Dokument & lagar (822 träffar)

Riksdagsskrivelse 2015/16:216

Riksdagsskrivelse 2015/16:216 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU33 Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:216 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:216 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:215

Riksdagsskrivelse 2015/16:215 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU29 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:215 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:215 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:214

Riksdagsskrivelse 2015/16:214 Riksrevisionen Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU27 Riksrevisionens årsredovisning för 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:214 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:214 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:213

Riksdagsskrivelse 2015/16:213 Riksbanksfullmäktige1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU23 Riksbankens förvaltning 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2015/16:212 till

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:213 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:213 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:212

Riksdagsskrivelse 2015/16:212 Riksrevisionen1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU23 Riksbankens förvaltning 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2015/16:213 till

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:212 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:212 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:211

Riksdagsskrivelse 2015/16:211 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU42 Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2015/16:210 till

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:211 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:211 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:210

Riksdagsskrivelse 2015/16:210 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU42 Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2015/16:211 till

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:210 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:210 (pdf, 54 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:41

1  Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 EU-nämnden behandlade under denna paragraf frågor om verksamheten i Europeiska unionen under 2015. Inga uppteckningar gjordes.

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:207

Riksdagsskrivelse 2015/16:207 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU18 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:207 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:207 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:206

Riksdagsskrivelse 2015/16:206 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU16 Författningsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:206 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:206 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:205

Riksdagsskrivelse 2015/16:205 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU14 Vallagsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:205 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:205 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:208

Riksdagsskrivelse 2015/16:208 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:208 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:208 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:204

Riksdagsskrivelse 2015/16:204 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU13 Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:204 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:204 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:202

Riksdagsskrivelse 2015/16:202 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2015/16:NU18 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:202 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:202 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:201

Riksdagsskrivelse 2015/16:201 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2015/16:NU17 Regional tillväxtpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:201 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:201 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:198

Riksdagsskrivelse 2015/16:198 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2015/16:KrU10 Kultur för alla får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:198 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:198 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:203

Riksdagsskrivelse 2015/16:203 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU13 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:203 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:203 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:200

Riksdagsskrivelse 2015/16:200 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU11 Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:200 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:200 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:199

Riksdagsskrivelse 2015/16:199 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU9 Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:199 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:199 (pdf, 52 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:40

1  Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 21 april 2016l Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Välkomna hit till extramötet Vi har som sagt behandlat den här frågan i fredags. Ni har alla fått den nya

2016-04-19