Dokument & lagar (13 träffar)

Riksdagsskrivelse 2015/16:296

Riksdagsskrivelse 2015/16:296 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU17 Sjöfartsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:296 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:296 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:253

Riksdagsskrivelse 2015/16:253 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU18 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:253 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:253 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:246

Riksdagsskrivelse 2015/16:246 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU19 It- politiska frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 1 under punkt 3, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:246 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:246 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:226

Riksdagsskrivelse 2015/16:226 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU14 Luftfartsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:226 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:226 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:219

Riksdagsskrivelse 2015/16:219 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU15 Genomförande av radioutrustningsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:219 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:219 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:193

Riksdagsskrivelse 2015/16:193 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU9 En fossiloberoende transportsektor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-14

Riksdagsskrivelse 2015/16:193 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:193 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:184

Riksdagsskrivelse 2015/16:184 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU12 Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 mars 2016 Tobias Billström Claes

2016-03-23

Riksdagsskrivelse 2015/16:184 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:184 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:142

Riksdagsskrivelse 2015/16:142 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU8 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 februari 2016 Urban Ahlin Claes

2016-02-10

Riksdagsskrivelse 2015/16:142 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:142 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:98

Riksdagsskrivelse 2015/16:98 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-15

Riksdagsskrivelse 2015/16:98 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:98 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:46

Riksdagsskrivelse 2015/16:46 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU4 Senarelagt införande av redovisningscentraler får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:46 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:46 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:45

Riksdagsskrivelse 2015/16:45 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU3 Ändring i lagen om vägtrafikregister får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:45 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:45 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:44

Riksdagsskrivelse 2015/16:44 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU5 Godkännande och marknadskontroll av fordon får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:44 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:44 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:11

Riksdagsskrivelse 2015/16:11 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU2 Ändring i lagen om flygplatsavgifter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 oktober 2015 Björn Söder Annalena

2015-10-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:11 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:11 (pdf, 52 kB)