Dokument & lagar (13 träffar)

Riksdagsskrivelse 2015/16:303

Riksdagsskrivelse 2015/16:303 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU16 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:303 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:303 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:260

Riksdagsskrivelse 2015/16:260 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU17 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-26

Riksdagsskrivelse 2015/16:260 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:260 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:204

Riksdagsskrivelse 2015/16:204 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU13 Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:204 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:204 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:132

Riksdagsskrivelse 2015/16:132 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU10 Utlänningsdatalag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 februari 2016 Urban Ahlin Claes

2016-02-03

Riksdagsskrivelse 2015/16:132 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:132 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:126

Riksdagsskrivelse 2015/16:126 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU9 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 januari 2016 Esabelle Dingizian Claes

2016-01-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:126 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:126 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:88

Riksdagsskrivelse 2015/16:88 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:88 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:88 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:87

Riksdagsskrivelse 2015/16:87 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:87 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:87 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:80

Riksdagsskrivelse 2015/16:80 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:80 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:80 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:71

Riksdagsskrivelse 2015/16:71 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-03

Riksdagsskrivelse 2015/16:71 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:71 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:41

Riksdagsskrivelse 2015/16:41 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU8 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:41 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:41 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:40

Riksdagsskrivelse 2015/16:40 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU7 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:40 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:40 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:32

Riksdagsskrivelse 2015/16:32 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU6 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:32 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:32 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:31

Riksdagsskrivelse 2015/16:31 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU5 En mer jämställd föräldrapenning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:31 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:31 (pdf, 52 kB)