Dokument & lagar (4 träffar)

Register 1923:LU

1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1923 års lagtima riksdag m. m. A. Nr å utlt. Anmaning: eller mem. se Fattigvården. Arbetar skyddslag stiftning: förslag till lag om tillägg till lagen den 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse 9 om vissa ändringar

1923-01-01

Register 1923:LU (pdf, 324 kB)

Register 1923:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1923 års lagtima riksdag. Dess behandling i Anmärkningar Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Första kammaren Andra kammaren 1 I anledning av andra kamma-rens remiss av motion nr 23 av herr Laurén,

1923-01-01

Register 1923:Ku (pdf, 512 kB)

Register 1870:LU

Register öfver de af Lag-Utskottet vid 1870 ars riksdag afgifna Utlåtanden och Betänkanden. Allmänna byggnader 4. Expeditionens nummer. Nås 9 och 10. B. Beväringslagen, ändringar i.Borgensförbindelser:se Skuldebref Broar:se Vägar.Byggninga-balken, ändringar i 6 Kap. 3 O. Domstolsväsendet, organisationen af E. Expropriationslagen,

1870-01-01

Register 1870:LU (pdf, 279 kB)

Register 1870:Ku

Förteckning öfver Konstitntions-Utskottets Memorial och Utlåtanden yid 1870 års riksdag. Memorialets eller Utlåtandets Dess behandling hos Anmärkningar. N:o Rubrik. Datum. Första Kammaren. Ändra Kammaren. 1870. 1870. 1870. 1 Med uppgift å hyllande förslag1 till ändringar i grundlagar ne: 2 Febr. 16 Febr. 16 Febr.

1870-01-01

Register 1870:Ku (pdf, 308 kB)