Dokument & lagar (13 träffar)

Proposition 2005/06:145

Regeringens proposition 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och Prop. energismart byggande 2005/06:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Mona Sahlin Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En


Utskottsberedning: 2005/06:BoU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2005/06:145 (pdf, 1360 kB)

Proposition 2005/06:80

Regeringens proposition 2005/06:80 Reformerad hyressättning Prop. 2005/06:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2006 Göran Persson Mona Sahlin Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i bl.a. 12 kap. jordbalken, hyresförhandlingslagen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2005/06:80 (pdf, 358 kB)

Proposition 2005/06:78

Regeringens proposition 2005/06:78 Allmänna vattentjänster Prop. 2005/06:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2006 Göran Persson Mona Sahlin Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om allmänna vattentjänster.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:78 (pdf, 814 kB)

Proposition 2005/06:5

Regeringens proposition 2005/06:5 Lantmäteriverksamheten Prop. 2005/06:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2005 Göran Persson Mona Sahlin Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas en utvärdering av den omstrukturering


Utskottsberedning: 2005/06:BoU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2005/06:5 (pdf, 702 kB)

Proposition 2005/06:13

Regeringens proposition 2005/06:13 Avstående från besittningsskydd Prop. 2005/06:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2005 Bosse Ringholm Mona Sahlin Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att kravet på att avtal om avstående


Utskottsberedning: 2005/06:BoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:13 (pdf, 390 kB)

Proposition 2005/06:1

Budgetpropositionen för 2006 Förslag till statsbudget för 2006, finansplan skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 Förslag till statsbudget för 2006, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU1 2005/06:FiU1 2005/06:FiU11 2005/06:FiU2 2005/06:FiU3 2005/06:FiU4 2005/06:FiU5 2005/06:FöU1 2005/06:JuU1 2005/06:KrU1 2005/06:KU1 2005/06:KU11 2005/06:MJU1 2005/06:MJU2 2005/06:NU1 2005/06:NU2 2005/06:NU3 2005/06:NU8 2005/06:SfU1 2005/06:SfU2 2005/06:SkU1 2005/06:SoU1 2005/06:TU1 2005/06:UbU1 2005/06:UbU2 2005/06:UU1 2005/06:UU2 2005/06:UU7 2006/07:FiU20
Riksdagsbeslut (252 förslag): , 252 bifall,

Proposition 2005/06:1 (pdf, 1614 kB)

Proposition 2001/02:128

Regeringens proposition 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Prop. 2001/02:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2002 Lena Hjelm-Wallén Lena Sommestad Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö


Utskottsberedning: 2001/02:BoU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:128 (pdf, 163 kB)

Proposition 2001/02:62

Kooperativ hyresrätt Regeringens proposition 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt Prop. 2001/02:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars-Erik Lövdén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om en


Utskottsberedning: 2001/02:BoU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:62 (pdf, 804 kB)

Proposition 2001/02:58

Regeringens proposition 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag Prop. 2001/02:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny lag om allmännyttiga


Utskottsberedning: 2001/02:BoU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , ,
Följdmotioner: 10

Proposition 2001/02:58 (pdf, 373 kB)

Proposition 2001/02:41

Regeringens proposition 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra Prop. hyresrättsliga frågor 2001/02:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2001/02:BoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 6

Proposition 2001/02:41 (pdf, 436 kB)

Proposition 2001/02:4

En politik för tillväxt och livskraft i hela landet Regeringens proposition 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet Prop. 2001/02:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2001 Göran Persson Ulrica Messing Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:BoU1 2001/02:FiU3 2001/02:NU2 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (10 förslag): , ,
Följdmotioner: 23

Proposition 2001/02:4 (pdf, 873 kB)

Proposition 2001/02:1

Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan budgetpolitiska mål, ändtrade anslag för budgetåret 2001 skattefrågor m m Regeringens proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan, budgetpolitiska


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:BoU1 2001/02:FiU1 2001/02:FiU11 2001/02:FiU2 2001/02:FiU3 2001/02:FiU4 2001/02:FiU5 2001/02:FöU1 2001/02:JuU1 2001/02:KrU1 2001/02:KrU5 2001/02:KU1 2001/02:MJU1 2001/02:MJU2 2001/02:NU1 2001/02:NU2 2001/02:NU3 2001/02:SfU1 2001/02:SfU2 2001/02:SkU1 2001/02:SoU1 2001/02:TU1 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU2 2001/02:UU1 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (303 förslag): , ,

Proposition 2001/02:1 (pdf, 1899 kB)

Proposition 2001/02:9

Regeringens proposition 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2001/02:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2001 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en försöksverksamhet med 24-timmarsmyndig-


Utskottsberedning: 2001/02:BoU1 2001/02:SfU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:9 (pdf, 262 kB)