Dokument & lagar (1 029 träffar)

Statens offentliga utredningar 2017:4 Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa

För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa Stockholm 2017 SOU 2017:4 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2017-01-31

Statens offentliga utredningar 2017:4 Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa (pdf, 1778 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:3

Karens för statsråd och statssekreterare Betänkande av Utredningen om vissa villkor för statsråd och statssekreterare Stockholm 2017 SOU 2017:3 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2017-01-23

Statens offentliga utredningar 2017:3 (pdf, 992 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:2

sou 2017 2 Kraftsamling för framtidens energi Betänkande av Energikommissionen Stockholm 2017 SOU 2017:2 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-01-09

Statens offentliga utredningar 2017:2 (pdf, 3602 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:1

För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén Stockholm 2017 SOU 2017:1 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2017-01-04

Statens offentliga utredningar 2017:1 (pdf, 3827 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:7

Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål en bättre hantering av stora mål Delbetänkande av Utredningen om processrätt och stora brottmål Stockholm 2017 SOU 2017:7 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-02-23

Statens offentliga utredningar 2017:7 (pdf, 1723 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:17

Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv Delbetänkande av Utredningen om vissa straffprocessuella frågor Stockholm 2017 SOU 2017:17 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-02-23

Statens offentliga utredningar 2017:17 (pdf, 1421 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:10

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Betänkande av Oredlighetsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:10 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2017-02-22

Statens offentliga utredningar 2017:10 (pdf, 1668 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:9

Det handlar om oss unga som varken arbetar eller studerar Delbetänkande av Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2017 SOU 2017:9 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2017-02-24

Statens offentliga utredningar 2017:9 (pdf, 1592 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:8

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017 Kärnavfallet en fråga i ständig förändring SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017 Kärnavfallet en fråga i ständig förändring Rapport av Kärnavfallsrådet Stockholm 2017 SOU 2017:8 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters

2017-02-24

Statens offentliga utredningar 2017:8 (pdf, 1256 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:29

sou 2017 29 Brottsdatalag Delbetänkande av Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv Stockholm 2017 SOU 2017:29 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-04-05

Statens offentliga utredningar 2017:29 (pdf, 4496 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:16

Sverige i Afghanistan 20022014 Betänkande av Afghanistanutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:16 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-03-03

Statens offentliga utredningar 2017:16 (pdf, 2073 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:14

Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna Betänkande av Utredningen om ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna Stockholm 2017 SOU 2017:14 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-03-07

Statens offentliga utredningar 2017:14 (pdf, 1408 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:18

En nationell strategi för validering Delbetänkande av Valideringsdelegationen 20152019 Stockholm 2017 SOU 2017:18 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-03-08

Statens offentliga utredningar 2017:18 (pdf, 575 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:30

sou 2017 30 d2 En omreglerad spelmarknad Del 2 Betänkande av Spellicensutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:30 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-03-31

Statens offentliga utredningar 2017:30 (pdf, 9274 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:32

sou 2017 32 Substitution i Centrum stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar Betänkande av Utredningen om Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor Stockholm 2017 SOU 2017:32 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2017-03-31

Statens offentliga utredningar 2017:32 (pdf, 3784 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:21

sou 2017 21 Läs mig Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer Del 1 Betänkande av Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen Stockholm 2017 SOU 2017:21 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-03-31

Statens offentliga utredningar 2017:21 (pdf, 3436 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:20

sou 2017 20 Korre Tillträde för nybörjare ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning Betänkande av Tillträdesutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:20 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2017-03-15

Statens offentliga utredningar 2017:20 (pdf, 2874 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:12

sou 2017 12 Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015 Betänkande av Utredningen om migrationsmottagandet 2015 Stockholm 2017 SOU 2017:12 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2017-03-10

Statens offentliga utredningar 2017:12 (pdf, 4129 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:23

sou 2017 23 digitalforvaltning.nu Delbetänkande av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster Stockholm 2017 SOU 2017:23 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2017-03-15

Statens offentliga utredningar 2017:23 (pdf, 2485 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:35

sou 2017 35 Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet Slutbetänkande av 2015 års skolkommission Stockholm 2017 SOU 2017:35 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2017-04-20

Statens offentliga utredningar 2017:35 (pdf, 3324 kB)