Dokument & lagar (2 träffar)

Register 1870:LU

Register öfver de af Lag-Utskottet vid 1870 ars riksdag afgifna Utlåtanden och Betänkanden. Allmänna byggnader 4. Expeditionens nummer. Nås 9 och 10. B. Beväringslagen, ändringar i.Borgensförbindelser:se Skuldebref Broar:se Vägar.Byggninga-balken, ändringar i 6 Kap. 3 O. Domstolsväsendet, organisationen af E. Expropriationslagen,

1870-01-01

Register 1870:LU (pdf, 279 kB)

Register 1870:Ku

Förteckning öfver Konstitntions-Utskottets Memorial och Utlåtanden yid 1870 års riksdag. Memorialets eller Utlåtandets Dess behandling hos Anmärkningar. N:o Rubrik. Datum. Första Kammaren. Ändra Kammaren. 1870. 1870. 1870. 1 Med uppgift å hyllande förslag1 till ändringar i grundlagar ne: 2 Febr. 16 Febr. 16 Febr.

1870-01-01

Register 1870:Ku (pdf, 308 kB)