Dokument & lagar (148 träffar)

Föredragningslista 2009/10:88

2009/10:88 Tisdagen den 16 mars 2010 Kl. 14.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 9 och onsdagen den 10 mars Avsägelse 2  Gunnar Andrén fp som ledamot i skatteutskottet Anmälan om protokollsutdrag från utskott 3 

2010-03-16

Föredragningslista 2009/10:88 (doc, 140 kB) Föredragningslista 2009/10:88 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2009/10:87

2009/10:87 Fredagen den 12 mars 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar Utökning av antalet suppleanter 1  Från 26 till 27 i civilutskottet Val av extra suppleant 2  Val av extra suppleant i civilutskottet Valberedningen föreslår Hans Unander s Anmälan om protokollsutdrag från utskott 3  2009/10:22 Torsdagen den 11

2010-03-12

Föredragningslista 2009/10:87 (doc, 109 kB) Föredragningslista 2009/10:87 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2009/10:86

2009/10:86 Torsdagen den 11 mars 2010 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund Votering efter debattens slut i UU9, dock tidigast kl. 16.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 5 mars Utökning av antalet suppleanter 2  Från 26 till 27 i miljö- och jordbruksutskottet Val av extra

2010-03-11

Föredragningslista 2009/10:86 (doc, 124 kB) Föredragningslista 2009/10:86 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2009/10:85

2009/10:85 Onsdagen den 10 mars 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 4 mars Avsägelser 2  Helena Bouveng m som suppleant i socialutskottet 3  Eva Bengtson Skogsberg m som suppleant i kulturutskottet Anmälan om kompletteringsval 4 

2010-03-10

Föredragningslista 2009/10:85 (doc, 158 kB) Föredragningslista 2009/10:85 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2009/10:84

2009/10:84 Tisdagen den 9 mars 2010 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 1, tisdagen den 2 och onsdagen den 3 mars Meddelande om frågestund Torsdagen den 11 mars kl. 14.00 2  Följande statsråd kommer att delta:

2010-03-09

Föredragningslista 2009/10:84 (doc, 140 kB) Föredragningslista 2009/10:84 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2009/10:83

2009/10:83 Fredagen den 5 mars 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar Svar på interpellationer Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang Statsrådet Mats Odell kd 1  2009/10:257 av Bosse Ringholm s Bankernas bonussystem Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m 2  2009/10:261 av Veronica Palm

2010-03-05

Föredragningslista 2009/10:83 (doc, 123 kB) Föredragningslista 2009/10:83 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2009/10:82

2009/10:82 Torsdagen den 4 mars 2010 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Avsägelse 1  Karin Pilsäter fp som ledamot i riksbanksfullmäktige Anmälan om kompletteringsval 2  Mahmood Fahmi m som suppleant i utbildningsutskottet 3  Allan Widman fp som ledamot i riksbanksfullmäktige Anmälan om

2010-03-04

Föredragningslista 2009/10:82 (doc, 140 kB) Föredragningslista 2009/10:82 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2009/10:81

2009/10:81 Onsdagen den 3 mars 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Proposition 1  2009/10:116 Värdigt liv i äldreomsorgen SoU Framställningar 2  2009/10:RRS20 Riksrevisionens styrelses framställning om statens garantier FiU 3  2009/10:RRS21 Riksrevisionens

2010-03-03

Föredragningslista 2009/10:81 (doc, 146 kB) Föredragningslista 2009/10:81 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2009/10:80

2009/10:80 Tisdagen den 2 mars 2010 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1  2009/10:244 av Karin Åström s Regeringens avveckling av de strategiska branschprogrammen 2  2009/10:249 av Marie Engström v Effektiva och ändamålsenliga regler

2010-03-02

Föredragningslista 2009/10:80 (doc, 164 kB) Föredragningslista 2009/10:80 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2009/10:79

2009/10:79 Måndagen den 1 mars 2010 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 16, onsdagen den 17, torsdagen den 18 och fredagen den 19 februari Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2  Jörgen Johansson c fr.o.m. i dag Därmed upphör Christer Erikssons

2010-03-01

Föredragningslista 2009/10:79 (doc, 128 kB) Föredragningslista 2009/10:79 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2009/10:78

