Dokument & lagar (369 träffar)

Föredragningslista 2007/08:30

2007/08:30 Fredagen den 23 november 2007 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1  2007/08:165 av Bosse Ringholm s Ökade risker för skattefusk 2  2007/08:173 av Ulf Holm mp A-kassans 100-dagars regel 3  2007/08:176 av Ylva Johansson s Legitimation för kuratorer i sjukvården 4 

2007-11-23

Föredragningslista 2007/08:30 (doc, 82 kB) Föredragningslista 2007/08:30 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2007/08:29

2007/08:29 Torsdagen den 22 november 2007 Kl. 12.00 Val Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 17.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 16 november Val Konstitutionsutskottet har föreslagit: 2  Val av justitieombudsman Hans-Gunnar Axberger Anmälan om kompletteringsval

2007-11-22

Föredragningslista 2007/08:28

2007/08:28 Onsdagen den 21 november 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 15 november Anmälan om kompletteringsval 2  Mats Einarsson v som suppleant i konstitutionsutskottet och civilutskottet under Pernilla Zethraeus v

2007-11-21

Föredragningslista 2007/08:28 (doc, 88 kB) Föredragningslista 2007/08:28 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2007/08:27

2007/08:27 Tisdagen den 20 november 2007 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokoll från sammanträdena måndagen den 12, tisdagen den 13 och onsdagen den 14 november Ansökan om fortsatt ledighet, m.m. 2  Pernilla Zethraeus v fr.o.m. den 1 december 2007

2007-11-20

Föredragningslista 2007/08:27 (doc, 98 kB) Föredragningslista 2007/08:27 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2007/08:26

2007/08:26 Fredagen den 16 november 2007 Kl. 09.00 Interpellationssvar Meddelande om statsministerns frågestund 1  Torsdagen den 22 november kl. 14.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2007/08:128 av Ulla Andersson v Norrsundet vid Norrlandskusten 3  2007/08:144 av Peter Pedersen v Bromma flygplats

2007-11-16

Föredragningslista 2007/08:25

2007/08:25 Torsdagen den 15 november 2007 Kl. 12.00 12.00 ca Val Särskild debatt Arbetsplenum 14.00 Frågestund 17.00 Votering Val Konstitutionsutskottet har föreslagit: 1  Omval av ställföreträdande justitieombudsman Hans Ragnemalm Berättelse från Valprövningsnämnden 2  Lage Rahm mp som ny ledamot i riksdagen

2007-11-15

Föredragningslista 2007/08:25 (doc, 90 kB) Föredragningslista 2007/08:25 (pdf, 23 kB)

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS16

1999/2000:T1 Framställning till riksdagen 2007/08:RRS16 Riksrevisionens styrelses framställning angående Sidas kontroll av biståndsinsatser via enskilda organisationer Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Sida och huruvida det bistånd som kanaliseras till samarbetsländerna via enskilda organisationer kontrolleras


Utskottsberedning: 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS16 (doc, 107 kB)

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS15

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2007/08:RRS15 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare Sammanfattning Riksrevisionen har granskat om Försäkringskassan utreder möjligheten till anpassning av den sjukes arbetsplats och möjligheten till nya arbetsuppgifter. Resultatet

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS15 (doc, 101 kB)

Föredragningslista 2007/08:24

2007/08:24 Onsdagen den 14 november 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 1 november Avsägelse Karla López mp som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 14 november 2007 Meddelande om val Vid morgondagens sammanträde företas val av ställföreträdande

2007-11-14

Föredragningslista 2007/08:23

2007/08:23 Tisdagen den 13 november 2007 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Avsägelse 1  Jan Björkman s som suppleant i konstitutionsutskottet Anmälan om kompletteringsval 2  Tone Tingsgård s som suppleant i konstitutionsutskottet Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2007-11-13

Föredragningslista 2007/08:23 (doc, 115 kB) Föredragningslista 2007/08:23 (pdf, 28 kB)

