Dokument & lagar (40 träffar)

Proposition 2009/10:246

En ny försäkringsrörelselag Regeringens proposition 2009/10:246 En ny försäkringsrörelselag Prop. 2009/10:246 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 september 2010 Mats Odell Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till


Utskottsberedning: 2010/11:FiU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:246 (pdf, 3072 kB)

Skrivelse 2009/10:244

Regeringens skrivelse 2009/10:244 Villkoren för Sveriges kredit till Lettland Skr. 2009/10:244 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 september 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för den ekonomiska


Utskottsberedning: 2010/11:FiU13

Skrivelse 2009/10:244 (pdf, 188 kB)

Proposition 2009/10:240

Regeringens proposition 2009/10:240 Granskning av interna modeller för att beräkna Prop. riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag 2009/10:240 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 juni 2010 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:FiU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:240 (pdf, 345 kB)

Proposition 2009/10:222

Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken Regeringens proposition 2009/10:222 Följdändringar med anledning av införandet av Prop. socialförsäkringsbalken 2009/10:222 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet


Utskottsberedning: 2010/11:FiU8 2010/11:SfU4 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:222 (pdf, 2557 kB)

Skrivelse 2009/10:130

Regeringens skrivelse 2009/10:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2009 Skr. 2009/10:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 maj 2010 Mats Odell Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna


Utskottsberedning: 2010/11:FiU6 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2009/10:130 (pdf, 1189 kB)

Proposition 2009/10:220

Betaltjänster Regeringens proposition 2009/10:220 Betaltjänster Prop. 2009/10:220 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller framför allt ett förslag till en ny lag


Utskottsberedning: 2009/10:FiU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:220 (pdf, 3236 kB)

Proposition 2009/10:217

Regeringens proposition 2009/10:217 Kreditvärderingsinstitut Prop. 2009/10:217 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om kreditvärderingsinstitut. Förslaget


Utskottsberedning: 2009/10:FiU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:217 (pdf, 533 kB)

Skrivelse 2009/10:104

Regeringens skrivelse 2009/10:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 2005-2009 2009/10:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 april 2010 Mats Odell Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Senast den 25 april vartannat år ska regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:FiU37

Skrivelse 2009/10:104 (pdf, 1303 kB)

Skrivelse 2009/10:101

Årsredovisning för staten 2009 Regeringens skrivelse 2009/10:101 Årsredovisning för staten 2009 Regeringens skrivelse 2009/10:101 Årsredovisning för staten 2009 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2009/10:FiU26

Skrivelse 2009/10:101 (pdf, 1465 kB)

Skrivelse 2009/10:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2009 Regeringens skrivelse 2009/10:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2009/10:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2009/10:FiU19 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:102 (pdf, 857 kB)

Proposition 2009/10:100

2010 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell Anders Borg Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2009/10:FiU20 2009/10:KU39
Riksdagsbeslut (18 förslag): 1 avslag, 17 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:100 (pdf, 4618 kB)

Proposition 2009/10:99

Regeringens proposition 2009/10:99 Vårtilläggsbudget för 2010 Regeringens proposition 2009/10:99 Vårtilläggsbudget för 2010 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag


Utskottsberedning: 2009/10:FiU21
Riksdagsbeslut (27 förslag): , 27 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:99 (pdf, 575 kB)

Proposition 2009/10:180

Nya rättsmedel på upphandlingsområdet Regeringens proposition 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet Prop. 2009/10:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2009/10:FiU22
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:180 (pdf, 3037 kB)

Proposition 2009/10:175

Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt Regeringens proposition 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och Prop. tillväxt 2009/10:175 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2009/10:FiU38
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:175 (pdf, 1984 kB)

Skrivelse 2009/10:153

Regeringens skrivelse 2009/10:153 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala Skr. utvecklingsbankerna under 200809 2009/10:153 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2009/10:UU18 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2009/10:153 (pdf, 290 kB)

Proposition 2009/10:134

Regeringens proposition 2009/10:134 Upphandling från statliga och kommunala företag Prop. 2009/10:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att nya bestämmelser


Utskottsberedning: 2009/10:FiU33
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:134 (pdf, 584 kB)

Proposition 2009/10:151

Regeringens proposition 2009/10:151 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid Prop. kreditupplysning 2009/10:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnar


Utskottsberedning: 2009/10:FiU32
Riksdagsbeslut (2 förslag): 1 avslag, 1 bifall,

Proposition 2009/10:151 (pdf, 407 kB)

Proposition 2009/10:132

Regeringens proposition 2009/10:132 Likviditetsmatchning för säkerställda obligationer Prop. efter konkurs 2009/10:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: 2009/10:FiU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2009/10:132 (pdf, 318 kB)

Proposition 2009/10:121

Regeringens proposition 2009/10:121 Nyemission i SAS AB publ Prop. 2009/10:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att


Utskottsberedning: 2009/10:FiU35
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:121 (pdf, 163 kB)

Skrivelse 2009/10:79

Regeringens skrivelse 2009/10:79 En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn Skr. 2009/10:79 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 december 2009 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen generella bedömningar


Utskottsberedning: 2009/10:FiU12

Skrivelse 2009/10:79 (pdf, 459 kB)
Paginering