Dokument & lagar (9 171 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:21 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:21 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från it-verksamhetsstöd 3. Justering av protokoll 4. Fiskeripolitik MJU8 Beredning Motioner

2021-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:20 Torsdag 2021-01-14 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:20 Datum och tid: 2021-01-14 10:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information Information med anledning av Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla

2021-01-14 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:19 Tisdag 2020-12-15 kl. 09:30

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19 Datum och tid: 2020-12-15 09:30 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information Information om systematiken i myndigheternas miljömålsredovisning till regeringen och regeringens

2020-12-15 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:18 Torsdag 2020-12-10 kl. 07:30

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2020-12-10 07:30 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Miljöråd 17 december 2020 Överläggning och information Miljö- och klimatminister Isabella Lövin Miljödepartementet

2020-12-10 07:30:00

Utskottsmöte 2020/21:17 Torsdag 2020-12-03 kl. 07:30

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2020-12-03 07:30 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens meddelande om höjning av Europas klimatambition för 2030 Fortsatt överläggning COM2020 562

2020-12-03 07:30:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1367/2006 av den 6 september

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:15 Tisdag 2020-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-11-24 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Uppföljningsrapport resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och

2020-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:14 Torsdag 2020-11-19 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-11-19 08:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens meddelande om höjning av Europas klimatambition för 2030 Överläggning COM2020 562 Miljö-

2020-11-19 08:00:00

Motion 2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:43 En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om identifiering i samband med besök på näringsidkares


Utskottsberedning: 2020/21:MJU6

Motion 2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:3773 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3773 av Jessica Rosencrantz m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:43 En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska vidta åtgärder för


Utskottsberedning: 2020/21:MJU6

Motion 2020/21:3773 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3773 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Utskottsmöte 2020/21:13 Tisdag 2020-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-11-17 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Totalförsvaret 2021-2025 MJU4y För yttrande till försvarsutskottet Justering

2020-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-11-12 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-11-12 08:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Informell videokonferens mellan EU:s jordbruks- och fiskeministrar 16 november 2020 Överläggning och information

2020-11-12 08:00:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Tisdag 2020-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-10 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kommissionens arbetsprogram för 2021 MJU3y För yttrande till utrikesutskottet

2020-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Torsdag 2020-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-11-05 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Beredning Prop. 2020/21:1 och motioner Föredragande: NL och AS

2020-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-11-03 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23 MJU1y För yttrande till finansutskottet Justering

2020-11-03 11:00:00

Proposition 2020/21:44

Regeringens proposition 2020/21:44 Kompletterande bestämmelser med anledning av Prop. den nya EU-förordningen om spritdrycker och 2020/21:44 EU:s tillträde till Genèveakten Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson Näringsdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2020/21:MJU7
Sista motionsdag: 2020-11-18

Proposition 2020/21:44 (pdf, 506 kB)

Proposition 2020/21:43

En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning Regeringens proposition 2020/21:43 En anpassning av bestämmelser om Prop. kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya 2020/21:43 kontrollförordning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober


Utskottsberedning: 2020/21:MJU6
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-11-18

Proposition 2020/21:43 (pdf, 5161 kB)

Motion 2020/21:3738 av Elin Segerlind m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3738 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:27 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i den kommande översynen av utsläppshandelsdirektivet bör verka för en reformering


Utskottsberedning: 2020/21:MJU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:3738 av Elin Segerlind m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3738 av Elin Segerlind m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ4-43 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Skyddsjakt på varg MJU5 Fortsatt beredning PM Föredragande: SM 4. Höständringsbudget för

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Tisdag 2020-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-20 11:00 Plats: Skandiasalen 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information om livsmedelskontroll Statssekreterare Per Callenberg, Näringsdepartementet, och generaldirektör Annica

2020-10-20 11:00:00