Dokument & lagar (415 träffar)

Riksdagsskrivelse 1967:402 - höst

10 Riksdagens skrivelse nr 402403 år 1967 Nr 402 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. May.ts proposition med förslag till förordning om studiemedelsavgifter, m. m. Andra lagutskottets utlåtande nr 76 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av andra lagutskottets utlåtande nr 76 får riksdagen

1967-12-13

Riksdagsskrivelse 1967:402 - höst (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:401 - höst

Riksdagens skrivelse nr 100IfQl år 1967 9 Nr 400 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, m. m.jämte motioner i ämnet. Andra lagutskottets utlåtande nr 67 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av

1967-12-13

Riksdagsskrivelse 1967:401 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:400 - höst

Riksdagens skrivelse nr 100IfQl år 1967 9 Nr 400 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, m. m.jämte motioner i ämnet. Andra lagutskottets utlåtande nr 67 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av

1967-12-13

Riksdagsskrivelse 1967:400 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:399 - höst

8 Riksdagens skrivelse nr 398399 år 1967 Nr 398 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967/68 i vad propositionen avser statens allmänna fastighetsfond. Statsutskottets utlåtande nr 206 Till Konungen Riksdagen

1967-12-12

Riksdagsskrivelse 1967:399 - höst (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:398 - höst

8 Riksdagens skrivelse nr 398399 år 1967 Nr 398 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967/68 i vad propositionen avser statens allmänna fastighetsfond. Statsutskottets utlåtande nr 206 Till Konungen Riksdagen

1967-12-12

Riksdagsskrivelse 1967:398 - höst (pdf, 116 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:397 - höst

Riksdagens skrivelse nr 396397 år 1967 7 Nr 396 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967/68 i vad propositionen avser handelsdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 204 Till Konungen Riksdagen

1967-12-12

Riksdagsskrivelse 1967:397 - höst (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:396 - höst

Riksdagens skrivelse nr 396397 år 1967 7 Nr 396 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967/68 i vad propositionen avser handelsdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 204 Till Konungen Riksdagen

1967-12-12

Riksdagsskrivelse 1967:396 - höst (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:395 - höst

6 Riksdagens skrivelse nr 391395 år 1967 Nr 394 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967168 i vad propositionen avser finansdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 202,Till Konungen Med

1967-12-12

Riksdagsskrivelse 1967:395 - höst (pdf, 102 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:394 - höst

6 Riksdagens skrivelse nr 391395 år 1967 Nr 394 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967168 i vad propositionen avser finansdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 202,Till Konungen Med

1967-12-12

Riksdagsskrivelse 1967:394 - höst (pdf, 102 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:393 - höst

Riksdagens skrivelse nr 392393 år 1967 5 Nr 392 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967/68 i vad propositionen avser försvarsdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 200 Till Konungen

1967-12-12

Riksdagsskrivelse 1967:393 - höst (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:392 - höst

Riksdagens skrivelse nr 392393 år 1967 5 Nr 392 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967/68 i vad propositionen avser försvarsdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 200 Till Konungen

1967-12-12

Riksdagsskrivelse 1967:392 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:391 - höst

4 Riksdagens skrivelse nr 390391 år 1967 Nr 390 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967/68 i vad propositionen avser justitiedepartementets verksamhetsområde Statsutskottets utlåtande nr 198 Till Konungen

1967-12-12

Riksdagsskrivelse 1967:391 - höst (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:390 - höst

4 Riksdagens skrivelse nr 390391 år 1967 Nr 390 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967/68 i vad propositionen avser justitiedepartementets verksamhetsområde Statsutskottets utlåtande nr 198 Till Konungen

1967-12-12

Riksdagsskrivelse 1967:390 - höst (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:389 - höst

Riksdagens skrivelse nr 388389 år 1967 3 Nr 388 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner angående planeringen av investeringarna på trafik- och samfärdselområdet. Statsutskottets utlåtande nr 195 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 195 i anledning

1967-12-12

Riksdagsskrivelse 1967:389 - höst (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:388 - höst

Riksdagens skrivelse nr 388389 år 1967 3 Nr 388 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner angående planeringen av investeringarna på trafik- och samfärdselområdet. Statsutskottets utlåtande nr 195 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 195 i anledning

1967-12-12

Riksdagsskrivelse 1967:388 - höst (pdf, 113 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:387 - höst

2 Riksdagens skrivelse nr 386387 år 1967 Nr 386 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner om utredning angående utformningen av den svenska rymdverksamheten. Statsutskottets utlåtande nr 193 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 193 i anledning av motioner

1967-12-12

Riksdagsskrivelse 1967:387 - höst (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:386 - höst

2 Riksdagens skrivelse nr 386387 år 1967 Nr 386 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner om utredning angående utformningen av den svenska rymdverksamheten. Statsutskottets utlåtande nr 193 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 193 i anledning av motioner

1967-12-12

Riksdagsskrivelse 1967:386 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:385 - höst

Nr 38 jJfl5 Riksdagens skrivelse nr 38Jf385 år 1967 1 Nr 384 Riksdagens skrivelse till Konungen angående rätt till avdrag för kostnader för deltagande i statsrevision. Bevillningsutskottets betänkande nr 65 Till Konungen Under åberopande av bevillningsutskottets betänkande nr 65, varav ett tryckt exemplar härvid

1967-12-12

Riksdagsskrivelse 1967:385 - höst (pdf, 113 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:384 - höst

Nr 38 jJfl5 Riksdagens skrivelse nr 38Jf385 år 1967 1 Nr 384 Riksdagens skrivelse till Konungen angående rätt till avdrag för kostnader för deltagande i statsrevision. Bevillningsutskottets betänkande nr 65 Till Konungen Under åberopande av bevillningsutskottets betänkande nr 65, varav ett tryckt exemplar härvid

1967-12-12

Riksdagsskrivelse 1967:384 - höst (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:379 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr 378379 år 1967 Nr 378 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat 1 till riksstaten för budgetåret 1967168, såvitt propositionen avser jordbruksärenden. Jordbruksutskottets utlåtande nr 40 Till Konungen Med överlämnande av

1967-12-12

Riksdagsskrivelse 1967:379 - höst (pdf, 117 kB)