Dokument & lagar (822 träffar)

Riksdagsskrivelse 2015/16:167

Riksdagsskrivelse 2015/16:167 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU17 Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 mars 2016 Björn Söder Claes

2016-03-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:167 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:167 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:166

Riksdagsskrivelse 2015/16:166 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU16 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 mars 2016 Björn Söder Claes

2016-03-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:166 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:166 (pdf, 53 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:33

1  Informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Kabinettssekreterare Annika Söder Information och samråd inför informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Kabinettssekreterare Annika Söder finns med oss per telefon från Bryssel. Anf. 2  Kabinettssekreterare ANNIKA SÖDER: Jag vill tacka

2016-03-07

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:31

1  Informellt möte med EU:s stats och regeringschefer Kabinettssekreterare Annika Söder Information och samråd inför informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Nu har kabinettssekreterare Annika Söder anslutit sig till mötet från Bryssel. Anf. 2  Kabinettssekreterare ANNIKA SÖDER: Herr ordförande

2016-03-07

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:30

1  Möte med EU:s stats- och regeringschefer Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet den 7 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon, statsministern God morgon, kabinettssekreteraren med medarbetare God morgon, ni som tittar på oss på tv Vi samråder

2016-03-04

Riksdagsskrivelse 2015/16:162

Riksdagsskrivelse 2015/16:162 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-03

Riksdagsskrivelse 2015/16:162 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:162 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:155

Riksdagsskrivelse 2015/16:155 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU9 Kvalitetssäkring av högre utbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:155 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:155 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:151

Riksdagsskrivelse 2015/16:151 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU11 Riksrevisionens rapport Arktiska rådet vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:151 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:151 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:161

Riksdagsskrivelse 2015/16:161 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU21 En ny tullag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:161 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:161 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:150

Riksdagsskrivelse 2015/16:150 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:150 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:150 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:160

Riksdagsskrivelse 2015/16:160 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU13 2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:160 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:160 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:159

Riksdagsskrivelse 2015/16:159 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU10 Patent- och marknadsdomstol får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:159 (doc, 24 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:159 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:158

Riksdagsskrivelse 2015/16:158 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU25 Åtgärder mot missbruk av svenska pass får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:158 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:158 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:154

Riksdagsskrivelse 2015/16:154 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU12 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:154 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:154 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:153

Riksdagsskrivelse 2015/16:153 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU3 Ökad endomarbehörighet i tvistemål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:153 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:153 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:149

Riksdagsskrivelse 2015/16:149 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:149 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:149 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:157

Riksdagsskrivelse 2015/16:157 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU22 Rättelse i utsökningsbalken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:157 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:157 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:152

Riksdagsskrivelse 2015/16:152 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU12 Genomförande av hissdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:152 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:152 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:156

Riksdagsskrivelse 2015/16:156 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU5 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:156 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:156 (pdf, 51 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:29

1  Miljö Klimat- och miljöminister Åsa Romson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 16 december 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 4 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar klimat- och miljöministern välkommen. Första punkten är återrapport från den

2016-02-26