Dokument & lagar (29 träffar)

utskottsdokument 2015/16:verk

Civilutskottets verksamhet riksmötet 2015/16 Beredningsområde Utskottet bereder ärenden om äktenskaps-föräldra-ärvda-jorda-handels- och utsökningsbalkarna och lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar i den utsträckning ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredningsområdeförsäkringsavtalsrätt,

2016-10-01

Riksdagsskrivelse 2015/16:37

Riksdagsskrivelse 2015/16:37 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU8 Ny instansordning för va-målen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:37 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:37 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:36

Riksdagsskrivelse 2015/16:36 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU6 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:36 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:36 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:321

Riksdagsskrivelse 2015/16:321 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit civilutskottets förslag till riksdagsbeslut

2016-06-22

Riksdagsskrivelse 2015/16:321 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:321 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:224

Riksdagsskrivelse 2015/16:224 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU18 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:224 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:224 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:301

Riksdagsskrivelse 2015/16:301 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU24 Kvarstad på bankmedel inom EU får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:301 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:301 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:300

Riksdagsskrivelse 2015/16:300 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU23 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:300 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:300 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:274

Riksdagsskrivelse 2015/16:274 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit civilutskottets förslag till riksdagsbeslut

2016-06-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:274 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:274 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:236

Riksdagsskrivelse 2015/16:236 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU21 Revisorer och revision får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:236 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:236 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:235

Riksdagsskrivelse 2015/16:235 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU19 Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:235 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:235 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:130

Riksdagsskrivelse 2015/16:130 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU10 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 januari 2016 Urban Ahlin Claes

2016-01-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:130 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:130 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:129

Riksdagsskrivelse 2015/16:129 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU11 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 januari 2016 Urban Ahlin Claes

2016-01-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:129 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:129 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:29

Riksdagsskrivelse 2015/16:29 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU7 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:29 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:29 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:28

Riksdagsskrivelse 2015/16:28 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU5 Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:28 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:28 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:27

Riksdagsskrivelse 2015/16:27 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU4 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:27 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:27 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:18

Riksdagsskrivelse 2015/16:18 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU3 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 november 2015 Björn Söder Claes

2015-11-04

Riksdagsskrivelse 2015/16:18 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:18 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:79

Riksdagsskrivelse 2015/16:79 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december

2015-12-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:79 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:79 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:78

Riksdagsskrivelse 2015/16:78 Regeringen Miljö- och energidepartementet1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm

2015-12-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:78 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:78 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:77

Riksdagsskrivelse 2015/16:77 Regeringen Utbildningsdepartementet1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9

2015-12-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:77 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:77 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:76

Riksdagsskrivelse 2015/16:76 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december

2015-12-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:76 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:76 (pdf, 54 kB)
Paginering