Dokument & lagar (304 träffar)

Riksdagsskrivelse 2014/15:226

Riksdagsskrivelse 2014/15:226 Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU13 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2015

2015-06-10

Riksdagsskrivelse 2014/15:226 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:226 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:195

Riksdagsskrivelse 2014/15:195 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU12 Statens stöd till dagspressen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2015 Urban Ahlin Claes

2015-05-20

Riksdagsskrivelse 2014/15:195 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:195 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:191

Riksdagsskrivelse 2014/15:191 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU19 Kommittéberättelse 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 maj 2015 Urban Ahlin Claes

2015-05-06

Riksdagsskrivelse 2014/15:191 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:191 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:174

Riksdagsskrivelse 2014/15:174 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU18 Kommunala och regionala frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 april 2015 Björn Söder Claes

2015-04-22

Riksdagsskrivelse 2014/15:174 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:174 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:173

Riksdagsskrivelse 2014/15:173 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU15 Offentlighet, sekretess och integritet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 april 2015 Björn Söder Claes

2015-04-22

Riksdagsskrivelse 2014/15:173 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:173 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:156

Riksdagsskrivelse 2014/15:156 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU16 Minoritetsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 april 2015 Esabelle Dingizian Annalena

2015-04-08

Riksdagsskrivelse 2014/15:156 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:156 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:128

Riksdagsskrivelse 2014/15:128 Riksdagens ombudsmän1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 mars 2015 Tobias Billström Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2014/15:127 till

2015-03-11

Riksdagsskrivelse 2014/15:128 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:128 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:127

Riksdagsskrivelse 2014/15:127 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 mars 2015 Tobias Billström Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2014/15:128 till Riksdagens

2015-03-11

Riksdagsskrivelse 2014/15:127 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:127 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:59

Riksdagsskrivelse 2014/15:59 Riksdagens ombudsmän1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2014 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2014-12-15

Riksdagsskrivelse 2014/15:59 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:59 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:58

Riksdagsskrivelse 2014/15:58 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2014 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2014/15:50

2014-12-15

Riksdagsskrivelse 2014/15:58 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:58 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:57

Riksdagsskrivelse 2014/15:57 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2014 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2014-12-15

Riksdagsskrivelse 2014/15:57 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:57 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:56

Riksdagsskrivelse 2014/15:56 Regeringen Kulturdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2014 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2014-12-15

Riksdagsskrivelse 2014/15:56 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:56 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:55

Riksdagsskrivelse 2014/15:55 Regeringen Miljödepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2014 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2014-12-15

Riksdagsskrivelse 2014/15:55 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:55 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:54

Riksdagsskrivelse 2014/15:54 Regeringen Landsbygdsdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2014 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2014-12-15

Riksdagsskrivelse 2014/15:54 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:54 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:53

Riksdagsskrivelse 2014/15:53 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2014 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2014-12-15

Riksdagsskrivelse 2014/15:53 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:53 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:52

Riksdagsskrivelse 2014/15:52 Regeringen Socialdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2014 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2014-12-15

Riksdagsskrivelse 2014/15:52 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:52 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:51

Riksdagsskrivelse 2014/15:51 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2014 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2014-12-15

Riksdagsskrivelse 2014/15:51 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:51 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:50

Riksdagsskrivelse 2014/15:50 Regeringen Statsrådsberedningen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2014 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2014-12-15

Riksdagsskrivelse 2014/15:50 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:50 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:19

Riksdagsskrivelse 2014/15:19 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU2 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val vilande grundlagsbeslut, m.m.får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 november 2014 Urban Ahlin Claes

2014-11-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:19 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:19 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:7

Riksdagsskrivelse 2014/15:7 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU4 Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet vilande grundlagsbeslut får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2014 Urban Ahlin Claes

2014-11-19

Riksdagsskrivelse 2014/15:7 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:7 (pdf, 54 kB)