Dokument & lagar (1 565 träffar)

Riksdagsskrivelse 2009/10:295

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:295 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU15 Luftfartens lagar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 16:27:18

Riksdagsskrivelse 2009/10:295 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:294

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:294 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU39 Införande av trängselskatt i Göteborg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 16:27:18

Riksdagsskrivelse 2009/10:294 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:293

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:293 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU23 Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 16:27:17

Riksdagsskrivelse 2009/10:293 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:292

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:292 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2009 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman

2010-05-26 10:55:04

Riksdagsskrivelse 2009/10:292 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:291

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:291 Riksbankens Jubileumsfond 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2009 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan

2010-05-26 10:55:04

Riksdagsskrivelse 2009/10:291 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:290

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:290 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU18 Förändringar i studiestödssystemet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 10:55:04

Riksdagsskrivelse 2009/10:290 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:289

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:289 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU18 Värdigt liv i äldreomsorgen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 10:55:04

Riksdagsskrivelse 2009/10:289 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:288

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:288 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU23 Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 10:55:04

Riksdagsskrivelse 2009/10:288 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:287

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:287 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU19 Lex Sarah och socialtjänsten förslag om vissa förändringar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 10:55:03

Riksdagsskrivelse 2009/10:287 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:286

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:286 Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU13 Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 10:55:03

Riksdagsskrivelse 2009/10:286 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:285

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:285 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU12 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 10:55:03

Riksdagsskrivelse 2009/10:285 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:284

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:284 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU18 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 10:55:03

Riksdagsskrivelse 2009/10:284 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:283

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:283 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU14 Att möta globala utmaningar om samstämmighet för utveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 10:55:02

Riksdagsskrivelse 2009/10:283 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:282

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:282 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2009/10:NU21 Vissa metrologifrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 10:55:02

Riksdagsskrivelse 2009/10:282 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:281

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:281 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2009/10:NU19 Utvärdering av insatserna för forskning och innovation inom energiområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 10:55:02

Riksdagsskrivelse 2009/10:281 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:280

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:280 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2009/10:NU18 Genomförande av direktiv om förnybar energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 10:55:01

Riksdagsskrivelse 2009/10:280 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:279

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:279 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2009/10:NU16 Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatssystemet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2010 Jan Björkman Ulf

2010-05-26 10:55:01

Riksdagsskrivelse 2009/10:279 (doc, 26 kB)

Skrivelse 2009/10:214

Biståndets resultat tema miljö och klimat Regeringens skrivelse 2009/10:214 Biståndets resultat tema miljö och klimat Regeringens skrivelse 2009/10:214 Art.no: UD 10.042 ISBN: 91 7496-423-3 Original: Fidelity Stockholm AB Foto: Chris Stowers omslag, s. 8Mikkel Ostergaard omslag, s. 22Jacob Silberberg omslag, s.


Utskottsberedning: 2010/11:UU2 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:214 (pdf, 1778 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:39

2009/10:39, Fredagen den 21 maj 1 Konkurrenskraft inre marknad och industri Statsrådet Ewa Björling Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft inre marknad och industri den 12 mars 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft inre marknad och industri den

2010-05-21

Riksdagsskrivelse 2009/10:278

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:278 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU16 Nedsättning av egenavgifter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2010 Per Westerberg Ulf

2010-05-20 16:13:41

Riksdagsskrivelse 2009/10:278 (doc, 26 kB)