Dokument & lagar (497 träffar)

rfs 1970:reg - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING fe UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 1970 Register för åren 19671970 Bankoreglementet se Riksbanken Besvärsstadga för riksdagen och dess verk:70:3 Ersättning se Riksdagsarvoden Europarådet se Riksdagsarvoden Företagsnämnder:bestämmelser om företagsnämnder m. m. inom riksdagsförvaltningen:

1970-01-01

rfs 1970:reg - höst (pdf, 171 kB)

rfs 1970:9 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 9 Nr 9 Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation antaget av riksdagen den 29 maj 1959, med t. o. m. höstsessionen 1970 vidtagna ändringar1 l.2 trnf IlksdaS väijas, enligt de regler som gälla för val till

1970-01-01

rfs 1970:9 - höst (pdf, 226 kB)

rfs 1970:8 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR Fwi to UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 8 Nr 8 Reglemente för riksgäldskontoret fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1970 vidtagna ändringar1 Allmänna bestämmelser 1 Riksgäldskontoret har till föremål: a

1970-01-01

rfs 1970:8 - höst (pdf, 644 kB)

rfs 1970:7 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 7 Nr 7 Reglemente för riksdagsbiblioteket fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1970 vidtagna ändringar1 Allmänna bestämmelser 1 2 Riksdagsbiblioteket omfattar de samlingar

1970-01-01

rfs 1970:7 - höst (pdf, 376 kB)

rfs 1970:6 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 6 Nr 6 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning

1970-01-01

rfs 1970:6 - höst (pdf, 489 kB)

rfs 1970:5 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 5 Nr 5 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet fastställt av riksdagen den 15 december 19701 Om sedelutgivningen och bankrörelsen 1 1 mom. På de sedlar, som riksbanken utger, anbringas

1970-01-01

rfs 1970:5 - höst (pdf, 562 kB)

rfs 1970:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR i UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 4 Nr 4 Instruktion för riksdagens förvaltningskontor antagen av riksdagen den 15 december 1970l 1 Riksdagens förvaltningskontor är riksdagens centrala myndighet för handläggning av riksdagens förvaltningsärenden

1970-01-01

rfs 1970:4 - höst (pdf, 397 kB)

rfs 1970:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR JUL-H i-VT, b1 UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 3 Nr 3 Besvärsstadga för riksdagen ock dess verk antagen av riksdagen den 15 december 197O1 1 Över beslut som fattats av a riksdagens förvaltningsstyrelse eller förvaltningskontor, b fullmäktige

1970-01-01

rfs 1970:3 - höst (pdf, 229 kB)

rfs 1970:2 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 28 AUGUSTI n 1970 NR 2 Nr 2 Bestämmelser angående utdelning och försäljning av riksdagstryck m. m. fastställda av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 11 augusti 1970 Bundet riksdagstryck 1 Riksdagens ledamöter äger rätt

1970-01-01

rfs 1970:2 - höst (pdf, 223 kB)

rfs 1970:12 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 12 Nr 12 Stadgar för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond antagna av riksdagen den 2 december 1964, med den 15 december 1970 vidtagen ändring1 1 Stiftelsen, vars benämning skall vara Riksbankens jubileumsfond,

1970-01-01

rfs 1970:12 - höst (pdf, 261 kB)

rfs 1970:11 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 11 Nr 11 Instruktion för riksdagens revisorer antagen av riksdagen den 14- december 1967, med den 15 december 1970 vidtagen ändring1 Uppgifter 1 Riksdagens revisorer har till uppgift att som en statens överrevision

1970-01-01

rfs 1970:11 - höst (pdf, 288 kB)

rfs 1970:10 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 10 Nr 10 Instruktion för riksdagens ombudsmän antagen av riksdagen den U december 1967, med den 15 december 1970 vidtagen ändring1 Uppgifter 1 Riksdagens ombudsmän justitieombudsmännen har tillsyn över att de

1970-01-01

rfs 1970:10 - höst (pdf, 373 kB)

rfs 1970:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 28 JULI 1970 1970 NR 1 Nr 1 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning

1970-01-01

rfs 1970:1 - höst (pdf, 499 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:40

16 Riksdagens skrivelser nr 11 år 1970 Nr 40 Riksdagens förordnande för ledamoten av riksdagens första kammare herr John Allan Hernelius att vara suppleant i Nordiska rådet. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt, att vi genom innevarande dag förrättat val till suppleant i

1970-01-28

Riksdagsskrivelse 1970:40 (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:39

Riksdagens skrivelser nr 3839 år 1970 15 Nr 38 Riksdagens förordnande för ledamoten av riksdagens andra kammare herr Kurt ATlan Ingemar Mundébo att vara suppleant i Nordiska rådet. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt, att vi genom innevarande dag förrättat val till suppleant

1970-01-28

Riksdagsskrivelse 1970:39 (pdf, 97 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:38

Riksdagens skrivelser nr 3839 år 1970 15 Nr 38 Riksdagens förordnande för ledamoten av riksdagens andra kammare herr Kurt ATlan Ingemar Mundébo att vara suppleant i Nordiska rådet. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt, att vi genom innevarande dag förrättat val till suppleant

1970-01-28

Riksdagsskrivelse 1970:38 (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:37

14 Riksdagens skrivelser nr 3637 år 1970 Nr 36 Riksdagens förordnande för ledamoten av riksdagens första kammare herr Paul Gerhard Jansson att vara suppleant i Nordiska rådet. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt, att vi genom innevarande dag förrättat val till suppleant

1970-01-28

Riksdagsskrivelse 1970:37 (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:36

14 Riksdagens skrivelser nr 3637 år 1970 Nr 36 Riksdagens förordnande för ledamoten av riksdagens första kammare herr Paul Gerhard Jansson att vara suppleant i Nordiska rådet. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt, att vi genom innevarande dag förrättat val till suppleant

1970-01-28

Riksdagsskrivelse 1970:36 (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:35

Riksdagens skrivelser nr 3Jf35 år 1970 13 Nr 34 Rilcsdagens förordnande för ledamoten av riksdagens andra kammare herr Erik Selmer Johan Adamsson att vara medlem i Nordiska rådet. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt, att vi genom innevarande dag förrättat val till medlem

1970-01-28

Riksdagsskrivelse 1970:35 (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:342

Riksdagens skrivelser nr 31flår 1970 3 Nr 341 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående regleringen för budgetåret 1970/71 av utgifterna under huvudtiteln Riksdagen och dess verk m. m. Bankoutskottets utlåtande nr 51 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande

1970-05-29

Riksdagsskrivelse 1970:342 (pdf, 101 kB)