Dokument & lagar (7 308 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:10 Torsdag 2020-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-10-22 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Riksrevisionens aktuella granskningsrapporter Information Riksrevisor Helena Lindberg Tillväxthämmande incitament i

2020-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Tisdag 2020-10-20 kl. 10:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-10-20 10:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson 2. Nästa sammanträde Torsdag 22 oktober kl. 11.00 Bilagor 1. Program, underlags PM och

2020-10-20 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-15 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Val av ordförande i utskottet 3. Kommande EU-förslag i arbetet mot penningtvätt Överläggning Statssekreterare Ulf Holm

2020-10-15 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-13 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöten 2020 Fråga om mottagande av prop. 2020/21:14 Bestämmelserna

2020-10-13 11:00:00

Motion 2020/21:3719 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3719 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:14 Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:14 Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för


Utskottsberedning: 2020/21:FiU1

Motion 2020/21:3719 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3719 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:2915 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2020/21:2915 av Fredrik Schulte M Ökad valfrihet i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella regler för vårdval och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en


Utskottsberedning: SoU UbU 2020/21:FiU26

Motion 2020/21:2915 av Fredrik Schulte (M) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:2915 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 101 kB)

Motion 2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. L Liberal politik för ett starkare Europasamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett fördjupat europeiskt samarbete inom klimat- och miljöpolitik i enlighet med EU:s gröna giv och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU KU MJU NU SfU SkU UU 2020/21:FiU20 2020/21:FiU5 2020/21:JuU23

Motion 2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 91 kB) Motion 2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 153 kB)

Motion 2020/21:3263 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3263 av Fredrik Malm m.fl. L En liberal biståndspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvecklingsbistånd ska ha demokrati som övergripande mål och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UU 2020/21:FiU28

Motion 2020/21:3263 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3263 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. M EU och digitalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU-medel inte ska betalas ut till medlemsländer som bryter mot rättsstatsprincipen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: FöU NU SoU UU 2020/21:FiU5 2020/21:FöU4

Motion 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabell 1. Frihet och säkerhet Europeiska unionen EU EU som utrikespolitisk aktör EU:s säkerhets- och försvarspolitik EU:s grannskapspolitik och utvidgning EU och utvecklingen


Utskottsberedning: KU NU SfU SoU 2020/21:FiU22 2020/21:FöU4 2020/21:JuU29 2020/21:KU1 2020/21:UU1 2020/21:UU7

Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 101 kB) Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 179 kB)

Motion 2020/21:3479 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3479 av Maria Stockhaus m.fl. M Ett nytt digitalt ledarskap för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett digitalt kompetenslyft för att stärka den digitala ledningen bland myndigheter och offentlig sektor och tillkännager detta för


Utskottsberedning: FöU KrU KU NU 2020/21:FiU25 2020/21:FöU4 2020/21:TU4

Motion 2020/21:3479 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 95 kB) Motion 2020/21:3479 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 170 kB)

Motion 2020/21:3473 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3473 av Karin Enström m.fl. M En svensk digitaliserad offentlig förvaltning i framkant Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge alla myndigheter i uppdrag att strategiskt arbeta för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data,


Utskottsberedning: KU 2020/21:FiU25 2020/21:FiU34 2020/21:TU4

Motion 2020/21:3473 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3473 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. C En hållbar digitalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de gröna näringarnas kontakter med myndigheter bör underlättas genom En dörr in och genom ökad digitalisering av tillståndsprocesser och


Utskottsberedning: FöU KU MJU NU SkU UbU 2020/21:FiU22 2020/21:FiU25 2020/21:TU4

Motion 2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (pdf, 122 kB)

Motion 2020/21:2925 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2925 av Per Åsling m.fl. C Skatter för företagande och tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skatteutjämningssystemet bör ses över så att gleshet ges större vikt samtidigt som incitamenten för jobb och företagande


Utskottsberedning: NU SkU 2020/21:FiU26

Motion 2020/21:2925 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:2925 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 112 kB)

Motion 2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. KD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Läget för svenskt näringsliv Kristdemokraternas syn på näringsfrågor Kristdemokratisk politik för både små och stora företag Goda villkor för företagande Enklare uppgiftslämnande Vässat


Utskottsberedning: SkU SoU UbU 2020/21:FiU34 2020/21:JuU23 2020/21:NU1 2020/21:NU4

Motion 2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 139 kB) Motion 2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 250 kB)

Motion 2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. M En tillväxtagenda för hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det enklare att driva företag och genomföra genomgripande regelförenklingar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KU NU TU 2020/21:FiU26 2020/21:MJU2

Motion 2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 118 kB)

Motion 2020/21:3486 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3486 av Lars Hjälmered m.fl. M Regelförenklingar för Sveriges företagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka Regelrådets funktion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: NU 2020/21:FiU26

Motion 2020/21:3486 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:3486 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 112 kB)

Motion 2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. M En långsiktig svensk konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en övergripande skattereform som förbättrar förutsättningarna för företagande och entreprenörskap och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU NU SkU SoU UbU 2020/21:AU5 2020/21:FiU22 2020/21:FiU34 2020/21:NU4

Motion 2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 97 kB) Motion 2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 167 kB)

Motion 2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. C En hållbar besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av konkurrenskraften inom turistnäringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU MJU NU SkU SoU TU 2020/21:AU5 2020/21:FiU26 2020/21:JuU23

Motion 2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. (C) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. (C) (pdf, 113 kB)

Motion 2020/21:2885 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:2885 av Markus Wiechel m.fl. SD Försäljning av statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra statens aktier i flygbolaget SAS och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2020/21:FiU25 2020/21:NU4

Motion 2020/21:2885 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:2885 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 93 kB)