Dokument & lagar (1 809 träffar)

Skrivelse 2009/10:140

2010 års redogörelse för företag med statligt ägande Regeringens skrivelse 2009/10:140 2010 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2009/10:140 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 juni 2010 Maud Olofsson Eskil Erlandsson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2010/11:NU7 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:140 (pdf, 6355 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM102 KOM(2010) 256

FPM200910102 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM102 Viseringsfrihet för västa Balkan, ändring av viseringsförordningen Justitiedepartementet 2010-07-02 Dokumentbeteckning KOM2010 256 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 539/2001 om fastställande av förteckningen

2010-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM102 KOM(2010) 256 (doc, 71 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:46

2009/10:46, Fredagen den 2 juli 1 Jordbruk och fiske Statssekreterare Magnus Kindbom Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 29 juni 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 12 juli 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet

2010-07-02

Proposition 2009/10:242

Ny konsumentkreditlag Regeringens proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag Prop. 2009/10:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en


Utskottsberedning: 2010/11:CU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:242 (pdf, 1989 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM101 KOM (2010) 265

FPM200910101 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM101 Meddelande om möjligheterna att minska utsläpp av växthusgaser mer än 20 Miljödepartementet 2010-07-01 Dokumentbeteckning KOM 2010 265 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén

2010-07-01

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM101 KOM (2010) 265 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM100 KOM (2010) 252

FPM200910100 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM100 Mandat för att inleda förhandlingar om ett dataskyddsavtal mellan EU och USA Justitiedepartementet 2010-06-30 Dokumentbeteckning KOM 2010 252 RECOMMENDATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL to authorise the opening of negotiations for an agreement

2010-06-30

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM100 KOM (2010) 252 (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM99 KOM (2010) 250

FPM20091099 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM99 Meddelande om förstärkt ekonomisk-politisk samordning Finansdepartementet 2010-06-29 Dokumentbeteckning KOM 2010 250 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Förstärkt samordning

2010-06-29

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM99 KOM (2010) 250 (doc, 84 kB)

Proposition 2009/10:241

Regeringens proposition 2009/10:241 Ett förstärkt integritetsskydd i Prop. försäkringssammanhang 2009/10:241 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås åtgärder


Utskottsberedning: 2010/11:CU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:241 (pdf, 584 kB)

Proposition 2009/10:232

Regeringens proposition 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Prop. 2009/10:232 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller ett förslag


Utskottsberedning: 2010/11:SoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:232 (pdf, 702 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM98 KOM (2010) 186

FPM20091098 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM98 Rena och energieffektiva fordon Näringsdepartementet 2010-06-28 Dokumentbeteckning KOM 2010 186 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén En EU-strategi för rena och energieffektiva fordon

2010-06-28

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM98 KOM (2010) 186 (doc, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM97 KOM (2010) 212

FPM20091097 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM97 Framtidens strategi för de transeuropeiska transportnäten TEN-T Näringsdepartementet 2010-06-28 Dokumentbeteckning KOM 2010 212 Kommissionens arbetsdokument Samråd om framtidens strategi för de transeuropeiska transportnäten Sammanfattning TEN-T är det

2010-06-28

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM97 KOM (2010) 212 (doc, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM96 KOM (2010) 249

FPM20091096 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM96 Förordning om europeisk statistik över frukt- och vinproduktion Finansdepartementet 2010-06-28 Dokumentbeteckning KOM 2010 249 Förslag till Europaparlamentens och rådets förordning om europeisk statistik över permanenta grödor Sammanfattning Förslaget

2010-06-28

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM96 KOM (2010) 249 (doc, 74 kB)

Proposition 2009/10:240

Regeringens proposition 2009/10:240 Granskning av interna modeller för att beräkna Prop. riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag 2009/10:240 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 juni 2010 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:FiU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:240 (pdf, 345 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:391

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:391 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU26 Årsredovisning för staten 2009 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:390 till

2010-06-23 16:21:11

Riksdagsskrivelse 2009/10:391 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:390

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:390 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU26 Årsredovisning för staten 2009 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:391 till Riksrevisionens

2010-06-23 16:21:11

Riksdagsskrivelse 2009/10:390 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:389

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:389 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU37 Redovisning av skatteutgifter 2010 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-23 16:21:11

Riksdagsskrivelse 2009/10:389 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:388

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:388 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:387 till

2010-06-23 16:21:10

Riksdagsskrivelse 2009/10:388 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:387

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:387 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:388 till Riksrevisionens

2010-06-23 16:21:10

Riksdagsskrivelse 2009/10:387 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:386

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:386 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU31 Ändring i lagen om alkoholutandningsprov får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-23 16:21:10

Riksdagsskrivelse 2009/10:386 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:385

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:385 Riksrevisionens styrelse Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU24 Riksrevisionens styrelses redogörelse om klassificering av kurser vid universitet och högskolor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-23 16:21:10

Riksdagsskrivelse 2009/10:385 (doc, 26 kB)