Dokument & lagar (141 träffar)

EU-nämndens dokument 2011/12:2B0A43

EU-nämndens verksamhet vid riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2011/12 DOCPROPERTY Status if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen.

2012-11-23

Föredragningslista 2011/12:36

2011/12:36 Torsdagen den 24 november 2011 Kl. 12.00 Val Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Val Konstitutionsutskottet har föreslagit: 1  Val av chefsjustitieombudsman Elisabet Fura 2  Omval av justitieombudsman Hans-Gunnar Axberger 3  Val av ställföreträdande justitieombudsman Cecilia Nordenfelt

2011-11-24

Föredragningslista 2011/12:36 (doc, 96 kB) Föredragningslista 2011/12:36 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2011/12:37

2011/12:37 Fredagen den 25 november 2011 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om protokollsutdrag från utskott 1  2011/12:9 Tisdagen den 22 november AU Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2011/12:FPM33 Förordning om riktlinjer för transeuropeisk

2011-11-25

Föredragningslista 2011/12:37 (doc, 68 kB) Föredragningslista 2011/12:37 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2011/12:47

2011/12:47 Tisdagen den 13 december 2011 Kl. 13.00 Återrapportering Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte 1  Statsminister Fredrik Reinfeldt M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 8-9 december Justering av protokoll 2  Protokollet från

2011-12-13

Föredragningslista 2011/12:47 (doc, 92 kB) Föredragningslista 2011/12:47 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:48

2011/12:48 Onsdagen den 14 december 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 8 december Anmälan om kompletteringsval 2  Montaser Eneim M som suppleant i konstitutionsutskottet och justitieutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 30 juni 2012 under

2011-12-14

Föredragningslista 2011/12:48 (doc, 90 kB) Föredragningslista 2011/12:48 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:45

2011/12:45 Fredagen den 9 december 2011 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om protokollsutdrag från utskott 1  2011/12:16 Tisdagen den 6 december FiU 2  2011/12:10 Torsdagen den 8 december CU Ärende för hänvisning till utskott Förslag Proposition 3  2011/12:50 En gymnasiesärskola med hög kvalitet Kammaren

2011-12-09

Föredragningslista 2011/12:45 (doc, 76 kB) Föredragningslista 2011/12:45 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2011/12:44

2011/12:44 Torsdagen den 8 december 2011 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 2 december 2  Meddelande om preliminär sammanträdesplan för kammaren med voteringstider januari-mars 2012 Anmälan om protokollsutdrag från utskott

2011-12-08

Föredragningslista 2011/12:44 (doc, 71 kB) Föredragningslista 2011/12:44 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2011/12:46

2011/12:46 Måndagen den 12 december 2011 Kl. 11.00 Arbetsplenum ingen votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 6 december Meddelande om statsministerns frågestund 2  Torsdagen den 15 december kl. 14.00-14.45 Anmälan om protokollsutdrag från utskott 3  2011/12:16 Torsdagen

2011-12-12

Föredragningslista 2011/12:46 (doc, 78 kB) Föredragningslista 2011/12:46 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2011/12:42

2011/12:42 Tisdagen den 6 december 2011 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 29 och onsdagen den 30 november Berättelser från Valprövningsnämnden 2  Amelia Andersdotter Piratpartiet som ledamot i Europaparlamentet

2011-12-06

Föredragningslista 2011/12:42 (doc, 86 kB) Föredragningslista 2011/12:42 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2011/12:43

2011/12:43 Onsdagen den 7 december 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 1 december Senaste dag för avlämnande av propositioner 2  Tisdagen den 20 mars 2012 föreslås som senaste dag för inlämnande av propositioner som avses bli behandlade

2011-12-07

Föredragningslista 2011/12:43 (doc, 74 kB) Föredragningslista 2011/12:43 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2011/12:53

2011/12:53 Tisdagen den 20 december 2011 andra sammanträdet Kl. Arbetsplenum sammanträdet börjar 10 min. efter det första sammanträdet som påbörjades kl. 9.00 Beslut efter debattens slut Avslutning Ärende för debatt och avgörande Reservationer Finansutskottets betänkande 1  2011/12:FiU10 Statsbudget för 2012

2011-12-20

Föredragningslista 2011/12:53 (doc, 43 kB) Föredragningslista 2011/12:53 (pdf, 18 kB)

Föredragningslista 2011/12:52

2011/12:52 Tisdagen den 20 december 2011 första sammanträdet Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 14 december Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2  Linda Arvidsson Wemmert M fr.o.m. den 24 december Därmed upphör Tomas

2011-12-20

Föredragningslista 2011/12:52 (doc, 71 kB) Föredragningslista 2011/12:52 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2011/12:54

2011/12:54 Onsdagen den 21 december 2011 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 15 december Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2011/12:FPM57 Förslagen på inrikesområdet i EU:s fleråriga

2011-12-21

Föredragningslista 2011/12:54 (doc, 63 kB) Föredragningslista 2011/12:54 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2011/12:40

2011/12:40 Torsdagen den 1 december 2011 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 25 november Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2  Roger Tiefensee C fr.o.m. den 5 december Därmed upphör Inger Fredrikssons C uppdrag som ersättare

2011-12-01

Föredragningslista 2011/12:40 (doc, 69 kB) Föredragningslista 2011/12:40 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2011/12:39

2011/12:39 Onsdagen den 30 november 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 24 november 2  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott

2011-11-30

Föredragningslista 2011/12:39 (doc, 75 kB) Föredragningslista 2011/12:39 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2011/12:41

2011/12:41 Fredagen den 2 december 2011 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om protokollsutdrag från utskott 1  2011/12:13 Tisdagen den 29 november NU Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2011/12:FPM41 Säkerhet vid utvinning av olja och gas till

2011-12-02

Föredragningslista 2011/12:41 (doc, 59 kB) Föredragningslista 2011/12:41 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2011/12:49

2011/12:49 Torsdagen den 15 december 2011 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 9 december Avsägelse 2  Carina Adolfsson Elgestam S som ledamot i EU-nämnden fr.o.m. den 1 januari 2012 Anmälan om kompletteringsval

2011-12-15

Föredragningslista 2011/12:49 (doc, 91 kB) Föredragningslista 2011/12:49 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2011/12:50

2011/12:50 Fredagen den 16 december 2011 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar Aktuell debatt 1  Debatt om äldrevården Avsägelse 2  Helena Leander MP som suppleant i riksbanksfullmäktige Anmälan om kompletteringsval 3  Agneta Börjesson MP som suppleant i riksbanksfullmäktige Anmälan om protokollsutdrag

2011-12-16

Föredragningslista 2011/12:50 (doc, 94 kB) Föredragningslista 2011/12:50 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2011/12:51

2011/12:51 Måndagen den 19 december 2011 Kl. 11.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 12 och tisdagen den 13 december Anmälan om protokollsutdrag från utskott 2  2011/12:12 Torsdagen den 15 december CU 3  2011/12:12 Torsdagen den 15 december MJU

2011-12-19

Föredragningslista 2011/12:51 (doc, 85 kB) Föredragningslista 2011/12:51 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2011/12:38

2011/12:38 Tisdagen den 29 november 2011 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 22 och onsdagen den 23 november Meddelande om frågestund Torsdagen den 1 december kl. 14.00 2  Frågor besvaras av: Försvarsminister

2011-11-29

Föredragningslista 2011/12:38 (doc, 98 kB) Föredragningslista 2011/12:38 (pdf, 26 kB)