Dokument & lagar (147 träffar)

Föredragningslista 2006/07:27

2006/07:27 Fredagen den 24 november 2006 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2006/07:78 av Ulrica Messing s Sveaskog 2006/07:83 av Thomas Östros s Utförsäljning av SBAB Svar på interpellationer Statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m 2006/07:68 av Nikos Papadopoulos s Kulturarbetarnas

2006-11-24

Föredragningslista 2006/07:27 (doc, 88 kB)

Föredragningslista 2006/07:26

2006/07:26 Torsdagen den 23 november 2006 Kl. 12.00 Val Interpellationssvar 14.00 Frågestund Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet fredagen den 17 november Val Konstitutionsutskottet har föreslagit: Omval av justitieombudsman Kerstin André Omval av ställföreträdande justitieombudsman Jan Pennlöv

2006-11-23

Föredragningslista 2006/07:26 (doc, 82 kB)

Föredragningslista 2006/07:25

2006/07:25 Onsdagen den 22 november 2006 Kl. 09.00 Aktuell debatt 10.10 ca Arbetsplenum beslut efter debattens slut i varje ärende om votering begärs äger den rum onsdagen den 29 november kl. 16.00 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 16 november Aktuell debatt Debatt om klimatpolitiken

2006-11-22

Föredragningslista 2006/07:25 (doc, 87 kB)

Föredragningslista 2006/07:24

2006/07:24 Tisdagen den 21 november 2006 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena tisdagen den 14 och onsdagen den 15 november Meddelande om frågestund Torsdagen den 23 november kl. 14.00 Frågor besvaras av miljöminister Andreas

2006-11-21

Föredragningslista 2006/07:24 (doc, 77 kB)

Föredragningslista 2006/07:23

2006/07:23 Fredagen den 17 november 2006 Kl. 09.00 Interpellationssvar Ansökan om ledighet, m.m. Anna Kinberg Batra m fr.o.m. i dag t.o.m. den 13 april 2007 Ersättare Göran Thingwall m Anmälan om ordförande i utskott Göran Lennmarker m som ordförande i utrikesutskottet fr.o.m. den 16 november Meddelande om allmän

2006-11-17

Föredragningslista 2006/07:23 (doc, 84 kB)

Föredragningslista 2006/07:22

2006/07:22 Torsdagen den 16 november 2006 Kl. 14.00 Statsministerns frågestund Berättelse från Valprövningsnämnden Sten Bergheden m har utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. i dag sedan Charlotte Nordström m avsagt sig uppdraget Patrik Forslund m har utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. i dag sedan

2006-11-16

Föredragningslista 2006/07:22 (doc, 75 kB)

Föredragningslista 2006/07:21

2006/07:21 Onsdagen den 15 november 2006 Kl. 09.00 Arbetsplenum beslut efter debattens slut i varje ärende om votering begärs äger den rum kl. 16.00 i dag Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 9 november Avsägelser Cecilia Magnusson m som ledamot i utrikesutskottet och trafikutskottet

2006-11-15

Föredragningslista 2006/07:21 (doc, 115 kB) Föredragningslista 2006/07:21 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2006/07:20

2006/07:20 Tisdagen den 14 november 2006 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena tisdagen den 7 och onsdagen den 8 november Svar på interpellationer Näringsminister Maud Olofsson c 2006/07:29 av Jan Lindholm mp Beredskap mot sårbarhet

2006-11-14

Föredragningslista 2006/07:20 (doc, 79 kB) Föredragningslista 2006/07:20 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2006/07:19

2006/07:19 Fredagen den 10 november 2006 Kl. 09.00 Särskild debatt Allmänpolitisk debatt forts.Avsägelse Leif Jakobsson s som suppleant i justitieutskottet Anmälan om kompletteringsval Fredrik Lundh s som suppleant i justitieutskottet Meddelande om preliminär sammanträdesplan med voteringstider Meddelande om aktuell

2006-11-10

Föredragningslista 2006/07:19 (doc, 63 kB) Föredragningslista 2006/07:19 (pdf, 16 kB)

Föredragningslista 2006/07:18

2006/07:18 Torsdagen den 9 november 2006 Kl. 11.00 Allmänpolitisk debatt forts.Berättelse från Valprövningsnämnden Sven Yngve Persson m har utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. i dag sedan Peter Danielsson m avsagt sig uppdraget Anmälan om ersättare för statsråd Ann-Charlotte Hammar Johnsson m som ersättare