2009/10:78 Fredagen den 19 februari 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar 1  Meddelande om preliminär sammanträdesplan våren 2010 med voteringstider 2  Meddelande om preliminära hålltider för kammarens sammanträden oktober 2010-juni 2014 Svar på interpellationer Statsrådet Birgitta Ohlsson fp 3  2009/10:239 av Börje

2010-02-19

Föredragningslista 2009/10:78 (doc, 122 kB) Föredragningslista 2009/10:78 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2009/10:77

2009/10:77 Torsdagen den 18 februari 2010 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 12 februari Ärenden för avgörande kl. 16.00 Tidigare slutdebatterade Civilutskottets betänkande 2  2009/10:CU8 Familjerättsliga frågor 8 res.

2010-02-18

Föredragningslista 2009/10:77 (doc, 128 kB) Föredragningslista 2009/10:77 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2009/10:76

2009/10:76 Onsdagen den 17 februari 2010 Kl. 09.00 Utrikespolitisk debatt Arbetsplenum ingen votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 11 februari 2  Utrikespolitisk debatt Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 3  2009/10:224 av Hans Stenberg s Statlig verksamhet i

2010-02-17

Föredragningslista 2009/10:76 (doc, 133 kB) Föredragningslista 2009/10:76 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2009/10:75

2009/10:75 Tisdagen den 16 februari 2010 Kl. 13.00 Information om resultatet av det svenska ordförandeskapet samt återrapportering från Europeiska rådets möte Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Information från regeringen och återrapportering 1  Statsminister Fredrik Reinfeldt m informerar

2010-02-16

Föredragningslista 2009/10:75 (doc, 134 kB) Föredragningslista 2009/10:75 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2009/10:74

2009/10:74 Fredagen den 12 februari 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar Utökning av antalet suppleanter 1  Från 41 till 42 i EU-nämnden Val av extra suppleant 2  Val av extra suppleant i EU-nämnden Valberedningen föreslår Gunnar Andrén fp Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 3  Magdalena Streijffert s fr.o.m.

2010-02-12

Föredragningslista 2009/10:74 (doc, 141 kB) Föredragningslista 2009/10:74 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2009/10:73

2009/10:73 Torsdagen den 11 februari 2010 Kl. 12.00 Arbetsplenum ingen votering 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 5 februari Anmälan om ordförande i utskott 2  Carl B Hamilton fp som ordförande i näringsutskottet fr.o.m. den 9 februari Meddelande om information

2010-02-11

Föredragningslista 2009/10:73 (doc, 105 kB) Föredragningslista 2009/10:73 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2009/10:72

2009/10:72 Onsdagen den 10 februari 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 4 februari Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Propositioner 2  2009/10:93 Vissa ändringar i lagen 2008:112 om ekodesign NU 3  2009/10:95 Luftfartens

2010-02-10

Föredragningslista 2009/10:72 (doc, 119 kB) Föredragningslista 2009/10:72 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2009/10:71

2009/10:71 Tisdagen den 9 februari 2010 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 2 och onsdagen den 3 februari Avsägelse 2  Agneta Berliner fp som suppleant i EU-nämnden Anmälan om kompletteringsval 3  Nina Lundström

2010-02-09

Föredragningslista 2009/10:71 (doc, 127 kB) Föredragningslista 2009/10:71 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2009/10:70

2009/10:70 Fredagen den 5 februari 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar Meddelande om utrikespolitisk debatt 1  Onsdagen den 17 februari kl. 09.00 2  Meddelande om frågestunder torsdagar kl. 14.00 våren 2010 Avsägelser 3  Carl B Hamilton fp som ledamot i finansutskottet och som suppleant i näringsutskottet 4  Fredrik

2010-02-05

Föredragningslista 2009/10:70 (doc, 131 kB) Föredragningslista 2009/10:70 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2009/10:69

2009/10:69 Torsdagen den 4 februari 2010 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Statsministerns frågestund Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 29 januari Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2  2009/10:197 av Bosse Ringholm s Statligt stöd till bilindustrin och konkurrensneutralitet

2010-02-04

Föredragningslista 2009/10:69 (doc, 115 kB) Föredragningslista 2009/10:69 (pdf, 20 kB)