Dokument & lagar (273 726 träffar)

Utskottsmöte 2019/20:2 Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2019/20:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2 Datum och tid: 2019-09-19 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2019/20:1 2. Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg TU3 Justering Prop. 2018/19:137 Föredragande: AK 3. Information

2019-09-19 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:1 Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2019/20:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1 Datum och tid: 2019-09-19 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Rådet för transport, telekommunikation och energi TTE den 24 september 2019 Information punkterna 3 och 4 på den kommenterade dagordningen Statssekreterare Sebastian De Toro, Infrastrukturdepartementet

2019-09-19 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:1 Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2019/20:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1 Datum och tid: 2019-09-19 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Tillsyn över ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen JuU2 Beredning Proposition 2018/19:125 Föredragande: KH 2. EU-frågor 3. Kanslimeddelanden

2019-09-19 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:1 Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2019/20:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1 Datum och tid: 2019-09-19 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Information av Försvarsdepartementet tillsammans med UU Försvarsminister Peter Hultqvist 2. Skyddsobjekt och obemannade farkoster FöU2 Beredning Prop. 2018/19:127 Föredragande:

2019-09-19 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:1 Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1 Datum och tid: 2019-09-19 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. B esöket av finska parlamentet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, den 12 september 2019 Återrapport 2. K anslimeddelanden Anmälan av sammanträdesplan septemberdecember

2019-09-19 10:00:00

Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:100 av Ebba Hermansson SD Klassa hämndporr som ett sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klassa hämndporr som ett sexualbrott och tillkännager detta för regeringen. Motivering I takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt

2019-09-19

Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:99 av Ebba Hermansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:99 av Ebba Hermansson SD Nationellt hjälpnummer för våldsutövare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt hjälpnummer för personer som vill bryta sitt eget våldsagerande, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2019-09-19

Motion 2019/20:99 av Ebba Hermansson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:99 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:98 av Ebba Hermansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:98 av Ebba Hermansson SD Haverikommission vid varje fall av dödligt kvinnovåld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en haverikommission vid varje fall av dödligt kvinnovåld och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige

2019-09-19

Motion 2019/20:98 av Ebba Hermansson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:98 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:97 av Ebba Hermansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:97 av Ebba Hermansson SD En nollvision för kvinnovåld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nollvision för kvinnovåld och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trots att Sverige toppar listorna över världens mest jämställda länder

2019-09-19

Motion 2019/20:97 av Ebba Hermansson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:97 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:96 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:96 av Clara Aranda SD Strategi för en trygg nationell förlossningsvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för en trygg nationell förlossningsvård och tillkännager detta för regeringen. Motivering I generationer har

2019-09-19

Motion 2019/20:96 av Clara Aranda (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:96 av Clara Aranda (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:95 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:95 av Clara Aranda SD Tvångsåtgärder mot barn och unga som vårdas inom psykiatrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en översyn av lagen om psykiatrisk tvångsvård med syfte att implementera ett barnperspektiv och tillkännager

2019-09-19

Motion 2019/20:95 av Clara Aranda (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:95 av Clara Aranda (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:94 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:94 av Clara Aranda SD Nationellt vårdprogram för en jämlik endometriosvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett nationellt vårdprogram för en jämlik endometriosvård och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig

2019-09-19

Motion 2019/20:94 av Clara Aranda (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:94 av Clara Aranda (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:93 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:93 av Clara Aranda SD Kvalitetssäkrad myndighetskontroll av implantat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Läkemedelsverket ska ansvara för att godkänna medicintekniska implantat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2019-09-19

Motion 2019/20:93 av Clara Aranda (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:93 av Clara Aranda (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:92 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:92 av Clara Aranda SD Friskvårdsbidrag till pensionärer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utforma friskvårdsbidrag till pensionärer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rörelse och fysisk aktivitet

2019-09-19

Motion 2019/20:92 av Clara Aranda (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:92 av Clara Aranda (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson båda SD Sjuklön vid icke-medicinskt ingrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ersättning i samband med icke-medicinska ingrepp och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skönhetsoperationer

2019-09-19

Motion 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm båda SD Förbud mot kommersiellt bruk av allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot kommersiellt bruk av naturresurser utan markägares tillstånd och tillkännager detta för regeringen.

2019-09-19

Motion 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman båda SD Applåder under debatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte tillåta applåder eller andra känsloyttringar under debatt och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering I talarstolen

2019-09-19

Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:88 av Bo Broman (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:88 av Bo Broman SD Portal för myndigheters tjänster och hemsidor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en portal till myndigheters tjänster och hemsidor och tillkännager detta för regeringen. Motivering För

2019-09-19

Motion 2019/20:88 av Bo Broman (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:88 av Bo Broman (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:87 av Bo Broman (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:87 av Bo Broman SD Förbud mot partibidrag från vissa organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förbud för politiska partier att ta emot bidrag från organisationer som har en särställning på den svenska arbetsmarknaden

2019-09-19

Motion 2019/20:87 av Bo Broman (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:87 av Bo Broman (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:86 av Angelica Lundberg (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:86 av Angelica Lundberg SD Barnsäkerhet i bil Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att lagstifta om bakåtvänt bilåkande för små barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är världsledande på trafiksäkerhet

2019-09-19

Motion 2019/20:86 av Angelica Lundberg (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:86 av Angelica Lundberg (SD) (pdf, 73 kB)