Dokument & lagar (195 träffar)

utskottsdokument 2009/10:23232C

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM Tisdagen den 10 november 2009 TID 11.26-11.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 5 november 2009 justerades. 2 Underrättelseskyldighet i utrikespolitiska frågor Utskottet behandlade

2009-11-10

utskottsdokument 2009/10:231D21

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM Torsdagen den 5 november 2009 TID 09.16-09.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 3 november justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att Ylva Johansson sThomas Nihlén mp och

2009-11-05

utskottsdokument 2009/10:231CF7

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM Tisdagen den 3 november 2009 TID 11.28-11.29 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 22 oktober 2009 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att Thomas Bodström s lämnat in en granskningsanmälan

2009-11-03

utskottsdokument 2009/10:231C55

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM Torsdagen den 22 oktober 2009 TID 09.44-09.58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 20 oktober 2009 justerades. 2 Frågeinstituten Utskottet behandlade granskningsärendet angående Frågeinstituten.

2009-10-22

utskottsdokument 2009/10:23154E

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM Tisdagen den 20 oktober 2009 TID 11.16-11.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 15 oktober 2009 justerades. 2 Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet Utnämningsmakten.

2009-10-20

utskottsdokument 2009/10:23156A

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM Torsdagen den 15 oktober 2009 TID 09.24-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 17 september 2009 justerades. 2 Bidragsgivning till organisationer Utskottet behandlade granskningsärendet

2009-10-15

utskottsdokument 2009/10:230F47

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM Torsdagen den 17 september 2009 TID 10.45-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 11 juni 2009 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det inkommit sex anmälningar under

2009-09-17

Föredragningslista 2009/10:147

2009/10:147 Fredagen den 6 augusti 2010 Kl. 11.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 23 juli Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden 2  2009/10:47 Måndagen den 12 juli Ärenden för omedelbar hänvisning till utskott Förslag EU-dokument 3  KOM2010331

2010-08-06

Föredragningslista 2009/10:147 (doc, 106 kB) Föredragningslista 2009/10:147 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2009/10:146

2009/10:146 Fredagen den 23 juli 2010 Kl. 11.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena onsdagen den 23, måndagen den 28 och tisdagen den 29 juni 2  Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Anmälan om ändrad partibeteckning 3  Solveig Ternström har anmält att hon

2010-07-23

Föredragningslista 2009/10:146 (doc, 134 kB) Föredragningslista 2009/10:146 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2009/10:145

2009/10:145 Tisdagen den 29 juni 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar inget uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 22 juni Anmälan om protokollsutdrag från utskott 2  2009/10:34 Onsdagen den 23 juni UU Anmälan om inkomna faktapromemorior

2010-06-29

Föredragningslista 2009/10:145 (doc, 154 kB) Föredragningslista 2009/10:145 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2009/10:144

2009/10:144 Måndagen den 28 juni 2010 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena fredagen den 18 och måndagen den 21 juni Anmälan om kompletteringsval 2  Christer Eriksson c som ledamot i skatteutskottet och suppleant i finansutskottet Meddelande om skriftliga frågor

2010-06-28

Föredragningslista 2009/10:144 (doc, 127 kB) Föredragningslista 2009/10:144 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2009/10:143

2009/10:143 Onsdagen den 23 juni 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avslutning Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 17 juni Ansökan om fortsatt ledighet, m.m. 2  Mikael Sandström m fr.o.m. den 16 september t.o.m. den 4 oktober Ersättare Malin Löfsjögård

2010-06-23

Föredragningslista 2009/10:143 (doc, 138 kB) Föredragningslista 2009/10:143 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2009/10:142

2009/10:142 Tisdagen den 22 juni 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum Inget uppehåll för gruppmöten kl. 16.00 18.00 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte 15.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 16 juni Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Framställning

2010-06-22

Föredragningslista 2009/10:142 (doc, 159 kB) Föredragningslista 2009/10:142 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2009/10:141

2009/10:141 Måndagen den 21 juni 2010 Kl. 11.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 14 och tisdagen den 15 juni Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Tisdagen den 22 juni 2  Kammaren gör inget uppehåll för gruppmöten kl. 16.00 18.00

2010-06-21

Föredragningslista 2009/10:141 (doc, 156 kB) Föredragningslista 2009/10:141 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2009/10:140

2009/10:140 Fredagen den 18 juni 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar Svar på interpellationer Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang Justitieminister Beatrice Ask m 1  2009/10:439 av Eva-Lena Jansson s Prioritering av brott mot arbetsmiljölagen Utrikesminister Carl Bildt m 2  2009/10:359

2010-06-18

Föredragningslista 2009/10:140 (doc, 146 kB) Föredragningslista 2009/10:140 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2009/10:139

2009/10:139 Torsdagen den 17 juni 2010 Kl. 10.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund Votering efter debattens slut i CU29, dock tidigast kl. 16.00 Berättelse från Valprövningsnämnden 1  Christer Eriksson c som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 14 juni Ärenden för avgörande Reservationer Tidigare slutdebatterade

2010-06-17

Föredragningslista 2009/10:139 (doc, 135 kB) Föredragningslista 2009/10:139 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2009/10:138

2009/10:138 Onsdagen den 16 juni 2010 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering 1  Partiledardebatt Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Skrivelse 2  2009/10:145 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2009 SoU Redogörelse 3  2009/10:RRS33 Riksrevisionens

2010-06-16

Föredragningslista 2009/10:138 (doc, 146 kB) Föredragningslista 2009/10:138 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2009/10:137

2009/10:137 Tisdagen den 15 juni 2010 Kl. 12.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 15.00 Parentation Votering Parentation kl. 15.00 1  För att hedra minnet av riksdagsledamoten Jörgen Johansson Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 9 juni Ärenden för hänvisning

2010-06-15

Föredragningslista 2009/10:137 (doc, 148 kB) Föredragningslista 2009/10:137 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2009/10:136

2009/10:136 Måndagen den 14 juni 2010 Kl. 11.00 Arbetsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena fredagen den 4, måndagen den 7 och tisdagen den 8 juni Meddelande om frågestund Torsdagen den 17 juni kl. 14.00 2  Följande statsråd kommer att delta: Justitieminister Beatrice Ask m Statsrådet

2010-06-14

Föredragningslista 2009/10:136 (doc, 142 kB) Föredragningslista 2009/10:136 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2009/10:135

2009/10:135 Onsdagen den 9 juni 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar 11.00 Aktuell debatt Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 3 juni Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Måndagen den 14 juni 2  Arbetsplenum senareläggs och börjar kl. 11.00 Svar på interpellationer

2010-06-09

Föredragningslista 2009/10:135 (doc, 137 kB) Föredragningslista 2009/10:135 (pdf, 23 kB)