Dokument & lagar (280 824 träffar)

Motion 2020/21:521 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:521 av Josef Fransson SD Minska personal utanför kärnverksamheten på myndigheterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett tak för myndighetspersonal som jobbar med uppgifter som inte har med kärnverksamheten att göra, och detta

2020-09-29

Motion 2020/21:521 av Josef Fransson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:521 av Josef Fransson (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2020/21:520 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:520 av Josef Fransson SD Grundavdrag för kapitalinkomster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett grundavdrag för kapitalinkomster och tillkännager detta för regeringen. Motivering Politiken bör i högre utsträckning är idag uppmuntra

2020-09-29

Motion 2020/21:520 av Josef Fransson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:520 av Josef Fransson (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2020/21:519 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:519 av Josef Fransson SD Fingeravtrycksläsare för att kvittera ut bidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa fingeravtrycksläsare på socialtjänsten för att stävja bedrägerier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det

2020-09-29

Motion 2020/21:519 av Josef Fransson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:519 av Josef Fransson (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2020/21:518 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:518 av Josef Fransson SD Försök inom medicinsk forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn kring den etiska bedömningen i fråga om djurförsök inom medicinsk forskning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige

2020-09-29

Motion 2020/21:518 av Josef Fransson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:518 av Josef Fransson (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2020/21:517 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:517 av Josef Fransson SD Övervakningsansvar vid tvångsavvisningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frånta Migrationsverket övervakningsansvaret vid tvångsavvisningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan augusti

2020-09-29

Motion 2020/21:517 av Josef Fransson (SD) (docx, 67 kB) Motion 2020/21:517 av Josef Fransson (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2020/21:516 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:516 av Josef Fransson SD Miljöfrämjande grödor för ett hållbart jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att bli världsledande inom miljöfrämjande grödor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jordbruk

2020-09-29

Motion 2020/21:516 av Josef Fransson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:516 av Josef Fransson (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:515 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:515 av Josef Fransson SD Skapa incitament för ekonomisk tillväxt i Sveriges kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som genomlyser effekterna av nuvarande utjämningssystem för kommuner och regioner och tillkännager

2020-09-29

Motion 2020/21:515 av Josef Fransson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:515 av Josef Fransson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:514 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:514 av Josef Fransson SD Motorsport och motorhobby Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna motorsporten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksäkerhet kopplat till motorutövande

2020-09-29

Motion 2020/21:514 av Josef Fransson (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:514 av Josef Fransson (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:513 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2020/21:513 av Emma Carlsson Löfdahl Översyn av LAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över LAS och tillkännager detta för regeringen. Motivering LAS Lagen om anställningsskydd är en trygghet för de anställda som ska värnas om så långt som

2020-09-29

Motion 2020/21:513 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:513 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:512 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2020/21:512 av Emma Carlsson Löfdahl Vårdnadshavares rätt till information Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att separerade föräldrar med gemensam vårdnad om barn ska ha rätt till samma information och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2020-09-29

Motion 2020/21:512 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:512 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:511 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2020/21:511 av Emma Carlsson Löfdahl Möjlighet att skatta i två kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras om att kunna beskattas på två adresser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förr så bodde vi oftast

2020-09-29

Motion 2020/21:511 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:511 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:510 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2020/21:510 av Emma Carlsson Löfdahl En individuell sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en mer individuellt anpassad sjukförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alla kan drabbas av sjukdom och/eller

2020-09-29

Motion 2020/21:510 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:510 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:509 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2020/21:509 av Emma Carlsson Löfdahl Föräldraledighet från alla politiska uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att vara föräldraledig från alla former av politiska uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att

2020-09-29

Motion 2020/21:509 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:509 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:508 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2020/21:508 av Emma Carlsson Löfdahl Sanktionsmöjligheter vid försvårande av umgänge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att göra en översyn av reglerna vid förhindrande eller försvårande av umgänge och tillkännager detta för regeringen.

2020-09-29

Motion 2020/21:508 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:508 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:507 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2020/21:507 av Emma Carlsson Löfdahl Riksväg 40 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksväg 40, sträckan mellan Göteborg och Jönköping, i sin helhet ska byggas om till motorväg och att den fortsatta sträckningen från Nässjö till Västervik ska

2020-09-29

Motion 2020/21:507 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:507 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:506 av Amineh Kakabaveh (-)

Motion till riksdagen 2020/21:506 av Amineh Kakabaveh Kampen mot antisemitism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den av regeringen planerade obligatoriska introduktionsutbildningen för asylsökande ska regleras av skollagen och särskilt upprättade läro- och kursplaner

2020-09-29

Motion 2020/21:506 av Amineh Kakabaveh (-) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:506 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:505 av Hampus Hagman (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:505 av Hampus Hagman KD En ännu bättre tonnageskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla tonnageskattesystemet så att fler kan omfattas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska sjöfartsnäringen är mycket

2020-09-29

Motion 2020/21:505 av Hampus Hagman (KD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:505 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:504 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:504 av Jimmy Ståhl SD Maritimt program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett maritimt program i Göteborg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfarten är oerhört viktig för transportkedjan.

2020-09-29

Motion 2020/21:504 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:504 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:503 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:503 av Jimmy Ståhl SD Bonusmalus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bonusmalus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bonus Malus bygger på principen att icke miljövänligt betalar för miljövänligt, men så ser inte

2020-09-29

Motion 2020/21:503 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:503 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:502 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:502 av Jimmy Ståhl SD Flygskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett borttagande av flygskatten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flygskatten investeras i ett

2020-09-29

Motion 2020/21:502 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:502 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 68 kB)