Föredragningslista 2007/08:22

2007/08:22 Måndagen den 12 november 2007 Kl. 17.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokoll från sammanträdena tisdagen den 30 och onsdagen den 31 oktober samt fredagen den 2 november  Anmälan om kompletteringsval 2  Otto von Arnold kd som ledamot i justitieutskottet 3  Lotta Jonsson kd som suppleant

2007-11-12

Föredragningslista 2007/08:22 (doc, 84 kB) Föredragningslista 2007/08:22 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2007/08:21

2007/08:21 Fredagen den 2 november 2007 Kl. 09.00 Interpellationssvar Berättelse från Valprövningsnämnden 1  Otto von Arnold kd som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 5 november 2007 Ansökan om ledighet, m.m. 2  Kjell Eldensjö kd fr.o.m. den 6 november t.o.m. den 5 december 2007 Ersättare Lotta Jonsson kd Svar

2007-11-02

Föredragningslista 2007/08:21 (doc, 80 kB) Föredragningslista 2007/08:21 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2007/08:20

2007/08:20 Torsdagen den 1 november 2007 Kl. 14.00 Statsministerns frågestund Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 26 oktober 2  Statsministerns frågestund kl. 14.00 3  Meddelande om statistiska uppgifter för riksdagsarbetet riksmötet 2006/07 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2007-11-01

Föredragningslista 2007/08:20 (doc, 68 kB) Föredragningslista 2007/08:20 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2007/08:19

2007/08:19 Onsdagen den 31 oktober 2007 Kl. 09.00 Allmän debattimme 10.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 25 oktober Avsägelse 2  Peter Althin kd som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 5 november 2007 Ansökan om ledighet, m.m. 3  Lars Lindblad m

2007-10-31

Föredragningslista 2007/08:19 (doc, 97 kB) Föredragningslista 2007/08:19 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2007/08:18

2007/08:18 Tisdagen den 30 oktober 2007 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokoll från sammanträdena tisdagen den 23 och onsdagen den 24 oktober Anmälan om återkallad motion 2  2007/08:K6 av Lars Wegendal s Tv tillgänglig för alla Tillstånd för digital

2007-10-30

Föredragningslista 2007/08:18 (doc, 89 kB) Föredragningslista 2007/08:18 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2007/08:17

2007/08:17 Fredagen den 26 oktober 2007 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelse 1  Nina Larsson fp som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet Anmälan om kompletteringsval 2  Karin Granbom fp som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet Meddelande om statsministerns frågestund 3  Torsdagen den 1 november

2007-10-26

Föredragningslista 2007/08:17 (doc, 89 kB) Föredragningslista 2007/08:17 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2007/08:16

2007/08:16 Torsdagen den 25 oktober 2007 Kl. 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 19 oktober Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2007/08:54 av Helene Petersson i Stockaryd s Presstödet 3  2007/08:66 av Peter Rådberg mp Försäljning av klusterbomber till

2007-10-25

Föredragningslista 2007/08:16 (doc, 69 kB) Föredragningslista 2007/08:16 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2007/08:15

2007/08:15 Onsdagen den 24 oktober 2007 Kl. 09.00 Val Kl. 09.00 ca Särskild debatt Arbetsplenum beslut efter debattens slut Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 18 oktober Val 2  Val av tjugo ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation 3  Val av tjugo suppleanter i Nordiska

2007-10-24

Föredragningslista 2007/08:15 (doc, 83 kB) Föredragningslista 2007/08:15 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2007/08:14

2007/08:14 Tisdagen den 23 oktober 2007 Kl. 13.30 Återrapportering från Europeiska rådets möte Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokoll från sammanträdena tisdagen den 16 och onsdagen den 17 oktober 2  Återrapportering från Europeiska rådets möte 18-19 oktober

2007-10-23

Föredragningslista 2007/08:14 (doc, 90 kB) Föredragningslista 2007/08:14 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2007/08:13

2007/08:13 Fredagen den 19 oktober 2007 Kl. 09.00 Allmänpolitisk debatt forts.1  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2  2007/08:48 av Eva Olofsson v Bättre äldreomsorg för döva/dövblinda och hörselskadade Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från

2007-10-19

Föredragningslista 2007/08:13 (doc, 67 kB) Föredragningslista 2007/08:13 (pdf, 19 kB)