Dokument & lagar (2 023 träffar)

Riksdagsskrivelse 2009/10:380

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:380 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU6 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-23 16:21:08

Riksdagsskrivelse 2009/10:380 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:379

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:379 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2009/10:TU21 Ny kollektivtrafiklag m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-23 16:21:08

Riksdagsskrivelse 2009/10:379 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:378

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:378 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2009/10:TU19 Ny postlag m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-23 10:15:39

Riksdagsskrivelse 2009/10:378 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:377

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:377 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU25 Svenska miljömål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-23 10:15:38

Riksdagsskrivelse 2009/10:377 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:376

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:376 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU25 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-23 10:15:38

Riksdagsskrivelse 2009/10:376 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:375

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:375 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU12 Strategisk exportkontroll 2009 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-23 10:15:38

Riksdagsskrivelse 2009/10:375 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:374

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:374 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU24 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-23 10:15:38

Riksdagsskrivelse 2009/10:374 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:373

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:373 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU31 Kreditvärderingsinstitut får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-23 10:15:38

Riksdagsskrivelse 2009/10:373 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:372

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:372 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU30 Betaltjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-23 10:15:37

Riksdagsskrivelse 2009/10:372 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:371

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:371 Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU21 Ny skollag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:370 till

2010-06-23 10:15:37

Riksdagsskrivelse 2009/10:371 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:370

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:370 Regeringen Utbildningsdepartementet 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU21 Ny skollag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:371 till Integrations- och

2010-06-23 10:15:37

Riksdagsskrivelse 2009/10:370 (doc, 27 kB)

Skriftlig fråga 2009/10:942 av Gabelic, Aleksander (s)

den 23 juni Fråga 2009/10:942 Stärkande av MR-rådet av Aleksander Gabelic s till utrikesminister Carl Bildt m I våras förhördes Sverige för första gången av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Inom ramen för den nya universella granskningsmekanismen undersöker rådet hur väl alla FN:s medlemsländer lever upp till

Inlämnad: 2010-06-23 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2009/10:941 av Gabelic, Aleksander (s)

den 23 juni Fråga 2009/10:941 Nytt CFE-avtal av Aleksander Gabelic s till utrikesminister Carl Bildt m Utrikesminister Carl Bildt har under våren tydliggjort att han endast anser att det vore bra med ett tillbakadragande av USA:s taktiska kärnvapen från Västeuropa om detta skedde i en ömsesidig nedrustningsprocess

Inlämnad: 2010-06-23 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2009/10:940 av Gabelic, Aleksander (s)

den 23 juni Fråga 2009/10:940 Resurser till klimatinvesteringar för mindre kommuner av Aleksander Gabelic s till miljöminister Andreas Carlgren c Jag har rest i Östergötland och besökt alla länets kommuner och diskuterat med miljöchefer, politiker och företagare som arbetar med miljöteknik om hur de ser på klimatinvesteringar

Inlämnad: 2010-06-23 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:939 av Lindestam, Åsa (s)

den 23 juni Fråga 2009/10:939 Asyl och rättspraxis av Åsa Lindestam s till statsrådet Tobias Billström m Söderhamns kommun har tagit emot många asylsökande främst från Afrika de senaste åren. I samtal med asylsökande har det framkommit att det finns stora problem med hur Migrationsverket ser på de olika dokument

Inlämnad: 2010-06-23 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2009/10:938 av Runeson, Carin (s)

den 23 juni Fråga 2009/10:938 Mänskliga rättigheter av Carin Runeson s till utrikesminister Carl Bildt m I många länder runt om i världen lever kvinnor och flickor under mycket svåra och ojämlika förhållanden. Kultur och tradition gör att kvinnor och flickor i vissa länder får bristfällig om ens någon utbildning

Inlämnad: 2010-06-23 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2009/10:937 av Olsson, Hans (s)

den 23 juni Fråga 2009/10:937 Schweiz och öppenheten av Hans Olsson s till finansminister Anders Borg m Det schweiziska parlamentet godkände nyligen slutgiltigt förra årets epokgörande uppgörelse om identifiering av amerikanska innehavare av hemliga bankkonton. Därmed undanröjs risken för storstämningar från USA

Inlämnad: 2010-06-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:936 av Eriksson, Birgitta (s)

den 23 juni Fråga 2009/10:936 Internationellt förbud mot djuphavsutvinning av olja av Birgitta Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c Den globala tillväxten under 00-talet har skärpt konkurrensen om oljan. Ny utvinning måste i växande grad ske från alltmer svårtillgängliga källor såsom i polarområdena,

Inlämnad: 2010-06-23 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:935 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 23 juni Fråga 2009/10:935 Förföljelse av kristna minoriteter i Iran av Lennart Sacrédeus kd till utrikesminister Carl Bildt m Så sent som förra veckan krävde Europarådet att Sverige skulle agera mot tvångsutvisningarna av personer ifrån Mellanöstern, som är förföljda för bland annat sin kristna tro. Hoten mot

Inlämnad: 2010-06-23 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2009/10:934 av Lundh Sammeli, Fredrik (s)

den 23 juni Fråga 2009/10:934 Handlingsplan om mäns våld mot kvinnor av Fredrik Lundh Sammeli s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Regeringen presenterade 2007 en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Inlämnad: 2010-06-23 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)