Dokument & lagar (827 träffar)

Riksdagsskrivelse 2010/11:263

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:263 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-03 10:40:16

Riksdagsskrivelse 2010/11:263 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:279

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:279 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU9 Arbetslöshetsförsäkringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-01 17:12:24

Riksdagsskrivelse 2010/11:279 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:278

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:278 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-01 17:12:24

Riksdagsskrivelse 2010/11:278 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:277

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:277 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2010/11:SfU8 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-01 17:12:23

Riksdagsskrivelse 2010/11:277 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:276

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:276 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU24 Nedskräpning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-01 17:12:23

Riksdagsskrivelse 2010/11:276 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:275

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:275 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2010/11:NU21 Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-01 17:12:23

Riksdagsskrivelse 2010/11:275 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:274

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:274 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2010/11:TU19 Behörighet för lokförare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-01 17:12:22

Riksdagsskrivelse 2010/11:274 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:273

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:273 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU40 Ändrade kapitaltäckningsregler CRD 2 och 3 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-01 17:12:22

Riksdagsskrivelse 2010/11:273 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:272

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:272 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2010/11:NU25 Ny lag om ackreditering och teknisk kontroll får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-01 17:12:22

Riksdagsskrivelse 2010/11:272 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:271

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:271 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2010/11:NU22 En ny energimärkningslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-01 17:12:22

Riksdagsskrivelse 2010/11:271 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:270

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:270 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2010/11:NU19 Utländsk näringsverksamhet i Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-01 17:12:21

Riksdagsskrivelse 2010/11:270 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:268

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:268 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU25 Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-01 17:12:21

Riksdagsskrivelse 2010/11:268 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:267

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:267 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU31 Förkortad lagrådsperiod, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-01 17:12:21

Riksdagsskrivelse 2010/11:267 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:266

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:266 Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU30 En ny instruktion för riksdagsförvaltningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2011 Per Westerberg Ulf Christoffersson

2011-06-01 17:12:20

Riksdagsskrivelse 2010/11:266 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:265

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:265 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU30 En ny instruktion för riksdagsförvaltningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2011 Per Westerberg

2011-06-01 17:12:20

Riksdagsskrivelse 2010/11:265 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:264

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:264 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU30 En ny instruktion för riksdagsförvaltningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2011 Per Westerberg

2011-06-01 17:12:19

Riksdagsskrivelse 2010/11:264 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:262

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:262 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-01 17:12:19

Riksdagsskrivelse 2010/11:262 (doc, 25 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:36

2010/11:36, Onsdagen den 1 juni 1 Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor hälso- och sjukvård Socialminister Göran Hägglund Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor hälso- och sjukvård den 7 december 2010

2011-06-01

utskottsdokument 2010/11:293574

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:38 DATUM 2011-05-31 TID 10.3211.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 19 maj 2011 justerades. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan den 27 maj

2011-05-31

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:35

2010/11:35, Fredagen den 27 maj 1 Konkurrenskraft industri Närings- och energiminister Maud Olofsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft industri den 910 mars 2011 Återrapport från informellt ministermöte den 1213 april 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd

2011-05-27