Dokument & lagar (63 träffar)

Riksdagsskrivelse 2016/17:77

Riksdagsskrivelse 2016/17:77 Riksdagens ombudsmän1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-12-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:77 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:77 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:76

Riksdagsskrivelse 2016/17:76 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse 2016/17:72

2016-12-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:76 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:76 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:75

Riksdagsskrivelse 2016/17:75 Regeringen Kulturdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-12-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:75 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:75 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:74

Riksdagsskrivelse 2016/17:74 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-12-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:74 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:74 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:73

Riksdagsskrivelse 2016/17:73 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-12-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:73 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:73 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:72

Riksdagsskrivelse 2016/17:72 Regeringen Statsrådsberedningen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-12-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:72 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:72 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:137

Riksdagsskrivelse 2016/17:137 Riksdagens ombudsmän Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 januari 2017 Urban Ahlin Claes

2017-01-25

Riksdagsskrivelse 2016/17:137 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:137 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:136

Riksdagsskrivelse 2016/17:136 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU13 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 januari 2017 Urban Ahlin Claes

2017-01-25

Riksdagsskrivelse 2016/17:136 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:136 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:96

Riksdagsskrivelse 2016/17:96 Riksrevisionen1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:95 till

2016-12-08

Riksdagsskrivelse 2016/17:96 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:96 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:95

Riksdagsskrivelse 2016/17:95 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:96 till

2016-12-08

Riksdagsskrivelse 2016/17:95 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:95 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:84

Riksdagsskrivelse 2016/17:84 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-07

Riksdagsskrivelse 2016/17:84 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:84 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:48

Riksdagsskrivelse 2016/17:48 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU7 redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:48 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:48 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:43

Riksdagsskrivelse 2016/17:43 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU9 Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:43 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:43 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:42

Riksdagsskrivelse 2016/17:42 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU9 Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:43 till

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:42 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:42 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:41

Riksdagsskrivelse 2016/17:41 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU8 Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:41 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:41 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:40

Riksdagsskrivelse 2016/17:40 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU4 En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:40 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:40 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:39

Riksdagsskrivelse 2016/17:39 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU4 En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:39 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:39 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:38

Riksdagsskrivelse 2016/17:38 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU4 En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:38 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:38 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:37

Riksdagsskrivelse 2016/17:37 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU3 Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:37 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:37 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:36

Riksdagsskrivelse 2016/17:36 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU3 Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:36 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:36 (pdf, 54 kB)
Paginering