Dokument & lagar (369 träffar)

Föredragningslista 2007/08:69

2007/08:69 Torsdagen den 21 februari 2008 Kl. 12.00 Aktuell debatt Interpellationssvar 14.00 Statsministerns frågestund Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 15 februari Avsägelse 2  Catharina Elmsäter-Svärd m som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 mars 2008 Maria Stockhaus m

2008-02-21

Föredragningslista 2007/08:69 (doc, 87 kB) Föredragningslista 2007/08:69 (pdf, 22 kB)

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS27

1999/2000:T1 Framställning till riksdagen 2007/08:RRS27 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens och Sidas hantering av budgetstöd Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens och Sidas hantering av budgetstödet samt regeringens återrapportering till riksdagen om budgetstödet. Resultatet


Utskottsberedning: 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): 3 avslag
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS27 (doc, 128 kB)

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS26

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2007/08:RRS26 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående fem stiftelsers kapitalförvaltning och regeringens roll som stiftare Sammanfattning Riksrevisionen har granskat kapitalförvaltningen i fem stiftelser. Stiftelserna bildades av staten i början av 1990-talet av löntagarfondsmedel.

2008-02-20

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS26 (doc, 107 kB)

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS24

1999/2000:T1 Framställning till riksdagen 2007/08:RRS24 Riksrevisionens styrelses framställning angående krisberedskap i betalningssystemet Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens och ansvariga myndigheters insatser för att förebygga och hantera tekniska hot och risker i det centrala betalningssystemet.


Utskottsberedning: 2007/08:FiU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS24 (doc, 119 kB)

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS23

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2007/08:RRS23 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statligt bildade stiftelsers årsredovisningar Sammanfattning Riksrevisionen har granskat kvaliteten i ett urval statligt bildade stiftelsers årsredovisningar. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Statligt

2008-02-20

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS23 (doc, 95 kB)

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS12

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2007/08:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2007 Enligt lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. ska Riksrevisionen inom ramen för den årliga revisionen granska årsredovisningen

2008-02-20

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS12 (doc, 271 kB)

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS11

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2007/08:RRS11 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Riksbankens årsredovisning för 2007 Enligt lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. ska Riksrevisionen inom ramen för den årliga revisionen granska årsredovisningen för Riksbanken

2008-02-20

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS11 (doc, 262 kB)

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS10

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2007/08:RRS10 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Riksrevisionens årsredovisning för 2007 Till riksdagen Riksrevisionens styrelse överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2007. Enligt 12 kap. 7 regeringsformen och 12 lagen 2002:1023 med instruktion för

2008-02-20

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS10 (doc, 1160 kB)

Föredragningslista 2007/08:68

2007/08:68 Onsdagen den 20 februari 2008 Kl. 09.00 Val 09.00 ca Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 14 februari Val till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 2  Val av nya suppleanter Valberedningen föreslår professor Inger Österdahl

2008-02-20

Föredragningslista 2007/08:68 (doc, 95 kB) Föredragningslista 2007/08:68 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2007/08:67

2007/08:67 Tisdagen den 19 februari 2008 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokoll från sammanträdena tisdagen den 12 februari och onsdagen den 13 februari Anmälan om kompletteringsval 2  Amineh Kakabaveh v som suppleant i konstitutionsutskottet

2008-02-19

Föredragningslista 2007/08:67 (doc, 125 kB) Föredragningslista 2007/08:67 (pdf, 30 kB)

Föredragningslista 2007/08:66

2007/08:66 Måndagen den 18 februari 2008 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Meddelande om statsministerns frågestund 1  Torsdagen den 21 februari kl. 14.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2007/08:373 av Marie Engström v Kvinnors företagande 3  2007/08:380 av Bo Bernhardsson s Storbanker och fondsparande

2008-02-18

Föredragningslista 2007/08:66 (doc, 66 kB) Föredragningslista 2007/08:66 (pdf, 18 kB)

