Dokument & lagar (1 565 träffar)

Proposition 2009/10:223

Regeringens proposition 2009/10:223 Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om Prop. social trygghet och vissa andra följdändringar 2009/10:223 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Cristina Husmark Pehrsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2010/11:SfU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:223 (pdf, 611 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:41

2009/10:41, Fredagen den 4 juni 1 Miljö Miljöminister Andreas Carlgren Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 15 mars 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 11 juni 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag säger välkommen till nämndens ärade ledamöter och förklarar

2010-06-04

Riksdagsskrivelse 2009/10:325

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:325 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2009/10:NU23 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2010 Birgitta Sellén Ulf

2010-06-03 18:25:07

Riksdagsskrivelse 2009/10:325 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:324

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:324 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU37 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2010 Birgitta Sellén Ulf

2010-06-03 18:25:07

Riksdagsskrivelse 2009/10:324 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:323

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:323 Regeringen Jordbruksdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU22 Fiskeripolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2010 Birgitta Sellén Ulf

2010-06-03 18:25:07

Riksdagsskrivelse 2009/10:323 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:322

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:322 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU22 Bidragsvillkor för fristående verksamheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-03 15:24:49

Riksdagsskrivelse 2009/10:322 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:321

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:321 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU20 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:320 till

2010-06-03 15:24:48

Riksdagsskrivelse 2009/10:321 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:320

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:320 Regeringen Utbildningsdepartementet 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU20 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2010

2010-06-03 15:24:48

Riksdagsskrivelse 2009/10:320 (doc, 27 kB)

Skrivelse 2009/10:221

Regeringens skrivelse 2009/10:221 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, Skr. entreprenörskap och sysselsättning 2009/10:221 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Under


Utskottsberedning: 2010/11:NU2 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:221 (pdf, 370 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:319

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:319 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-02 18:45:56

Riksdagsskrivelse 2009/10:319 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:318

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:318 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU21 En ny fängelse- och häkteslagstiftning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:317 till

2010-06-02 18:45:56

Riksdagsskrivelse 2009/10:318 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:317

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:317 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU21 En ny fängelse- och häkteslagstiftning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:318 till Riksrevisionens

2010-06-02 18:45:56

Riksdagsskrivelse 2009/10:317 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:316

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:316 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU25 Barn under 15 år som misstänks för brott får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-02 18:45:56

Riksdagsskrivelse 2009/10:316 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:315

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:315 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU38 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-02 18:45:56

Riksdagsskrivelse 2009/10:315 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:314

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:314 Riksbanksfullmäktige 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU28 Lag om ändring i lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:313 till

2010-06-02 18:45:55

Riksdagsskrivelse 2009/10:314 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:313

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:313 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU28 Lag om ändring i lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:314 till

2010-06-02 18:45:55

Riksdagsskrivelse 2009/10:313 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:312

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:312 Riksrevisionens styrelse Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU27 Riksrevisionens årsredovisning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-02 18:45:55

Riksdagsskrivelse 2009/10:312 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:311

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:311 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU22 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-02 18:45:55

Riksdagsskrivelse 2009/10:311 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:310

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:310 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU33 Upphandling från statliga och kommunala företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-02 18:45:54

Riksdagsskrivelse 2009/10:310 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:309

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:309 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU19 Uppehållstillstånd för skyddspersoner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-02 18:45:54

Riksdagsskrivelse 2009/10:309 (doc, 26 kB)