Dokument & lagar (827 träffar)

Riksdagsskrivelse 2010/11:311

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:311 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU18 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-21 16:04:48

Riksdagsskrivelse 2010/11:311 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:310

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:310 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU36 Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-21 16:04:48

Riksdagsskrivelse 2010/11:310 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:309

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:309 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2010/11:TU27 Lag om flygplatsavgifter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-21 16:04:47

Riksdagsskrivelse 2010/11:309 (doc, 25 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:41

2010/11:41, Tisdagen den 21 juni Ekonomiska och finansiella frågor budget Statssekreterare Hans Lindblad Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor budget den 22 juli 2011 gemensamt sammanträde finansutskottet och EU-nämnden Anf. 1  ORDFÖRANDEN Anna Kinberg BatraKlockan

2011-06-21

Riksdagsskrivelse 2010/11:308

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:308 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2010/11:UFöU4 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2011 Ulf Holm Ulf

2011-06-17 11:51:15

Riksdagsskrivelse 2010/11:308 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:307

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:307 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2010/11:NU18 Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2011 Ulf Holm Ulf

2011-06-17 11:51:15

Riksdagsskrivelse 2010/11:307 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:306

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:306 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2010/11:NU23 Horisontella konkurrensbegränsningar m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2011 Ulf Holm Ulf

2011-06-17 11:51:14

Riksdagsskrivelse 2010/11:306 (doc, 26 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:40

2010/11:40, Fredagen den 17 juni 1 Utrikes frågor Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 23 maj 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 20 juni 2011 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag öppnar sammanträdet med EU-nämnden.

2011-06-17

Riksdagsskrivelse 2010/11:305

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:305 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU17 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:40

Riksdagsskrivelse 2010/11:305 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:304

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:304 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU16 Vissa skolfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:40

Riksdagsskrivelse 2010/11:304 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:303

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:303 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU37 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:39

Riksdagsskrivelse 2010/11:303 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:302

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:302 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU15 Genomförande av Prümrådsbeslutet automatiserat uppgiftsutbyte får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:39

Riksdagsskrivelse 2010/11:302 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:301

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:301 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU24 Domstolarnas handläggning av ärenden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:38

Riksdagsskrivelse 2010/11:301 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:300

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:300 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU23 Medling och förlikning ökade möjligheter att komma överens får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:37

Riksdagsskrivelse 2010/11:300 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:299

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:299 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU10 Arbetsrätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:37

Riksdagsskrivelse 2010/11:299 (doc, 26 kB)

utskottsdokument 2010/11:29414C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM 2011-06-16 TID 09.0809.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 31 maj 2011 justerades. Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll. 2 Begäran att få ta del

2011-06-16

Riksdagsskrivelse 2010/11:298

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:298 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2010/11:CU25 Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:53:17

Riksdagsskrivelse 2010/11:298 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:297

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:297 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU34 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:53:17

Riksdagsskrivelse 2010/11:297 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:296

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:296 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU41 Ändringar i insättningsgarantin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:53:16

Riksdagsskrivelse 2010/11:296 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:295

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:295 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU32 Indelning i utgiftsområden m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2010/11:294 till

2011-06-15 17:53:16

Riksdagsskrivelse 2010/11:295 (doc, 27 kB)