Föredragningslista 2007/08:65

2007/08:65 Fredagen den 15 februari 2008 Kl. 09.00 Interpellationssvar Meddelande om aktuell debatt om nytt betygssystem 1  Torsdagen den 21 februari kl. 12.00 Meddelande om EU-debatt 2  Torsdagen den 6 mars kl. 12.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 3  2007/08:345 av Sven-Erik Österberg s Tullverkets

2008-02-15

Föredragningslista 2007/08:65 (doc, 89 kB) Föredragningslista 2007/08:65 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2007/08:64

2007/08:64 Torsdagen den 14 februari 2008 Kl. 12.00 Aktuell debatt Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Avsägelser 1  Catharina Elmsäter-Svärd m som ordförande och ledamot i arbetsmarknadsutskottet 2  Tomas Eneroth s som vice ordförande och ledamot i socialförsäkringsutskottet 3  Hillevi Engström m

2008-02-14

Föredragningslista 2007/08:64 (doc, 96 kB) Föredragningslista 2007/08:64 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2007/08:63

2007/08:63 Onsdagen den 13 februari 2008 Kl. 09.00 Utrikespolitisk debatt 1  Utrikespolitisk debatt Avsägelse 2  F.d. statsrådet Barbro Holmberg som suppleant i Riksbanksfullmäktige fr.o.m. idag Ansökan om fortsatt ledighet, m.m. 3  Pernilla Zethraeus v fr.o.m. den 16 februari t.o.m. den 1 juni 2008 Ersättare

2008-02-13

Föredragningslista 2007/08:63 (doc, 74 kB) Föredragningslista 2007/08:63 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2007/08:62

2007/08:62 Tisdagen den 12 februari 2008 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokoll från sammanträdena tisdagen den 29 januari, torsdagen den 31 januari och fredagen den 1 februari Meddelande om aktuell debatt om fiskeripolitiken 2  Torsdagen den

2008-02-12

Föredragningslista 2007/08:62 (doc, 88 kB) Föredragningslista 2007/08:62 (pdf, 23 kB)

Framställning / redogörelse 2007/08:RB3

Framställning till riksdagen Framställning till riksdagen 2007/08:RB3 Förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens IMF Nya lånearrangemang NAB Sammanfattning I en kris som hotar det internationella monetära systemet har Internationella valutafonden IMF möjlighet att som kompletterande finansiering

2008-02-08

Framställning / redogörelse 2007/08:RB3 (doc, 66 kB)

Framställning / redogörelse 2007/08:RB2

Framställning till riksdagen Framställning till riksdagen 2007/08:RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2007 samt riksbanksfullmäktiges verksamhet 2007 Sammanfattning Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank ska fullmäktige till riksdagen och Riksrevisionen lämna förslag


Utskottsberedning: 2007/08:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2007/08:RB2 (doc, 125 kB)

Framställning 2007/08:RB1

Framställning till riksdagen Framställning till riksdagen 2007/08:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2007 Sammanfattning Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank lämnar Riksbankens direktion denna redovisning för Riksbankens verksamhet under 2007 till riksdagen, Riksrevisionen


Utskottsberedning: 2007/08:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning 2007/08:RB1 (doc, 1277 kB)

Föredragningslista 2007/08:61

2007/08:61 Fredagen den 1 februari 2008 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om kompletteringsval 1  Jan Emanuel Johansson s som suppleant i konstitutionsutskottet och utrikesutskottet under Tommy Waidelich s ledighet fr.o.m. den 11 februari t.o.m. den 13 april Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2 

2008-02-01

Föredragningslista 2007/08:61 (doc, 80 kB) Föredragningslista 2007/08:61 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2007/08:60

2007/08:60 Torsdagen den 31 januari 2008 Kl. 12.00 Aktuell debatt 14.00 Statsministerns frågestund Justering av protokoll 1  Protokoll från sammanträdena torsdagen den 24 och fredagen den 25 januari Avsägelser 2  Pär Nuder s som ledamot i finansutskottet 3  Thomas Östros s som ledamot i näringsutskottet Anmälan

2008-01-31

Föredragningslista 2007/08:60 (doc, 79 kB) Föredragningslista 2007/08:60 (pdf, 20 kB)