Dokument & lagar (304 träffar)

Riksdagsskrivelse 2016/17:74

Riksdagsskrivelse 2016/17:74 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-12-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:74 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:74 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:73

Riksdagsskrivelse 2016/17:73 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-12-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:73 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:73 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:72

Riksdagsskrivelse 2016/17:72 Regeringen Statsrådsberedningen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-12-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:72 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:72 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:43

Riksdagsskrivelse 2016/17:43 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU9 Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:43 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:43 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:42

Riksdagsskrivelse 2016/17:42 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU9 Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:43 till

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:42 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:42 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:41

Riksdagsskrivelse 2016/17:41 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU8 Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:41 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:41 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:40

Riksdagsskrivelse 2016/17:40 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU4 En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:40 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:40 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:39

Riksdagsskrivelse 2016/17:39 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU4 En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:39 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:39 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:38

Riksdagsskrivelse 2016/17:38 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU4 En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:38 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:38 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:37

Riksdagsskrivelse 2016/17:37 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU3 Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:37 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:37 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:36

Riksdagsskrivelse 2016/17:36 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU3 Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:36 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:36 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:35

Riksdagsskrivelse 2016/17:35 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU3 Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:35 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:35 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:34

Riksdagsskrivelse 2016/17:34 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU14 Översyn av Riksrevisionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:34 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:34 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:15

Riksdagsskrivelse 2016/17:15 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU2 Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 oktober 2016 Urban Ahlin Claes

2016-10-19

Riksdagsskrivelse 2016/17:15 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:15 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:291

Riksdagsskrivelse 2015/16:291 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU25 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-15

Riksdagsskrivelse 2015/16:291 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:291 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:290

Riksdagsskrivelse 2015/16:290 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU23 Indelning i utgiftsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-15

Riksdagsskrivelse 2015/16:290 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:290 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:286

Riksdagsskrivelse 2015/16:286 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU20 Granskningsbetänkande får jag anmäla att riksdagen denna dag har lagt betänkandet till handlingarna. Stockholm den 13 juni 2016 Björn Söder Claes

2016-06-13

Riksdagsskrivelse 2015/16:286 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:286 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:284

Riksdagsskrivelse 2015/16:284 Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU28 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 juni 2016

2016-06-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:284 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:284 (pdf, 56 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:283

Riksdagsskrivelse 2015/16:283 Statsrådsarvodesnämnden1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU28 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 juni 2016 Tobias Billström Claes Mårtensson

2016-06-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:283 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:283 (pdf, 56 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:282

Riksdagsskrivelse 2015/16:282 Riksdagens överklagandenämnd1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU28 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 juni 2016 Tobias Billström Claes Mårtensson

2016-06-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:282 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:282 (pdf, 56 kB)