Torsdagen den 3 december Svar på enkla frågor: av herr Brundin m om offentliggörande av beslutsunderlaget för regeringens beslut om Brofjorden 3 av herr Åkerlund m ang. bevakningen av US Trade Center m. m.5 av herr Olsson, Johan, ep ang.

1970-12-04

Riksdagens protokoll 1970:41 (pdf, 902 kB)

Riksdagens protokoll 1970:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 40 FÖRSTA KAMMAREN 1970 12 december Debatter m. m. Tisdagen den 1 december Sid. Svar på interpellation av herr Wikström fp ang. behandlingen av ansökningar om vapenfri värnplikt.3 Interpellation av fru Florén-Winther m ang. samordningen av pension för statsanställda i vissa fall 14 Onsdagen

1970-12-01

Riksdagens protokoll 1970:40 (pdf, 4036 kB)

Riksdagens protokoll 1970:beslut

SVERIGES RIKSDAGS BESLUT UNDER RIKSDAGENS VÅR- OCH HÖSTSESSIONER ÅR 1970 Vi, efterskrivna, Svenska Folkets valda ombud, göra veterligt:att, på grund av 49 regeringsformen och 2 riksdagsordningen, vi den 10 sistlidna januari under Hans Maj t Konung Gustaf VI Adolfs tjugonde regeringsår oss här i Stockholm infunnit.

1970-01-01

Riksdagens protokoll 1970:beslut (pdf, 1944 kB)

Riksdagens protokoll 1970:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 10 ANDRA KAMMAREN 1970 1012 mars Debatter m. m. Tisdagen den 10 mars Sid. Svar på interpellation av herr Wachtmeister m ang. kompensation till ungdomsorganisationerna för ökade kostnader på grund av nya taxor för postbefordran av tidningar.7 Interpellation av herr Carlshamre m ang. tillämpningen

1970-03-11

Riksdagens protokoll 1970:10 (pdf, 7457 kB)

Riksdagens protokoll 1970:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 1 ANDRA KAMMAREN 1970 1015 januari Debatter m. in. Lördagen den 10 januari Sid. Ålderspresidentens hälsningsanförande.3 Anföranden av ålderspresidenten och talmannen efter talmansvalen.5 Meddelande ang. sammanträdestider, m. m.6 Tisdagen den 13 januari Talmannens anförande vid riksdagens

1970-01-10

Riksdagens protokoll 1970:1 (pdf, 1868 kB)

Riksdagens protokoll 1970:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 24 FÖRSTA KAMMAREN 1970 13 maj Debatter m. ni. Onsdagen den 13 maj Sid. Om en för hela landet enhetlig telefontaxa, m. m.5 Sveriges investeringsbank AB 11 Vidgad förtidspensionering, m. m.13 Anslag till miljövårdsinformation 58 Om inrättande av ett institut för avfallsforskning.63 Anslag

1970-05-13

Riksdagens protokoll 1970:24 (pdf, 8418 kB)

Riksdagens protokoll 1970:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 23 FÖRSTA KAMMAREN 1970 612 maj Debatter m. m. Onsdagen den 6 maj Sid. Svar på enkla frågor: av herr Österdahl fp om ändrade bestämmelser i vissa hänseenden beträffande de s. k. omställningsbidragen 4 av herr Wallmark m ang. betygsprövning vid intagning till eftergymnasial utbildning 5

1970-02-16

Riksdagens protokoll 1970:23 (pdf, 4829 kB)

Riksdagens protokoll 1970:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 22 FÖRSTA KAMMAREN 1970 30 april5 maj Debatter m. m. Torsdagen den 30 april Sid. Svar på enkla frågor: av herr Skårman fp ang. säkerhetsföreskrifterna för pyrotek nisk industri 3 av herr Lindblad fp ang. det till Gävle flyttade järnvägsmuseet 6 av herr Hiibinette m om ersättning av allmänna

1970-04-30

Riksdagens protokoll 1970:22 (pdf, 6398 kB)

Riksdagens protokoll 1970:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 21 FÖRSTA KAMMAREN 1970 2829 april Debatter m. m. Tisdagen den 28 april Sid. Svar på interpellationer: av herr Helén fp om utredning rörande det enskilda sparandet 5 av herr Nyman fp ang. svenskt deltagande i rymdforskningen 10 Meddelande ang. enkla frågor: av herr Tistad fp ang. skadeförebyggande

1970-04-29

Riksdagens protokoll 1970:21 (pdf, 9206 kB)

Riksdagens protokoll 1970:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 20 FÖRSTA KAMMAREN 1970 2324 april Debatter m. m. Torsdagen den 23 april Sid. Svar på enkla frågor: av herr Hubinette m ang. uppehållstillstånd för amerikanska desertörer 3 av herr Åkerlund m om skydd för sändebud från andra länder 3 av herr Kaijser m ang. lokalhistorisk forskning vid

1970-04-24

Riksdagens protokoll 1970:20 (pdf, 4012 kB)

Riksdagens protokoll 1970:19

RIKSDAGENS Nr 19 FÖRSTA KAMMAREN 1970 2122 april Debatter in. m. Tisdagen den 21 april Sid. Meddelande ang. enkla frågor: av herr Hernelius m ang. åtgärder i syfte att förebygga olyckor vid översvämningar 7 av herr Lindblad fp ang. det till Gävle flyttade järnvägsmuseet 7 Onsdagen den 22 april Svar på interpellation

1970-04-21

Riksdagens protokoll 1970:19 (pdf, 8414 kB)

Riksdagens protokoll 1970:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 18 FÖRSTA KAMMAREN 1970 1617 april Debatter m. m. Torsdagen den 16 april Sid. Svar på enkla frågor: av herr Hjorth s ang. utlåning av vapen och ammunition 3 av herr Wikström fp ang. viss befrielse från undervisningen i avgångsklass i gymnasieskola.4 Svar på interpellationer: av herr

1970-04-17

Riksdagens protokoll 1970:18 (pdf, 863 kB)

Riksdagens protokoll 1970:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 9 ANDRA KAMMAREN 1970 36 mars Debatter m. m. Tisdagen den 3 mars Sid. Svar på interpellation av herr Holmberg m ang. de s. k. paritetslånen för bostadsbyggande 5 Meddelande om enkla frågor av: herr Clarkson m ang. åtgärder med anledning av elkraftssituationen 8 herr Persson i Heden ep

1970-03-06

Riksdagens protokoll 1970:9 (pdf, 6869 kB)

Riksdagens protokoll 1970:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 8 ANDRA KAMMAREN 1970 2427 februari Debatter m. m. Tisdagen den 24 februari Sid. Interpellation av fru Ryding vpk ang. säkerhetsbestämmelserna för tung lastbilstrafik.5 Meddelande om enkla frågor av: herr Ahlmark fp ang. åtgärder för att hindra sabotage mot trafikflygplan 6 herr Nordstrandh

1970-02-27

Riksdagens protokoll 1970:8 (pdf, 5113 kB)

Riksdagens protokoll 1970:7

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 7 ANDRA KAMMAREN 1720 februari 1970 Debatter m. m. Tisdagen den 17 februari Sid. Interpellation av herr Gustavsson i Alvesta ep ang. principerna för beviljande av tillstånd att överföra sjövatten från en region till en annan 5 Meddelande om enkla frågor av: fru Sundberg m ang. principerna

1970-02-20

Riksdagens protokoll 1970:7 (pdf, 5598 kB)