Dokument & lagar (731 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA71B

Kommenterad dagordning Rådet 2019-03-04 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 12 mars 2019 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som presenterades den 25 februari. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter Lagstiftningsöverläggningar 3.Genomförandebestämmelser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA71B (pdf, 221 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA71A

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter Partiell allmän riktlinje Icke lagstiftande verksamhet EU:s sociala dimension efter 2020 Riktlinjedebatt Den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA719

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Genomförandebestämmelser vad gäller moms i samband med e-handel a Direktiv vad gäller bestämmelserna om distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor b Rådets genomförandeförordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA959

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning JORDBRUK Lagstiftningsöverläggningar Reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 a Förordningen om de strategiska planerna för den gemensamma jordbrukspolitiken b Den övergripande förordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA958

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Den fleråriga budgetramen 20212027 Riktlinjedebatt Förordningen om upprättande av instrumentet för stöd inför anslutningen IPA III Partiell allmän riktlinje Icke lagstiftande verksamhet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA95A

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Kina Diskussion Republiken Moldavien Diskussion Jemen Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA957

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Förberedelse av Europeiska rådet art. 50 den 21 mars 2019 Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C9846

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2019-01-21 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruksministrarna den datum 28 januari 2019 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3. Ordförandeskapets arbetsprogram Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C9846 (pdf, 133 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C9845

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Ordförandeskapets arbetsprogram Föredragning av ordförandeskapet JORDBRUK Lagstiftningsöverläggningar Reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 a Förordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C9A77

Slutlig rev Kommenterad dagordning rådet 2019-01-22 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruksministrarna den datum 28 januari 2019 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Jennie Nilsson Icke lagstiftande verksamhet 3. Ordförandeskapets arbetsprogram Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C9A77 (pdf, 139 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C9DD0

Kommenterad dagordning Rådet 2019-02-04 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 12 februari 2019 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som presenterades den 28 januari. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter Lagstiftningsöverläggningar 3.Översyn av det


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C9DD0 (pdf, 95 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA95E

Kommenterad dagordning rådet 2019-03-05 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruksministrarna den datum 18 mars 2019 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Jennie Nilsson Lagstiftningsöverläggningar 3. Reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA95E (pdf, 222 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA95D

Kommenterad dagordning rådet 2019-03-11 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 19 mars 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Lagstiftande verksamhet 3. EU:s fleråriga budgetram MFF 2021-2027 Diskussionspunkt Förslagets innehåll Vid


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA95D (pdf, 196 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA95C

Kommenterad dagordning rådet 2019-03-11 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets art. 50 möte den 19 mars 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Icke lagstiftande verksamhet 3. Förberedelse av Europeiska rådet art. 50 den 21 mars 2019 Diskussionspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA95C (pdf, 94 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA95B

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2019-03-11 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 18 mars 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA95B (pdf, 80 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC063

Dagordning för rådet utrikes


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC062

Dagordning för rådet allmänna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC065

Kommenterad dagordning rådet 2019-04-01 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 9 april 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Lagstiftande verksamhet 3. EU:s fleråriga budgetram MFF 2021-2027 Diskussionspunkt Förslagets innehåll Vid


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC065 (pdf, 188 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC064

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2019-04-01 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 8 april 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC064 (pdf, 83 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC117

Kommenterad dagordning rådet 2019-04-03 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets art. 50 möte den 9 april 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Icke lagstiftande verksamhet 3. Förberedelse av Europeiska rådet art. 50 den 10 april 2019 Diskussionspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC117 (pdf, 93 kB)