2006-11-09

Föredragningslista 2006/07:18 (doc, 69 kB) Föredragningslista 2006/07:18 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2006/07:17

2006/07:17 Onsdagen den 8 november 2006 Kl. 09.00 Allmänpolitisk debatt Avsägelse Peter Danielsson m som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 9 november Allmänpolitisk debatt Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Propositioner 2006/07:2 Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet SkU 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler

2006-11-08

Föredragningslista 2006/07:17 (doc, 70 kB) Föredragningslista 2006/07:17 (pdf, 17 kB)

Föredragningslista 2006/07:16

2006/07:16 Tisdagen den 7 november 2006 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena tisdagen den 24 och torsdagen den 26 oktober Utökning av antalet suppleanter i EU-nämnden Från 27 till 28 i EU-nämnden Val av extra suppleant Val

2006-11-07

Föredragningslista 2006/07:16 (doc, 102 kB) Föredragningslista 2006/07:16 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2006/07:15

2006/07:15 Torsdagen den 26 oktober 2006 Kl. 12.00 Val Interpellationssvar 14.00 Frågestund Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 19 oktober Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Anmälan om ersättare för statsråd Margareta Cederfelt m ersätter Lena Adelsohn Liljeroth

2006-10-26

Föredragningslista 2006/07:15 (doc, 90 kB) Föredragningslista 2006/07:15 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2006/07:14

2006/07:14 Tisdagen den 24 oktober 2006 Kl. 13.30 Val Återrapportering från Europeiska rådets möte Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Val Val av sex ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Val av ordförande i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Val

2006-10-24

Föredragningslista 2006/07:14 (doc, 144 kB) Föredragningslista 2006/07:14 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2006/07:13

2006/07:13 Torsdagen den 19 oktober 2006 Kl. 14.00 Frågestund Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena torsdagen den 12 oktober och fredagen den 13 oktober Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Berättelse från Valprövningsnämnden Mikael Sandström m som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den

2006-10-19

Föredragningslista 2006/07:13 (doc, 66 kB) Föredragningslista 2006/07:13 (pdf, 17 kB)

Föredragningslista 2006/07:12

2006/07:12 Tisdagen den 17 oktober 2006 Kl. 13.30 Val till riksdagens olika myndigheter och organ Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet onsdagen den 11 oktober Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2006/07:1 av Hans Linde v Sveriges deltagande

2006-10-17

Föredragningslista 2006/07:12 (doc, 85 kB) Föredragningslista 2006/07:12 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2006/07:11

2006/07:11 Måndagen den 16 oktober 2006 Kl. 13.00 Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena tisdagen den 10 oktober och onsdagen den 11 oktober Meddelande om frågestund Torsdagen den 19 oktober

2006-10-16

Föredragningslista 2006/07:11 (doc, 55 kB) Föredragningslista 2006/07:11 (pdf, 16 kB)

Föredragningslista 2006/07:10

2006/07:10 Fredagen den 13 oktober 2006 Kl. 09.00 Arbetsplenum beslut efter debattens slut Meddelande om debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Måndagen den 16 oktober kl. 13.00 Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2006 Ärende för debatt och avgörande Reservationer Sammansatta

2006-10-13

Föredragningslista 2006/07:10 (doc, 57 kB) Föredragningslista 2006/07:10 (pdf, 18 kB)

Föredragningslista 2006/07:9

2006/07:9 Torsdagen den 12 oktober 2006 Kl. 16.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet fredagen den 6 oktober Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Ärende för hänvisning till utskott Förslag Redogörelse 2006/07:RRS1 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående

2006-10-12

Föredragningslista 2006/07:9 (doc, 56 kB) Föredragningslista 2006/07:9 (pdf, 18 kB)

Föredragningslista 2006/07:8

2006/07:8 Onsdagen den 11 oktober 2006 Kl. 10.00 Partiledardebatt med anledning av regeringsförklaringen Partiledardebatt med anledning av regeringsförklaringen Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 5 oktober Anmälan om kompletteringsval, m.m. Helena Frisk s som suppleant i socialförsäkringsutskottet

2006-10-11

Föredragningslista 2006/07:8 (doc, 77 kB) Föredragningslista 2006/07:8 (pdf, 21 kB)