Dokument & lagar (121 träffar)

Riksdagsskrivelse 2017/18:337

Riksdagsskrivelse 2017/18:337 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU28 Allmänna helgdagar m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse 2017/18:338 till

2018-05-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:337 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:337 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:336

Riksdagsskrivelse 2017/18:336 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU16 Ändrade mediegrundlagar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2018 Urban Ahlin Claes

2018-05-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:336 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:336 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:328

Riksdagsskrivelse 2017/18:328 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU39 Kommittéberättelse kommittéernas verksamhet under 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2018 Urban Ahlin Claes

2018-05-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:328 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:328 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:327

Riksdagsskrivelse 2017/18:327 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU22 Följdändringar till ny förvaltningslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2018 Urban Ahlin Claes

2018-05-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:327 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:327 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:326

Riksdagsskrivelse 2017/18:326 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse 2017/18:325 till

2018-05-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:326 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:326 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:325

Riksdagsskrivelse 2017/18:325 Regeringen Statsrådsberedningen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse 2017/18:326 till

2018-05-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:325 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:325 (pdf, 54 kB)

Utskottsmöte 2017/18:55 Tisdag 2018-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:55 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:55 Datum och tid: 2018-05-29 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden KU47 Beredning Föredragande: SS 5. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

2018-05-29 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:54 Torsdag 2018-05-24 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:54 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:54 Datum och tid: 2018-05-24 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Anmälningar 2. Allmänna helgdagar m.m. KU28 Justering Motioner och förslag om utskottsinitiativ Föredragande: IÅ 3. En stärkt minoritetspolitik KU44 Fortsatt beredning

2018-05-24 09:00:00

Riksdagsskrivelse 2017/18:305

Riksdagsskrivelse 2017/18:305 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU42 Vissa villkor för statsråd och statssekreterare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2018 Ewa Thalén Finné Claes

2018-05-23

Riksdagsskrivelse 2017/18:305 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:305 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:304

Riksdagsskrivelse 2017/18:304 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU30 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2018 Ewa Thalén Finné Claes

2018-05-23

Riksdagsskrivelse 2017/18:304 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:304 (pdf, 54 kB)

Utskottsmöte 2017/18:53 Tisdag 2018-05-22 kl. 10:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:53 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:53 Datum och tid: 2018-05-22 10:30 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Extra ändringsbudget för 2018 Ny möjlighet till uppehållstillstånd KU9y Justering Prop. 2017/18:252 Föredragande: EL 4. Vårändringsbudget

2018-05-22 10:30:00

Utskottsmöte 2017/18:52 Torsdag 2018-05-17 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:52 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:52 Datum och tid: 2018-05-17 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Förslag till förordning om marknadskontroll av produkter Överläggning KOM2017 795 Statssekreterare Oscar Stenström med medarbetare vid Utrikesdepartementet 2. Förslag

2018-05-17 09:00:00

Riksdagsskrivelse 2017/18:283

Riksdagsskrivelse 2017/18:283 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU26 Några ändringar i riksdagsordningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 maj 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:282 till

2018-05-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:283 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:283 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:282

Riksdagsskrivelse 2017/18:282 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU26 Några ändringar i riksdagsordningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 maj 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:283 till

2018-05-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:282 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:282 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:281

Riksdagsskrivelse 2017/18:281 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU14 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 maj 2018 Urban Ahlin Claes

2018-05-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:281 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:281 (pdf, 54 kB)

Utskottsmöte 2017/18:51 Måndag 2018-05-14 kl. 13:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:51 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:51 Datum och tid: 2018-05-14 13:00 Plats: Se bilaga under punkt 1 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder KU6y Justering Föredragande: JD 4. En generell rätt till kommunal

2018-05-14 13:00:00

Utskottsmöte 2017/18:50 Torsdag 2018-05-03 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:50 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:50 Datum och tid: 2018-05-03 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder KU6y Fortsatt beredning Föredragande: JD 5. Redogörelse för behandlingen

2018-05-03 09:00:00

Riksdagsskrivelse 2017/18:270

Riksdagsskrivelse 2017/18:270 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU34 Fri- och rättigheter, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 maj 2018 Urban Ahlin Claes

2018-05-03

Riksdagsskrivelse 2017/18:270 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:270 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:269

Riksdagsskrivelse 2017/18:269 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU45 Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 maj 2018 Urban Ahlin Claes

2018-05-03

Riksdagsskrivelse 2017/18:269 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:269 (pdf, 55 kB)

Utskottsmöte 2017/18:49 Fredag 2018-04-27 kl. 13:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:49 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:49 Datum och tid: 2018-04-27 13:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild

2018-04-27 13:00:00