Dokument & lagar (61 träffar)

Riksdagsskrivelse 2017/18:170

Riksdagsskrivelse 2017/18:170 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU33 Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 mars 2018 Urban Ahlin Claes

2018-03-01

Riksdagsskrivelse 2017/18:170 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:170 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:169

Riksdagsskrivelse 2017/18:169 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU26 Kommunala frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 mars 2018 Urban Ahlin Claes

2018-03-01

Riksdagsskrivelse 2017/18:169 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:169 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:168

Riksdagsskrivelse 2017/18:168 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU34 Offentlig upphandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 mars 2018 Urban Ahlin Claes

2018-03-01

Riksdagsskrivelse 2017/18:168 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:168 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:4

Riksdagsskrivelse 2017/18:4 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU8 Utvecklingen inom den kommunala sektorn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 september 2017 Urban Ahlin Claes

2017-09-27

Riksdagsskrivelse 2017/18:4 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:4 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:3

Riksdagsskrivelse 2017/18:3 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU12 Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför brexit- omröstningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 september 2017 Urban Ahlin Claes

2017-09-27

Riksdagsskrivelse 2017/18:3 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:3 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:132

Riksdagsskrivelse 2017/18:132 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU29 Riksrevisionens rapport om internrevisionen vid de statliga myndigheterna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2017 Urban Ahlin Claes

2017-12-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:132 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:132 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:131

Riksdagsskrivelse 2017/18:131 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2017 Urban Ahlin Claes

2017-12-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:131 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:131 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:130

Riksdagsskrivelse 2017/18:130 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2017 Urban Ahlin Claes

2017-12-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:130 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:130 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:129

Riksdagsskrivelse 2017/18:129 Riksrevisionen1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:128 till

2017-12-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:129 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:129 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:128

Riksdagsskrivelse 2017/18:128 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:129 till

2017-12-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:128 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:128 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:126

Riksdagsskrivelse 2017/18:126 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit finansutskottets förslag till riksdagsbeslut

2017-12-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:126 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:126 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:135

Riksdagsskrivelse 2017/18:135 Regeringen Finansdepartementet Jag får meddela att finansutskottets betänkande 2017/18:FiU10 Statens budget för 2018 denna dag har anmälts i kammaren. Stockholm den 18 december 2017 Esabelle Dingizian Claes

2017-12-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:135 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:135 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:114

Riksdagsskrivelse 2017/18:114 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU28 Extra ändringsbudget för 2017 kapitaltillskott till Postnord AB får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:113 till

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:114 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:114 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:113

Riksdagsskrivelse 2017/18:113 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU28 Extra ändringsbudget för 2017 kapitaltillskott till Postnord AB får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:114 till

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:113 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:113 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:119

Riksdagsskrivelse 2017/18:119 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:118 till

2017-12-13

Riksdagsskrivelse 2017/18:119 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:119 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:118

Riksdagsskrivelse 2017/18:118 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:119 till

2017-12-13

Riksdagsskrivelse 2017/18:118 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:118 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:120

Riksdagsskrivelse 2017/18:120 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU19 Ytterligare verktyg för makrotillsyn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 december 2017 Urban Ahlin Claes

2017-12-13

Riksdagsskrivelse 2017/18:120 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:120 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:9

Riksdagsskrivelse 2017/18:9 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit finansutskottets förslag till riksdagsbeslut

2017-10-11

Riksdagsskrivelse 2017/18:9 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:9 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:35

Riksdagsskrivelse 2017/18:35 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU14 Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 november 2017 Urban Ahlin Claes

2017-11-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:35 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:35 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:10

Riksdagsskrivelse 2017/18:10 Riksrevisionen Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU9 Riksrevisorernas årliga rapport 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 oktober 2017 Urban Ahlin Claes

2017-10-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:10 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:10 (pdf, 52 kB)
Paginering