Dokument & lagar (767 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:39

2007/08:39, Onsdagen den 18 juni 1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 19 maj 2008 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 23 och 24 juni 2008 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi säger välkommen till jordbruksministern och hans medarbetare. Vi ska börja med återrapporten

2008-06-18

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:38

2007/08:38, Onsdagen den 18 juni 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 19 och 20 juni 2008 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då har klockan slagit tio. Jag säger välkommen till nämnden, statsministern, utrikesministern,

2008-06-18

Riksdagsskrivelse 2007/08:251

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:251 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU31 En modernare rättegång några ytterligare frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-16 Per Westerberg Ulf

2008-06-16 17:00:01

Riksdagsskrivelse 2007/08:251 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:250

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:250 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU27 Godkännande av rådets beslut om åtkomst till VIS för brottsbekämpande ändamål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-16 Per Westerberg Ulf

2008-06-16 17:00:01

Riksdagsskrivelse 2007/08:250 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:249

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:249 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU24 Godkännande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-16 Per Westerberg Ulf

2008-06-16 17:00:00

Riksdagsskrivelse 2007/08:249 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:248

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:248 Riksbanksfullmäktige 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-16 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2007/08:247 till

2008-06-16 17:00:00

Riksdagsskrivelse 2007/08:248 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:247

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:247 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-16 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2007/08:248 till

2008-06-16 17:00:00

Riksdagsskrivelse 2007/08:247 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:246

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:246 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU22 Statens upplåning och skuldförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-16 Per Westerberg Ulf

2008-06-16 16:59:59

Riksdagsskrivelse 2007/08:246 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:245

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:245 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU19 Utvecklingen inom den kommunala sektorn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-16 Per Westerberg Ulf

2008-06-16 16:59:59

Riksdagsskrivelse 2007/08:245 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:244

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:244 Regeringen Jordbruksdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU18 En skogspolitik i takt med tiden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-16 Per Westerberg Ulf

2008-06-16 16:59:58

Riksdagsskrivelse 2007/08:244 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:243

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:243 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-16 Per Westerberg Ulf

2008-06-16 16:59:58

Riksdagsskrivelse 2007/08:243 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:242

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:242 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU20 Granskningsbetänkande får jag anmäla att riksdagen denna dag godkänt utskottets anmälan. Stockholm den 2008-06-16 Per Westerberg Ulf

2008-06-16 16:59:57

Riksdagsskrivelse 2007/08:242 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:241

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:241 Riksrevisionens styrelse Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU9 Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-16 Per Westerberg Ulf

2008-06-16 16:59:57

Riksdagsskrivelse 2007/08:241 (doc, 26 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:37

2007/08:37, Fredagen den 13 juni 1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Återrapport från ministerrådsmöte den 26 och 27 maj 2008 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 16 och 17 juni 2008 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: I dag ska vi prata om allmänna frågor

2008-06-13

Riksdagsskrivelse 2007/08:240

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:240 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2007/08:AU10 Nya regler om rätt till ledighet från anställning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-12 Per Westerberg Ulf

2008-06-12 16:58:34

Riksdagsskrivelse 2007/08:240 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:192

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:192 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU11 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-05-15 Per Westerberg Ulf

2008-06-12 13:52:20

Riksdagsskrivelse 2007/08:192 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:239

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:239 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU31 Ändring i det nordiska skatteavtalet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-12 Per Westerberg Ulf

2008-06-12 09:55:58

Riksdagsskrivelse 2007/08:239 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:238

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:238 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU27 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-12 Per Westerberg Ulf

2008-06-12 09:55:56

Riksdagsskrivelse 2007/08:238 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:237

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:237 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2007/08:NU14 Ny konkurrenslag m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-12 Per Westerberg Ulf

2008-06-12 09:55:54

Riksdagsskrivelse 2007/08:237 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:236

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:236 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2007/08:UU9 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-12 Per Westerberg Ulf

2008-06-12 09:55:53

Riksdagsskrivelse 2007/08:236 (doc, 26 kB)