Dokument & lagar (15 träffar)

Riksdagsskrivelse 2014/15:250

Riksdagsskrivelse 2014/15:250 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU5 Säkerhetspolitisk inriktning Sveriges försvar för perioden 20162020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2015 Urban Ahlin Claes

2015-06-16

Riksdagsskrivelse 2014/15:250 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:250 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:216

Riksdagsskrivelse 2014/15:216 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU4 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2015 Esabelle Dingizian Claes

2015-06-03

Riksdagsskrivelse 2014/15:216 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:216 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:184

Riksdagsskrivelse 2014/15:184 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 maj 2015 Urban Ahlin Claes

2015-05-06

Riksdagsskrivelse 2014/15:184 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:184 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:73

Riksdagsskrivelse 2014/15:73 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU2 Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2014 Urban Ahlin Claes

2014-12-17

Riksdagsskrivelse 2014/15:73 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:73 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:72

Riksdagsskrivelse 2014/15:72 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU1 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation Atalanta får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2014 Urban Ahlin Claes

2014-12-17

Riksdagsskrivelse 2014/15:72 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:72 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:147

Riksdagsskrivelse 2014/15:147 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU10 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 mars 2015 Tobias Billström Claes

2015-03-25

Riksdagsskrivelse 2014/15:147 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:147 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:118

Riksdagsskrivelse 2014/15:118 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU9 Riksrevisionens rapport om granskningen av det allmänna pensionssystemet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 mars 2015 Urban Ahlin Claes

2015-03-04

Riksdagsskrivelse 2014/15:118 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:118 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:117

Riksdagsskrivelse 2014/15:117 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU8 Riksrevisionens rapport om att gå i pension får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 mars 2015 Urban Ahlin Claes

2015-03-04

Riksdagsskrivelse 2014/15:117 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:117 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:114

Riksdagsskrivelse 2014/15:114 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU7 EU:s gränskodex får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 februari 2015 Urban Ahlin Claes

2015-02-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:114 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:114 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:113

Riksdagsskrivelse 2014/15:113 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU6 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 februari 2015 Urban Ahlin Claes

2015-02-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:113 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:113 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:49

Riksdagsskrivelse 2014/15:49 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2014 Urban Ahlin Claes

2014-12-15

Riksdagsskrivelse 2014/15:49 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:49 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:48

Riksdagsskrivelse 2014/15:48 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2014 Urban Ahlin Claes

2014-12-12

Riksdagsskrivelse 2014/15:48 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:48 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:47

Riksdagsskrivelse 2014/15:47 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 1 under punkt 4, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2014 Urban Ahlin Claes

2014-12-12

Riksdagsskrivelse 2014/15:47 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:47 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:46

Riksdagsskrivelse 2014/15:46 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2014 Urban Ahlin Claes

2014-12-12

Riksdagsskrivelse 2014/15:46 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:46 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:27

Riksdagsskrivelse 2014/15:27 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU5 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 november 2014 Urban Ahlin Claes

2014-11-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:27 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:27 (pdf, 53 kB)