Dokument & lagar (822 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2006/07:33

1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Information och samråd inför möte med Europeiska rådet den 21 och 22 juni 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då har klockan slagit ett, och jag förklarar nämndens sammanträde öppnat. Vi ska hälsa statsministern, utrikesministern,

2007-06-20

EU-nämndens uppteckningar 2006/07:32

1 Miljö Statssekreterare Elisabet Falemo Återrapport från ministerrådsmöte den 20 februari 2007 Återrapport från informellt ministermöte den 13 juni 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 28 juni 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag hälsar statssekreterare Elisabet Falemo med medarbetare välkomna. Vi brukar

2007-06-20

EU-nämndens uppteckningar 2006/07:31

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Återrapport från ministerrådsmöte den 14 och 15 maj 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 1719 juni 2007 Information och samråd inför extra ministerrådsmöte den 25 juni 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag hälsar

2007-06-15

EU-nämndens uppteckningar 2006/07:31 (doc, 246 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:211

Riksdagsskrivelse 2006/07:211 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU25 Ny lag om värdepappersmarknaden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2007 Jan Björkman Ulf

2007-06-14 17:37:30

Riksdagsskrivelse 2006/07:211 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:210

Riksdagsskrivelse 2006/07:210 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU24 Utvecklingen inom den kommunala sektorn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2007 Jan Björkman Ulf

2007-06-14 17:37:28

Riksdagsskrivelse 2006/07:210 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:209

Riksdagsskrivelse 2006/07:209 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU22 Statens upplåning och skuldförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2007 Jan Björkman Ulf

2007-06-14 17:37:26

Riksdagsskrivelse 2006/07:209 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:208

Riksdagsskrivelse 2006/07:208 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU10 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag dels beslutat att lagförslagen under punkt 2 hänvisas till konstitutionsutskottet för prövning av om 2 kap.

2007-06-14 15:36:20

Riksdagsskrivelse 2006/07:208 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:207

Riksdagsskrivelse 2006/07:207 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU17 Ett utvidgat miljöansvar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-14 15:31:37

Riksdagsskrivelse 2006/07:207 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:206

Riksdagsskrivelse 2006/07:206 Regeringen Jordbruksdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU16 Tävling med hästdjur får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-14 15:31:35

Riksdagsskrivelse 2006/07:206 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:205

Riksdagsskrivelse 2006/07:205 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2006/07:TU16 Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-14 15:31:32

Riksdagsskrivelse 2006/07:205 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:204

Riksdagsskrivelse 2006/07:204 Nordiska rådets svenska delegation 1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU3 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2007 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:203 till

2007-06-14 15:31:29

Riksdagsskrivelse 2006/07:204 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:203

Riksdagsskrivelse 2006/07:203 Regeringen Utrikesdepartementet 1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU3 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2007 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:204 till Nordiska rådets svenska

2007-06-14 15:31:26

Riksdagsskrivelse 2006/07:203 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:190

Riksdagsskrivelse 2006/07:190 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU29 Nya nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-11 14:21:35

Riksdagsskrivelse 2006/07:190 (doc, 25 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2006/07:30

1 Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Beatrice Ask Återrapport från ministerrådsmöte den 19 och 20 april 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 12 och 13 juni 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon Då förklarar jag dagens sammanträde öppnat. Vi ska gå in på dagens agenda och släpper in justitieministern

2007-06-08

Riksdagsskrivelse 2006/07:202

Riksdagsskrivelse 2006/07:202 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU17 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2007 Jan Björkman Ulf

2007-06-07 17:54:24

Riksdagsskrivelse 2006/07:202 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:201

Riksdagsskrivelse 2006/07:201 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU17 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2007 Jan Björkman Ulf

2007-06-07 17:54:22

Riksdagsskrivelse 2006/07:201 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:200

Riksdagsskrivelse 2006/07:200 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2006/07:NU15 Lag om strukturfondspartnerskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2007 Jan Björkman Ulf

2007-06-07 17:54:20

Riksdagsskrivelse 2006/07:200 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:199

Riksdagsskrivelse 2006/07:199 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2006/07:TU13 Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2007 Jan Björkman Ulf

2007-06-07 17:54:18

Riksdagsskrivelse 2006/07:199 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:198

Riksdagsskrivelse 2006/07:198 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU22 Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2007 Jan Björkman Ulf

2007-06-07 17:54:16

Riksdagsskrivelse 2006/07:198 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:197

Riksdagsskrivelse 2006/07:197 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU8 Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:45

Riksdagsskrivelse 2006/07:197 (doc, 26 kB)