Dokument & lagar (4 554 träffar)

Kommittéberättelse Fi 2018:03 utredningen, se dir. 2018:47

Spelmarknadsutredningen Fi 2018:03 Beteckning Fi 2018:03 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:47 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2020. Sammansättning

2018-06-07

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:37

1  Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Heléne Fritzon Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 89 mars 2018 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 45 juni 2018 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statsrådet Heléne Fritzon

2018-06-01

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:37 (pdf, 364 kB)

Kommittéberättelse M 2018:06 utredningen, se dir. 2018:45

Biogasmarknadsutredningen M 2018:06 Beteckning M 2018:06 Departement Infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2019-06-03 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-31 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:45 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 3 juni 2019. Sammansättning

2018-05-31

Kommittéberättelse A 2018:B

Uppdrag om att utforma etableringsjobb A 2018:B Beteckning A 2018:B Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2018-08-15 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-29 Direktiv för Lokal Sammansättning

2018-05-29

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:36

1  Utrikes frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 16 april 2018 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 28 maj 2018 Anf. 1  MARIE GRANLUND SJag förklarar dagens sammanträde öppnat och hälsar utrikesminister

2018-05-25

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:36 (pdf, 304 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:35

1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 13 mars 2018 Återrapport från informellt ministermöte den 2728 april 2018 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella

2018-05-23

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:35 (pdf, 167 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:34

1  Utrikes frågor handel Statsrådet Ann Linde Återrapport från möten i Europeiska unionens råd för utrikes frågor handel den 10 och 13 december 2017 Återrapport från informellt ministermöte den 27 februari 2018 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor handel den 22 maj 2018 Anf.

2018-05-18

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:34 (pdf, 239 kB)

Kommittéberättelse Ju 2018:D uppdraget, se PM dnr ju2018/02899/LP

Översyn av nuvarande organisation av Gentekniknämnden Ju 2018:D Beteckning Ju 2018:D Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-17 Direktiv för uppdraget, se PM dnr ju2018/02899/LP Lokal Uppdraget ska redovisas senast 10 augusti 2018. Sammansättning

2018-05-17

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:33

1  Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 16 maj 2018 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat. Vi hälsar statsminister Löfven med medarbetare välkomna till EU-nämnden för

2018-05-15

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:33 (pdf, 151 kB)

Kommittéberättelse U 2018:04 utredningen, se dir. 2018:38 och dir. 2018:103

Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer U 2018:04 Beteckning U 2018:04 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:38 och dir. 2018:103

2018-05-09

Kommittéberättelse N 2018:02 utredningen, se dir. 2018:37

Utredningen om ändamålsenlig lagstiftningsteknik när överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar kriminaliseras N 2018:02 Beteckning N 2018:02 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2019-04-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-09 Direktiv för utredningen, se

2018-05-09

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:32

1  Allmänna frågor Statsrådet Ann Linde Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 17 april 2018 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 14 maj 2018 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Välkomna, statsrådet Ann Linde med medarbetare, till dagens EU-nämndsammanträde

2018-05-09

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:32 (pdf, 154 kB)

Kommittéberättelse S 2018:D

Utforma en vägledning som kan utgöra ett stöd för hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter S 2018:D Beteckning S 2018:D Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande

2018-05-04

Kommittéberättelse S 2018:07 utredningen, se dir. 2018:31 och dir. S 2019:2

Utredningen om dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten S 2018:07 Beteckning S 2018:07 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2019-05-28 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:31

2018-04-26

Kommittéberättelse U 2018:03 utredningen, se dir. 2018:32

Betygsutredningen U 2018:03 Beteckning U 2018:03 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-04-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:32 Lokal Garnisonen, 103 33 Stockholm Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2018-04-26

Kommittéberättelse S 2018:C

Patientråd S 2018:C Beteckning S 2018:C Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-06-13 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-26 Direktiv för Lokal Sammansättning Ledamot: Ahlberg, Oskar, fr.o.m. 2019-06-07 t.o.m. 2021-06-30 Ordförande: Hallengren, Lena,

2018-04-26

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:31

Sammanträdet behandlade verksamheten i Europeiska unionen under 2017. Inga uppteckningar gjordes.

2018-04-26

Kommittéberättelse M 2018:05 utredningen, se dir. 2018:29

Utredningen om en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning M 2018:05 Beteckning M 2018:05 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2019-06-03 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:29 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2018-04-19

Kommittéberättelse Ju 2018:C

Medverka i försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål Ju 2018:C Beteckning Ju 2018:C Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-12-11 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-16 Direktiv för Lokal Sammansättning

2018-04-16

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:30

1  Utrikes frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 19 mars 2018 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 16 april 2018 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar utrikesminister Margot Wallström med sina medarbetare

2018-04-13

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:30 (pdf, 252 kB)