Dokument & lagar (5 604 träffar)

Skriftlig fråga 2013/14:756 av Shadiye Heydari (S)

Fråga 2013/14:756 Flyktingar från Palestina av Shadiye Heydari S till Statsrådet Tobias Billström M Många palestinska papperslösa flyktingar har fått avslag på sina asylsökningar i Sverige. Bland dessa asylsökande finns det personer som sedan 2006 de facto har bott i Sverige. De asylsökande/papperslösa anser sig vara

Inlämnad: 2014-08-18 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2013/14:756 av Shadiye Heydari (S) (pdf, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:743 besvarad av Gunvor G Ericson (MP)

Dnr S2014/5680/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:743 av Gunvor G Ericson MP Ersättning till tvångssteriliserade Gunvor G Ericson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att personer som vid könskorrigering tvingats till sterilisering ska få skadestånd för detta. Justitiekanslern

Svarsdatum: 2014-08-15 Frågeställare: Gunvor G Ericson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:743 besvarad av Gunvor G Ericson (MP) (docx, 39 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:755 av Jens Holm (V)

Fråga 2013/14:755 En minskad risk för skogsbränder av Jens Holm V till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Skogsbranden i Västmanland är den största i modern tid i Sverige. Enorma belopp har gått förlorade och uppskattningsvis 14 000 hektar, mestadels skog, har eldhärjats. Regeringen vill nu utreda räddningsinsatsen

Inlämnad: 2014-08-15 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2013/14:755 av Jens Holm (V) (pdf, 79 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:50

1 Utrikes frågor gemensamt sammanträde med utrikesutskottet Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 22 juli 2014 Information inför extra möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 15 augusti 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Härmed är EU-nämndens sammanträde påbörjat. Innan vi ber kabinettssekreterare

2014-08-15

Svar på skriftlig fråga 2013/14:740 besvarad av Hans Hoff (S)

Dnr 2014/4806/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:740 av Hans Hoff S Slavhandeln i Sverige Hans Hoff har frågat om jag och regeringen avser att agera på något sätt för att motverka slavhandel i Sverige. Handel med människor innebär ett hänsynslöst och cyniskt utnyttjande

Svarsdatum: 2014-08-14 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:740 besvarad av Hans Hoff (S) (doc, 62 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:740 besvarad av Hans Hoff (S) (docx, 33 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:754 av Emma Wallrup (V)

Fråga 2013/14:754 Konfliktrisken kring vattenfrågor av Emma Wallrup V till Utrikesminister Carl Bildt M Vatten är grundläggande för vår överlevnad. Vi klarar oss inte länge utan vatten och det går åt mycket vatten vid livsmedelsproduktionen. Det skapar därför en stor desperation om vi inte har tillgång till vatten. Vattnets

Inlämnad: 2014-08-14 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:754 av Emma Wallrup (V) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:753 av Shadiye Heydari (S)

Fråga 2013/14:753 Svenskt humanitärt bistånd till Irak och Kurdistan av Shadiye Heydari S till Utrikesminister Carl Bildt M Situationen i Irak och Kurdistan är kritisk sedan terrororganisationen Islamiska staten, IS tidigare ISIStagit över Mosul och Shingal/Sinjar området och tvingat tusentals att fly. Över en miljon

Inlämnad: 2014-08-14 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Skriftlig fråga 2013/14:753 av Shadiye Heydari (S) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:752 av Shadiye Heydari (S)

Fråga 2013/14:752 Den kritiska situationen i Irak och Kurdistan av Shadiye Heydari S till Utrikesminister Carl Bildt M Situationen i Irak och Kurdistan är kritisk sedan terrororganisationen Islamiska staten, IS tidigare ISIStagit över Mosul och Shingal/Sinjarområdet och tvingat tusentals att fly. Över en miljon flyktingar

Inlämnad: 2014-08-14 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:752 av Shadiye Heydari (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:751 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2013/14:751 Ändrade regler för behörighet att söka in på polisutbildningen av Ulla Andersson V till Justitieminister Beatrice Ask M Polisen har ändrat sitt system för att söka in till polisutbildningen. Det innebär att alla de människor som läst in ämnen och fått högskolebehörighet via Folkhögskolorna har blivit

