Dokument & lagar (27 träffar)

Register 1923:LU

1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1923 års lagtima riksdag m. m. A. Nr å utlt. Anmaning: eller mem. se Fattigvården. Arbetar skyddslag stiftning: förslag till lag om tillägg till lagen den 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse 9 om vissa ändringar

1923-01-01

Register 1923:LU (pdf, 324 kB)

Register 1923:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1923 års lagtima riksdag. Dess behandling i Anmärkningar Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Första kammaren Andra kammaren 1 I anledning av andra kamma-rens remiss av motion nr 23 av herr Laurén,

1923-01-01

Register 1923:Ku (pdf, 512 kB)
Paginering