Dokument & lagar (26 träffar)

Riksdagsskrivelse 2017/18:7

Riksdagsskrivelse 2017/18:7 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU5 Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 september 2017 Urban Ahlin Claes

2017-09-27

Riksdagsskrivelse 2017/18:7 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:7 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:159

Riksdagsskrivelse 2017/18:159 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU14 Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 februari 2018 Urban Ahlin Claes

2018-02-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:159 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:159 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:158

Riksdagsskrivelse 2017/18:158 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU13 Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 februari 2018 Urban Ahlin Claes

2018-02-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:158 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:158 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:157

Riksdagsskrivelse 2017/18:157 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU11 Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 februari 2018 Urban Ahlin Claes

2018-02-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:157 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:157 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:156

Riksdagsskrivelse 2017/18:156 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU10 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning genomförande av ICT-direktivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 februari 2018 Urban Ahlin Claes

2018-02-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:156 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:156 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:124

Riksdagsskrivelse 2017/18:124 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 12 under punkt 5, dels i övrigt bifallit utskottets

2017-12-14

Riksdagsskrivelse 2017/18:124 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:124 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:112

Riksdagsskrivelse 2017/18:112 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban Ahlin Claes

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:112 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:112 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:111

Riksdagsskrivelse 2017/18:111 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban Ahlin Claes

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:111 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:111 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:103

Riksdagsskrivelse 2017/18:103 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban Ahlin Claes

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:103 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:103 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:16

Riksdagsskrivelse 2017/18:16 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU9 Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 oktober 2017 Esabelle Dingizian Claes

2017-10-25

Riksdagsskrivelse 2017/18:16 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:16 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:15

Riksdagsskrivelse 2017/18:15 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU8 Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 oktober 2017 Esabelle Dingizian Claes

2017-10-25

Riksdagsskrivelse 2017/18:15 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:15 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:41

Riksdagsskrivelse 2017/18:41 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU7 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:41 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:41 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:47

Riksdagsskrivelse 2017/18:47 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU12 Vissa socialförsäkringsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:47 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:47 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:46

Riksdagsskrivelse 2017/18:46 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU6 Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:46 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:46 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:253

Riksdagsskrivelse 2017/18:253 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU20 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 april 2018 Ewa Thalén Finné Claes

2018-04-25

Riksdagsskrivelse 2017/18:253 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:253 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:252

Riksdagsskrivelse 2017/18:252 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU21 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 april 2018 Ewa Thalén Finné Claes

2018-04-25

Riksdagsskrivelse 2017/18:252 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:252 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:208

Riksdagsskrivelse 2017/18:208 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU17 Arbetskraftsinvandring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 mars 2018 Björn Söder Claes

2018-03-28

Riksdagsskrivelse 2017/18:208 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:208 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:388

Riksdagsskrivelse 2017/18:388 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU23 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2018 Urban Ahlin Claes

2018-06-13

Riksdagsskrivelse 2017/18:388 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:388 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:268

Riksdagsskrivelse 2017/18:268 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU28 Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 maj 2018 Urban Ahlin Claes

2018-05-03

Riksdagsskrivelse 2017/18:268 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:268 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:311

Riksdagsskrivelse 2017/18:311 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU24 Karensavdrag en mer rättvis självrisk får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2018 Ewa Thalén Finné Claes

2018-05-23

Riksdagsskrivelse 2017/18:311 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:311 (pdf, 54 kB)
Paginering