Dokument & lagar (1 809 träffar)

Riksdagsskrivelse 2009/10:369

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:369 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU48 Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-21 18:17:07

Riksdagsskrivelse 2009/10:369 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:368

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:368 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU28 En frivillig revision får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-21 18:17:07

Riksdagsskrivelse 2009/10:368 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:367

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:367 Riksrevisionens styrelse Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU26 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående buller i plan- och byggprocessen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-21 18:17:07

Riksdagsskrivelse 2009/10:367 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:366

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:366 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU25 En enklare plan- och bygglag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-21 18:17:06

Riksdagsskrivelse 2009/10:366 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:365

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:365 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU19 Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-21 18:17:06

Riksdagsskrivelse 2009/10:365 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:364

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:364 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU27 Mark- och miljödomstolar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-21 18:17:06

Riksdagsskrivelse 2009/10:364 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:363

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:363 Regeringen Jordbruksdepartementet 1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU21 Ersättning vid expropriation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:362 till

2010-06-21 18:17:06

Riksdagsskrivelse 2009/10:363 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:362

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:362 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU21 Ersättning vid expropriation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2009/10:363 till

2010-06-21 18:17:06

Riksdagsskrivelse 2009/10:362 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:361

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:361 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2009/10:NU25 Företagsutveckling statliga insatser för finansiering och rådgivning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-21 18:17:05

Riksdagsskrivelse 2009/10:361 (doc, 26 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM94 9145/10

FPM20091094 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM94 Direktiv om europeisk utredningsorder Justitiedepartementet 2010-06-18 Dokumentbeteckning 9145/10 Initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området Sammanfattning Belgien har tillsammans

2010-06-18

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM94 9145/10 (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM93 KOM(2010) 187

FPM20091093 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM93 Förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning Utbildningsdepartementet 2010-06-18 Dokumentbeteckning KOM2010 187 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om förenklat

2010-06-18

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM93 KOM(2010) 187 (doc, 69 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:44

2009/10:44, Fredagen den 18 juni 1 Transport, telekommunikation och energi transport Statssekreterare Leif Zetterberg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation och energi transport den 11 mars 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation

2010-06-18

Riksdagsskrivelse 2009/10:360

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:360 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU29 Kärnkraften ökat skadeståndsansvar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 22:16:29

Riksdagsskrivelse 2009/10:360 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:359

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:359 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2009/10:NU26 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 22:16:29

Riksdagsskrivelse 2009/10:359 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:344

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:344 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU25 Olovlig tobaksförsäljning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 15:31:56

Riksdagsskrivelse 2009/10:344 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:343

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:343 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU20 Uppföljningen av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 15:31:55

Riksdagsskrivelse 2009/10:343 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:342

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:342 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU22 Patientsäkerhet och tillsyn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 15:31:55

Riksdagsskrivelse 2009/10:342 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:358

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:358 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU20 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 13:37:43

Riksdagsskrivelse 2009/10:358 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:357

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:357 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU37 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 20052009 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 13:37:42

Riksdagsskrivelse 2009/10:357 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:356

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:356 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU32 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-17 13:37:42

Riksdagsskrivelse 2009/10:356 (doc, 26 kB)