Dokument & lagar (740 träffar)

Statens offentliga utredningar 2017:4 Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa

För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa Stockholm 2017 SOU 2017:4 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2017-01-31

Statens offentliga utredningar 2017:4 Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa (pdf, 1778 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:3

Karens för statsråd och statssekreterare Betänkande av Utredningen om vissa villkor för statsråd och statssekreterare Stockholm 2017 SOU 2017:3 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2017-01-23

Statens offentliga utredningar 2017:3 (pdf, 992 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:2

sou 2017 2 Kraftsamling för framtidens energi Betänkande av Energikommissionen Stockholm 2017 SOU 2017:2 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-01-09

Statens offentliga utredningar 2017:2 (pdf, 3602 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:1

För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén Stockholm 2017 SOU 2017:1 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2017-01-04

Statens offentliga utredningar 2017:1 (pdf, 3827 kB)

Kommittédirektiv 2017:39

Översyn av socialtjänstlagen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Socialtjänstlagens tillämpning Socialtjänstens organisation och kompetens Förändringar i omvärlden Utredarens uppdrag Socialtjänstlagens struktur och konstruktion En hållbar socialtjänst Socialtjänstens uppdrag Socialtjänstlagens indelning i olika

2017-04-06

Kommittédirektiv 2017:38

Informationsskyldighet för skatterådgivare Innehåll Sammanfattning Behov av åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteundandragande Behovet av att utreda frågan om informationsskyldighet för skatterådgivare Utredningsuppdraget Utredaren ska därför Utredaren ska därför Gränsöverskridande skatteupplägg och informationsutbyte

2017-04-06

Statens offentliga utredningar 2017:7

Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål en bättre hantering av stora mål Delbetänkande av Utredningen om processrätt och stora brottmål Stockholm 2017 SOU 2017:7 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-02-23

Statens offentliga utredningar 2017:7 (pdf, 1723 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:17

Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv Delbetänkande av Utredningen om vissa straffprocessuella frågor Stockholm 2017 SOU 2017:17 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-02-23

Statens offentliga utredningar 2017:17 (pdf, 1421 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:10

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Betänkande av Oredlighetsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:10 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2017-02-22

Statens offentliga utredningar 2017:10 (pdf, 1668 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:9

Det handlar om oss unga som varken arbetar eller studerar Delbetänkande av Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2017 SOU 2017:9 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2017-02-24

Statens offentliga utredningar 2017:9 (pdf, 1592 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:8

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017 Kärnavfallet en fråga i ständig förändring SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017 Kärnavfallet en fråga i ständig förändring Rapport av Kärnavfallsrådet Stockholm 2017 SOU 2017:8 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters

2017-02-24

Statens offentliga utredningar 2017:8 (pdf, 1256 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:29

sou 2017 29 Brottsdatalag Delbetänkande av Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv Stockholm 2017 SOU 2017:29 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-04-05

Statens offentliga utredningar 2017:29 (pdf, 4496 kB)

Kommittédirektiv 2017:37

Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet Innehåll Sammanfattning Statens syfte med och mål för skolväsendet För att öka måluppfyllelsen inom skolan krävs en effektiv skolmyndighetsorganisation Tidigare myndighetsstruktur Förändringar i den statliga skolorganisationen på det specialpedagogiska

2017-03-30

Kommittédirektiv 2017:34 kommittébeteckning: N 2015:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen om rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen N 2015:08 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 23 mars 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen dir.

2017-03-23

Statens offentliga utredningar 2017:16

Sverige i Afghanistan 20022014 Betänkande av Afghanistanutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:16 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-03-03

Statens offentliga utredningar 2017:16 (pdf, 2073 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:14

Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna Betänkande av Utredningen om ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna Stockholm 2017 SOU 2017:14 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-03-07

Statens offentliga utredningar 2017:14 (pdf, 1408 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:18

En nationell strategi för validering Delbetänkande av Valideringsdelegationen 20152019 Stockholm 2017 SOU 2017:18 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-03-08

Statens offentliga utredningar 2017:18 (pdf, 575 kB)

Kommittédirektiv 2017:35 kommittébeteckning: U 2016:05

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser U 2016:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 mars 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 7 juli 2016 kommittédirektiv om elever som kommer till Sverige under

2017-03-09

Kommittédirektiv 2017:33

Inrättande av en delegation mot segregation Innehåll Sammanfattning Bakgrund Ett reformprogram mot segregation Uppgifter för delegationen mot segregation Uppdraget Utredaren ska Bemanning av myndigheten Åtgärder i övrigt Inledande arbete med förslag till utvecklingsarbete Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar

2017-03-23

Statens offentliga utredningar 2017:30

sou 2017 30 d2 En omreglerad spelmarknad Del 2 Betänkande av Spellicensutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:30 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-03-31

Statens offentliga utredningar 2017:30 (pdf, 9274 kB)