Dokument & lagar (11 träffar)

Motion 2000/01:U513 av Bo Lundgren m.fl. (m)

U513 1 InnehÃ¥llsförteckning 1 InnehÃ¥llsförteckning 55 2 Förslag till riksdagsbeslut 56 3 VÃ¥ra förslag 58 3.1 Det svenska ordförandeskapet 58 3.2 EU-utvidgningen 58 3.3 Regeringskonferensen 58 3.4 Institutionella reformer 58 3.5 En effektiv gemensam utrikes- och sÃ
kerhetspolitik 59 3.6 Ett svenskt


Utskottsberedning: -------------2000/01:FiU1 2000/01:JuU11 2000/01:KU18 2000/01:KUU1 2000/01:MJU12 2000/01:NU10 2000/01:SfU9 2000/01:SoU10 2000/01:UU4 2001/02:MJU15 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U512 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:U512 av Svensson, Alf kd Europapolitiken 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inom EU och WTO verka för en mer generös handelspolitik gentemot u-länder, i synnerhet vad gäller jordbruksprodukter.1


Utskottsberedning: ---------------2000/01:JuU6 2000/01:KUU1 2000/01:NU10 2000/01:NU9 2000/01:SfU9 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , 2 bifall, 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U511 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:U511 av Ruwaida, Yvonne mp Grön syn på EU Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att inom alla EU:s organ införa meddelarfrihet och offentlighetsprincip.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: -------------------------2000/01:FiU8 2000/01:KUU1 2000/01:MJU15 2000/01:MJU3 2000/01:NU10 2000/01:SfU9 2000/01:SkU17 2000/01:UU4 2001/02:KUU2 2001/02:MJU15 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U510 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:U510 av Andersson, Marianne c Ett smalare och effektivare EU 1 Sammanfattning Centerpartiets politik strävar efter att möjliggöra för enskilda människor, länder, grupper av länder, regioner och det globala samfundet att ta ansvar för sig själva, för andra och vår gemensamma värld. Vår


Utskottsberedning: ---------------2000/01:FiU1 2000/01:FiU5 2000/01:KUU1 2000/01:UU10 2001/02:KU34 2001/02:KUU2 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U507 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:U507 av Ruwaida, Yvonne mp Utträdesparagraf i EU Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen inom EU skall verka för att få till stånd en utträdesparagraf som reglerar skeendet när en medlemsstat vill lämna EU. 2. Riksdagen beslutar att varje genomgripande förändring


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 2000/01:K398 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:K398 av Leijonborg, Lars fp Liberal Europapolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att prioritera utvidgningen under ordförandeskapet.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: ---------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:KU4 2000/01:KUU1 2000/01:MJU12 2000/01:MJU3 2000/01:SfU9 2000/01:SkU17 2000/01:SkU19 2000/01:SoU8 2000/01:UU2 2000/01:UU4 2001/02:JuU10 2001/02:KU34 2001/02:KUU2 2001/02:MJU15 2001/02:SoU15 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (58 yrkanden): , , 33 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K366 av Margit Gennser (m)

Motion till riksdagen 2000/01:K366 av Gennser, Margit m Nya EU-avtal och folkomröstning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det avtal om EU:s konstitution och EU-medborgarnas fri- och rättigheter som skall antas i Nice i år måste göras till


Utskottsberedning: 2001/02:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2000/01:K333 av Laila Bjurling och Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 2000/01:K333 av Bjurling, Laila s Indirekta val till EU-parlamentet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sveriges ledamöter till EU-parlamentet bör väljas av riksdagen. Motivering Allmänna val är en mycket viktig del av


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2000/01:K309 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:K309 av Schyman, Gudrun v Riksdagens EU-program 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram ett förslag till svenskt program för EU:s utveckling till riksmötet 2000-2001. 2 EU-medlemskapets inverkan på svensk demokrati Medlemskapet i den europeiska unionen


Utskottsberedning: -2000/01:KUU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K306 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:K306 av Schyman, Gudrun v EU och öppenheten 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att alla avslutande steg i beslutsprocesserna inom EU:s samtliga institutioner bör vara offentliga. 2. Riksdagen begär att regeringen samlat redovisar vilka


Utskottsberedning: -----------------2000/01:KU17 2000/01:KUU1
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K274 av Margit Gennser (m)

Motion till riksdagen 2000/01:K274 av Gennser, Margit m EU:s närhetsprincip Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för väl tilltagna tidsfrister när det gäller ikraftträdandet av nya EU-regler. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: ----2000/01:KU5 2000/01:KUU1 2001/02:KU29 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation