Dokument & lagar (28 träffar)

Riksdagsskrivelse 2017/18:116

Riksdagsskrivelse 2017/18:116 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU3 Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av krigsmateriel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 december 2017 Urban Ahlin Claes

2017-12-13

Riksdagsskrivelse 2017/18:116 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:116 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:96

Riksdagsskrivelse 2017/18:96 Riksrevisionen1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:95 till

2017-12-06

Riksdagsskrivelse 2017/18:96 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:96 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:95

Riksdagsskrivelse 2017/18:95 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:96 till

2017-12-06

Riksdagsskrivelse 2017/18:95 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:95 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:94

Riksdagsskrivelse 2017/18:94 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2017/18:UFöU3 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 december 2017 Urban Ahlin Claes

2017-12-06

Riksdagsskrivelse 2017/18:94 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:94 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:83

Riksdagsskrivelse 2017/18:83 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2017 Urban Ahlin Claes

2017-11-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:83 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:83 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:50

Riksdagsskrivelse 2017/18:50 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU6 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna, å andra sidan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets

2017-11-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:50 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:50 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:49

Riksdagsskrivelse 2017/18:49 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU7 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2017 Björn Söder Claes

2017-11-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:49 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:49 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:48

Riksdagsskrivelse 2017/18:48 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU8 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2017 Björn Söder Claes

2017-11-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:48 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:48 (pdf, 53 kB)
Paginering