Dokument & lagar (62 träffar)

Riksdagsskrivelse 2014/15:250

Riksdagsskrivelse 2014/15:250 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU5 Säkerhetspolitisk inriktning Sveriges försvar för perioden 20162020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2015 Urban Ahlin Claes

2015-06-16

Riksdagsskrivelse 2014/15:250 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:250 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:216

Riksdagsskrivelse 2014/15:216 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU4 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2015 Esabelle Dingizian Claes

2015-06-03

Riksdagsskrivelse 2014/15:216 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:216 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:184

Riksdagsskrivelse 2014/15:184 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 maj 2015 Urban Ahlin Claes

2015-05-06

Riksdagsskrivelse 2014/15:184 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:184 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:73

Riksdagsskrivelse 2014/15:73 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU2 Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2014 Urban Ahlin Claes

2014-12-17

Riksdagsskrivelse 2014/15:73 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:73 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:72

Riksdagsskrivelse 2014/15:72 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU1 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation Atalanta får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2014 Urban Ahlin Claes

2014-12-17

Riksdagsskrivelse 2014/15:72 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:72 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:256

Riksdagsskrivelse 2014/15:256 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU25 Redovisning av skatteutgifter 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2015 Esabelle Dingizian Claes

2015-06-16

Riksdagsskrivelse 2014/15:256 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:256 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:205

Riksdagsskrivelse 2014/15:205 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU27 Lagen 1999:1211 om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2015 Urban Ahlin Claes

2015-05-27

Riksdagsskrivelse 2014/15:205 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:205 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:198

Riksdagsskrivelse 2014/15:198 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit skatteutskottets förslag till riksdagsbeslut

2015-05-20

Riksdagsskrivelse 2014/15:198 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:198 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:170

Riksdagsskrivelse 2014/15:170 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU24 Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 april 2015 Björn Söder Claes

2015-04-22

Riksdagsskrivelse 2014/15:170 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:170 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:169

Riksdagsskrivelse 2014/15:169 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 april 2015 Björn Söder Claes

2015-04-22

Riksdagsskrivelse 2014/15:169 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:169 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:159

Riksdagsskrivelse 2014/15:159 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU23 Informationsutbytesavtal med Marshallöarna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 april 2015 Björn Söder Annalena

2015-04-09

Riksdagsskrivelse 2014/15:159 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:159 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:158

Riksdagsskrivelse 2014/15:158 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU22 Informationsutbytesavtal med Costa Rica får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 april 2015 Björn Söder Annalena

2015-04-09

Riksdagsskrivelse 2014/15:158 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:158 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:148

Riksdagsskrivelse 2014/15:148 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU18 Punktskatter får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 9 under punkt 10, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 mars 2015 Tobias Billström Claes

2015-03-25

Riksdagsskrivelse 2014/15:148 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:148 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:134

Riksdagsskrivelse 2014/15:134 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU16 Inkomstskatt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 mars 2015 Urban Ahlin Annalena

2015-03-12

Riksdagsskrivelse 2014/15:134 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:134 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:133

Riksdagsskrivelse 2014/15:133 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU12 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 mars 2015 Urban Ahlin Annalena

2015-03-12

Riksdagsskrivelse 2014/15:133 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:133 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:108

Riksdagsskrivelse 2014/15:108 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU21 Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 februari 2015 Urban Ahlin Claes

2015-02-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:108 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:108 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:107

Riksdagsskrivelse 2014/15:107 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU15 Informationsutbytesavtal med Dominica får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 februari 2015 Urban Ahlin Claes

2015-02-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:107 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:107 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:106

Riksdagsskrivelse 2014/15:106 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU14 Informationsutbytesavtal med Uruguay får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 februari 2015 Urban Ahlin Claes

2015-02-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:106 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:106 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:105

Riksdagsskrivelse 2014/15:105 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU13 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Fatca får jag anmäla att riksdagen

2015-02-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:105 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:105 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:98

Riksdagsskrivelse 2014/15:98 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU11 Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 januari 2015 Urban Ahlin Claes

2015-01-28

Riksdagsskrivelse 2014/15:98 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:98 (pdf, 53 kB)
Paginering