Inlämnad: 2014-08-13 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2013/14:751 av Ulla Andersson (V) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:750 av Kristina Nilsson (S)

Fråga 2013/14:750 Insulinpumpar av Kristina Nilsson S till Socialminister Göran Hägglund KD Det statliga Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutade förra året att slopa statliga subventioner till insulinpumpar för diabetiker. I stället skulle de i fortsättningen tillhandahållas av landsting. Idag har 16 av landets

Inlämnad: 2014-08-13 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2013/14:750 av Kristina Nilsson (S) (pdf, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:744 besvarad av Gunvor G Ericson (MP)

Dnr S2014/5697/EIS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:744 av Gunvor G Ericson MP Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter CESCR Gunvor G Ericson har frågat mig vilka skäl ligger till grund för beslutet att inte underteckna tilläggsprotokollet från 2008 till

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Gunvor G Ericson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:744 besvarad av Gunvor G Ericson (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:737 besvarad av Peter Persson (S)

Dnr Fi2014/2618 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:737 av Peter Persson S Regeringsskrivelse om internationellt skattefusk Peter Persson har frågat mig om jag avser att lämna en skrivelse till riksdagen om kampen mot det globala skattefusket. Skatteflykt och aggressiv skatteplanering

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:737 besvarad av Peter Persson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:727 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr Fi2014/2583 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:727 av Hans Olsson S Interimistiskt återkallande av skatteupplagstillstånd Hans Olsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att ge möjlighet till återkallande utifrån något av det som uppges vara Skatteverkets förslag

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:727 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:726 besvarad av Hannah Bergstedt (S)

Dnr Fi2014/2630 Finansdepartementet Finansmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:726 av Hannah Bergstedt S Bankerna och besöksnäringen Hannah Bergstedt har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta gentemot bankerna för att förbättra lånemöjligheterna för småföretag i allmänhet och företag inom

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hannah Bergstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:726 besvarad av Hannah Bergstedt (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:725 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr Fi2014/2581 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:725 av Hans Olsson S Säkerhet för skatteskulder Hans Olsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att införa en minsta säkerhet för skattekrav för att minska fusket kring alkohol- och tobaksskatterna. Nya bestämmelser

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:725 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:724 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr Fi2014/2580 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:724 av Hans Olsson S Skatteupplagsinnehavare Hans Olsson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till förändringar av lagstiftningen om skatteupplag genom att göra tillståndet till upplagshavare personligt, varigenom ingen

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:724 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:722 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr Fi2014/2579 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:722 av Hans Olsson S Förändring av kontrolluppgiftsskyldigheten Hans Olsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att ett krav införs på att kontrolluppgifter undertecknas av behörig firmatecknare, detta för att bekämpa

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:722 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 35 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:749 av Jens Holm (V)

Fråga 2013/14:749 Klimatanpassning av Jens Holm V till Miljöminister Lena Ek C I ljuset av den omfattande branden i Västmanland framstår det som allt viktigare att anpassa vårt samhälle till ett förändrat klimat. Behov av att klimatanpassa Sverige uppmärksammades redan 2007 i slutbetänkandet från Klimat- och sårbarhetsutredningen.

Inlämnad: 2014-08-12 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2013/14:749 av Jens Holm (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:748 av Ulf Holm (MP)

Fråga 2013/14:748 Ekonomiska förutsättningar för spetsutbildningar i teoretiska ämnen av Ulf Holm MP till Utbildningsminister Jan Björklund FP Sedan en tid tillbaka finns nationella spetsutbildningar i teoretiska ämnen vid ett antal olika gymnasier i landet, bland annat genom historieprogrammet vid Katedralskolan i Lund.

Inlämnad: 2014-08-12 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:748 av Ulf Holm (MP) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:747 av Per-Johan Emtell (MP)

Fråga 2013/14:747 Lagen om medling av Per-Johan Emtell MP till Justitieminister Beatrice Ask M Lagen om medling vid brott tillkom 2002 och BRÅ fick i uppdrag att under en femårsperiod svara för att underlätta implementeringen av lagen. Kommunerna fick det huvudsakliga ansvaret för att tillämpa lagen. Andra berörda myndigheter

Inlämnad: 2014-08-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2013/14:747 av Per-Johan Emtell (MP) (pdf, 64 kB)