Dokument & lagar (40 651 träffar)

Riksdagsskrivelse 2019/20:247

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:247 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU24 Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet får jag anmäla att riksdagen denna dag

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:247 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:247 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:246

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:246 Valprövningsnämnden Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:246 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:246 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:245

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:245 Statsrådsarvodesnämnden Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:245 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:245 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:244

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:244 Riksdagens överklagandenämnd Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:244 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:244 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:243

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:243 Riksdagens arvodesnämnd Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:243 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:243 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:242

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:242 Riksdagens ansvarsnämnd Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:242 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:242 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:241

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:241 Partibidragsnämnden Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:241 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:241 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:240

Riksdagsskrivelse 2019/20:240 Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:240 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:240 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:239

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:239 Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:239 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:239 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:238

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:238 Riksrevisionen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU17 Riksrevisionens årsredovisning för 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:238 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:238 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:237

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:237 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU13 Godkännande av tillfälliga ändringar i presstödet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:237 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:237 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:261

Riksdagsskrivelse 2019/20:261 Riksdagens delegation till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU42 Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol JPSG får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:261 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:261 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:260

Riksdagsskrivelse 2019/20:260 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU39 Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:260 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:260 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:259

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:259 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU37 Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:259 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:259 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:258

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:258 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU26 Straffrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 27 under punkt 32, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:258 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:258 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:257

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:257 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU25 Polisfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:257 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:257 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:256

Riksdagsskrivelse 2019/20:256 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU25 Polisfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse 2019/20:257 till

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:256 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:256 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:255

Riksdagsskrivelse 2019/20:255 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU16 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:255 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:255 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:251

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:251 Sveriges riksbank Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU47 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens finansieringslösning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:251 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:251 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:250

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:250 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU43 Riksrevisionens rapport om nationalräkenskaperna en stabilare grund för finanspolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:250 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:250 (pdf, 50 kB)