Dokument & lagar (63 träffar)

Riksdagsskrivelse 2017/18:151

Riksdagsskrivelse 2017/18:151 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU32 Minoritetsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 januari 2018 Ewa Thalén Finné Claes

2018-01-31

Riksdagsskrivelse 2017/18:151 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:151 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:150

Riksdagsskrivelse 2017/18:150 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU17 Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 januari 2018 Ewa Thalén Finné Claes

2018-01-31

Riksdagsskrivelse 2017/18:150 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:150 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:149

Riksdagsskrivelse 2017/18:149 Riksdagens ombudsmän Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 januari 2018 Ewa Thalén Finné Claes

2018-01-31

Riksdagsskrivelse 2017/18:149 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:149 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:148

Riksdagsskrivelse 2017/18:148 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU38 Offentlighet, sekretess och integritet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 januari 2018 Ewa Thalén Finné Claes

2018-01-31

Riksdagsskrivelse 2017/18:148 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:148 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:141

Riksdagsskrivelse 2017/18:141 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning får jag anmäla att riksdagen denna dag lagt utskottets anmälan till handlingarna. Stockholm den 17 januari 2018 Urban Ahlin Claes

2018-01-17

Riksdagsskrivelse 2017/18:141 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:141 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:140

Riksdagsskrivelse 2017/18:140 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU12 Skadestånd och Europakonventionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 januari 2018 Urban Ahlin Claes

2018-01-17

Riksdagsskrivelse 2017/18:140 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:140 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:139

Riksdagsskrivelse 2017/18:139 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU18 Snabbare omval får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 januari 2018 Urban Ahlin Claes

2018-01-17

Riksdagsskrivelse 2017/18:139 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:139 (pdf, 53 kB)

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR11

Forskarhearing om nya svenskar och demokratin ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-46-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018 2017/18:RFR11R11 Förord Konstitutionsutskottet anordnade den 16 november 2017 en forskarhearing på temat nya svenskar och demokratin. Vid hearingen behandlades frågor om utrikes föddas politiska

2018-01-01

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR11 (pdf, 271 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:98

Riksdagsskrivelse 2017/18:98 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU6 En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2017 Ewa Thalén Finné Claes

2017-12-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:98 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:98 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:76

Riksdagsskrivelse 2017/18:76 Riksdagens ombudsmän1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:76 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:76 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:75

Riksdagsskrivelse 2017/18:75 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse 2017/18:71

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:75 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:75 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:74

Riksdagsskrivelse 2017/18:74 Regeringen Kulturdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:74 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:74 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:73

Riksdagsskrivelse 2017/18:73 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:73 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:73 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:72

Riksdagsskrivelse 2017/18:72 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:72 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:72 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:71

Riksdagsskrivelse 2017/18:71 Regeringen Statsrådsberedningen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:71 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:71 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:53

Riksdagsskrivelse 2017/18:53 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU8 Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta bostadslägenheter i fastigheter med annan ägare får jag anmäla att riksdagen den 15 november 2017 bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

2017-11-21

Riksdagsskrivelse 2017/18:53 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:53 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:40

Riksdagsskrivelse 2017/18:40 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU9 Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:40 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:40 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:39

Riksdagsskrivelse 2017/18:39 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU8 Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta bostadslägenheter i fastigheter med annan ägare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:39 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:39 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:38

Riksdagsskrivelse 2017/18:38 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU4 Kriminalvårdssekretess får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:38 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:38 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:37

Riksdagsskrivelse 2017/18:37 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU3 Några frågor om offentlighet och sekretess får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:37 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:37 (pdf, 54 kB)